Stolpbod från Kuntberget på gränsen mellan Grangärde och Säfsnäs socknar
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2011


Den 21 juni 2011 tog jag med tillväxtborr fyra prov för dendrokronologisk datering ur en grå stolpbod från Kuntberget (60.233, 14.633), som nu finns på Grangärde hembygdsgård i Sunnansjö, 60.22003, 14.96867. Tre av proven togs ur stockarna C2, C3 och C4 i den bakre gaveln. Dessa visar sig alla vara fällda vintern 1834-35. Dessutom togs ett prov ur en golvtilja, vilken visar en uppluddad yta, och är mycket tätvuxen i ytan. I provet finns en yttersta ofullständig ring från 1812, men det är osäkert hur många ringar som saknas. Boden bör i huvudsak vara byggd ca 1835, men om golvet är jämngammalt, eller något äldre kan inte avgöras utifrån tagna prov.

Golvtiljorna består av stockar som bilats på två sidor. Gåtarna är kraftiga och välgjorda med ungefärligen kvadratiskt tvärsnitt för den synliga delen, och spåren av fiskstjärttyp. Gåtarna är gjorda av klovor. På den vänstra gåten finns årtalet 1871 inskuret.
Stolpboden ursprungligen från Kuntberget 1835
Högra gåten.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830

GRHC 1 Stolpbod fr Kuntberget,GrangärdeHembygdsgård,DalarnaPISY GRHC 2 Sweden Pinus Sylvestris 400m 6014N1438E 1657 1834 GRHC 3 T. Axelson GRHC #### Stolpbod från Kuntberget (Hoberget), på gränsen mellan Grangärde och Säfsnäs sn, nu på GRHC #### Grangärde hembygdsgård i Sunnansjö, 60º13'12.1"N, 14º58'7.2"E.
———— GRHC4a, 1657–1811, +>0, Tilja 5 innanför vägg A. (Se bild 3.9 MB)
———— GRHC2a, 1666–1834, vk. C3 (Se bild 3.9 MB)
———— GRHC1a, 1683–1834, vk. C2 (Se bild 3.9 MB)
———— GRHC3a, 1706–1834, C4. vk (Se bild 3.9 MB)