(Några andra objekt)

Dendrokronologisk undersökning av några byggnader på "Jutens" i Västansjö, Grangärde

Härbren

Det finns numer två Härbren på gården. Det stora är ursprungligt, det mindre flyttades under början av 1990-talet från Färnäs i Mora.

Ursprungligt härbre

Ca 1628, men senare om och påbyggt, 60.25273, 14.95266.
Påbyggt härbre, Jutgården, Västansjö, Grangärde (maj 2006)
Detalj i lidret, som visar övergången
mellan ursprungligt härbre och senare påbyggnad
Härbret vars ursprungliga delar kan dateras till 1627 (yttersta årsring, d.v.s byggt tidigast 1628) är stort, och uppenbarligen utökat under 1700 eller 1800-talet. Den nedre delen är dock byggd med knutar med sneda hak och rundtimmer, och har tidigare bedömts vara 1500-tal (Dalarnas museums serie av småskrifter 71, Särtryck ur årsboken "Dalarna 2005"). I maj 2003 och i april 2006 tog jag egna prov ur härbret. Sammanlagt 4 väggtimmerprov (JutH12, 13, 21, 22) till vänster om dörren (utifrån räknat), och sex prov ur golvklovor underifrån, av vilka fyra delvis gått att datera (JutH26-29). Väggtimmerproven har alla yttersta årsring från 1627, medan klovorna är både starkt vittrade och delvis mycket tätvuxna i det yttre skiktet, varför någon exakt datering ej kunnat fastställas för dessa prov. Inget av dem motsäger dock på något sätt 1627 (1-31 ringar fattas eller är i så fall omätta, vilket för alla proven syns rimligt). Övriga prov, ur stockar från tre olika träd, har inte säkert kunnat dateras. Åtminstone proven ur två av dessa stockar ser ut att vara av yngre datum. Om- och påbyggnaderna, t.ex övervåningen, har inte daterats.

Torbjörn Axelson, april 2006

Härbret från Färnäs, Mora

ca 1586, 60.25275, 14.95281
Härbre från Färnäs, Mora nu på Jutgården, Västansjö, Grangärde (april 2006)
Härbret flyttades till Jutens i början av 1990-talet från en gård i Färnäs, enligt minnesbild i området inte allt för långt från Nedre gatan/Långgärdsvägen.

Väggarna är av rundtimmer, som vinterbarkats med ett verktyg som gör att det snarast ser hyvlat ut. Prov togs i april 2006 med tillväxtborr i fem väggtimmerstockar på vänstra sidan och ur två golvklovor (av samma stock). Virket visade sig delvis vara så tätvuxet, att vankanten inte kunde fastställas på mer än två prov. Samtliga kunde dock passas in mot den tillgängliga kronologin för Dalarna. De två prov som gick att mäta ända ut till vankant, dateras båda till 1585, en datering som inte motsäges av något av övriga prov. Härbret är således byggt ca 1586.

Torbjörn Axelson, april 2006

Detalj från Färnäshärbret (april 2006)
Del av undersidan av Färnäshärbret. Fransigheten uppstår där saltlake runnit, antagligen genom att djur, t.ex får och getter, slickat och gnagt på träet för att komma åt saltet. Fenomenet är ganska vanligt. (april 2006)

Stugan

Den 5 maj 2003 togs sex prov med tillväxtborr på olika ställen i gamla stugan, 60.25236, 14.95239. Två togs inomhus ur en stock i trossbotten mellan våningarna vid trappan (JutS1a, JutS1b). Båda dessa slutar vid vankant, och dateras till 1780 (sista växtår). Övriga prov togs utifrån, i de nedersta varven på stugans södra långsida - tre ifrån nedgången till källaren (d.v.s öster om ingången), ett i den tredje stocken väster om ingången. Dessa stockar visade sig emellertid i de flesta fall vara mycket tätvuxna mot slutet, och kunde därför inte i sin helhet tillfredsställande mätas med tillgänglig utrustning. En ungefärlig datering kunde dock åstadkommas på tre av proven genom att de ca 100 yttersta ringarna togs bort från mätserierna. Då kunde den inre återstoden av dessa prov dateras. I det fjärde provet kunde däremot de yttersta hundra ringarna användas för en noggrann datering av denna stock:

Av detta kan vi sluta att en del av väggtimret höggs 1778-1779, medan annat väggtimmer eventuellt kan vara återanvänt och några decenier äldre. Takbjälkarna höggs två år senare d.v.s 1780-81. Byggnaden bör därmed ha färdigställts de första åren på 1780-talet, dock tidigast 1781.

Övervåningen har inte daterats, men är synbarligen yngre än bottenvåningen.

Torbjörn Axelson, 25 juni 2003


Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 2 1 0.2 0.1 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630

Jut 1 Jutens härbre, Vastansjo, Grangarde, Dalarna PISY Jut 2 SWEDEN Scotch pine 250m 6015N1456E 1366 1627 Jut 3 Torbjorn Axelson, Bjorbo, Sweden
———— JutH13b, 1539–1575, (Se bild 2.4 MB)
———— JutH28a, 1430–1596, >25 yttersta mycket smala ringar omätta (Se bild 6.7 MB)
———— JutH27a, 1450–1596, Ett område med extremt smala ringar och sedan fransigt (Se bild 6.7 MB)
———— JutH22b, 1560–1612, (Se bild 6.7 MB)
———— JutH26a, 1366–1618, en ring ytterligare syns. Mycket fransigt. VK saknas (Se bild 6.7 MB)
———— JutH21b, 1557–1623, (Se bild 6.7 MB)
———— JutH29a, 1412–1626, ytterligare någon ring finns (Se bild 6.7 MB)
———— JutH13a, 1539–1627, (Se bild 2.4 MB)
———— JutH12, 1543–1627, (Se bild 2.4 MB)
———— JutH21a, 1557–1627, (Se bild 6.7 MB)
———— JutH22a, 1560–1627, (Se bild 6.7 MB)
2 1 0.2 0.1 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 2 1 0.2 0.1 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780

Jut 1 Jutens stuga, Vastansjo, Grangarde, Dalarna PISY Jut 2 SWEDEN Scotch pine 250m 6015N1456E 1443 1780 Jut 3 Torbjorn Axelson, Bjorbo, Sweden
———— JutS24c, 1443–1646,
———— JutS23c, 1531–1649,
———— JutS22c, 1561–1675,
———— JutS21, 1680–1778, (Se bild 1.4 MB)
———— JutS1b, 1600–1780, (Se bild 0 MB)
———— JutS1a, 1607–1780, (Se bild 0 MB)

2 1 0.2 0.1 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 2 1 0.2 0.1 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590

JutFr 1 Härbre från Färnäs, Mora PISY JutFr 2 Sweden Scotch Pine 250m 6100N1438E 1312 1585 JutFr 3 T. Axelson JutFr #### Flyttat till Jutens, Västansjö, Grangärde i början av 1990-talet
———— JutFr13b, 1312–1349, (Se bild 4.3 MB)
———— JutFr14b, 1344–1445, (Se bild 4.3 MB)
———— JutFr13a, 1312–1489, (Se bild 4.3 MB)
———— JutFr11b, 1428–1506, (Se bild 4.3 MB)
———— JutFr14a, 1344–1512, (Se bild 4.3 MB)
———— JutFr12b, 1498–1539, (Se bild 4.3 MB)
———— JutFr16b, 1406–1564, (Se bild 4.3 MB)
———— JutFr16a, 1392–1567, [JutFr16a1][JutFr16a2]
———— JutFr11a, 1428–1568, (Se bild 4.3 MB)
———— JutFr15a, 1381–1585, (Se bild 4.3 MB)
———— JutFr12a, 1498–1585, (Se bild 4.3 MB)