Härbre från Venjan, nu Säl, Gagnefs sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2016, maj 2021

Härbret från Venjan i Säl

I maj 2021 fick jag anledning att åter titta på några prover jag den 31 oktober 2016 tog i ett härbre från Venjan, som flyttats till Säls fäbodar i Gagnefs socken, 60.50081, 15.05081. Timret är skavt och flera av proven innehåller anomalier, som gör att de är svårdaterade. Endast i ett av proven från väggstockarna finns möjligen vankant (1604/05). Ytveden är synnerligen tätvuxen, vilket gör att i många fall flera decennier av ytved saknas, vilket inte minst avslöjas av de alltför få splintvedsringarna i många prov. Prov togs också ur en tilja i loftgolvet. Den har yttersta ring med vankant 1657, men med ett utvecklat spår efter skarptandad barkborre, vilket visar att stocken inte kan ha använts förrän tidigast hösten 1658. Härbret byggdes därför tidigast 1605 och blev senare tillbyggt med ett loft, troligen omkring 1659, men detta borde utredas noggrannare med fler prov. Stockvarv 11 verkar vara betydligt senare att döma av knutarnas utseende (på D-sidan möjligen sentida).

Dörrparti
Gavel D
1
Spår efter skarptandad barkborre (Ips acuminatus)1 1658, i loftgolvtilja .
1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 GSalB0 GSalB1 GSalB2 GSalB3 GSalB4
Splintvedsstatistiken enligt Gjerdrums Heartwood Age Rule (HAR)2 visar att dateringen 1604/05 är möjlig för alla de provtagna väggtimmerstockarna. Om 1604 inte är vankant, är en något senare datering också möjlig. Räknade men ej mätta yttersta ringar är här inkluderade.

Noter

1. Ehnström, B. & al.: Insektsgnag i bark och ved, ArtDatabanken SLU 2002, s. 389
2. Gjerdrum, Peder: Estimating missing sapwood rings in three European gymnosperm species by the heartwood age rule, Dendrochronologia 31 (2013) 228–231 (via researchgate.net).

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/Korrelationer och mätvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 5 checked members (=all members) of the collection GSalB.rwl 
and the rest of the checked members of that collection. 
Minimum overlap used when finding best match: 50
        Member offset to ref--------------------------------------------------------------------------
.     .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2YrsL
Member Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC
GSalB0  228   53 227  0,43  7,1  0,36  5,8  0,38  6,3  0,39  6,3  0,39  6,3  0,66  9,2  0,47
GSalB1  212   69 206  0,40  6,3  0,35  5,3  0,36  5,4  0,37  5,6  0,37  5,6  0,62  14,8  0,43
GSalB2  182  126 153  0,40  5,3  0,38  5,0  0,41  5,6  0,43  5,9  0,40  5,4  0,64  6,5  0,41
GSalB3  203   73 202  0,43  6,7  0,39  5,9  0,40  6,2  0,41  6,3  0,41  6,3  0,64  5,8  0,46
GSalB4  225   0 171  0,25  3,4  0,20  2,7  0,20  2,6  0,20  2,6  0,21  2,8  0,61  1,8  0,26
Mean corr. of first column when overlap >= 50 (5 samples): 0,41 Standard deviation interval 0,33 - 0,48


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in GSalB.rwl and
se007 dated to 1888 with corr >= 0,22 and with overlap >= 180 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,43  8,30  307  42  based on 5 members
GSalB4  0,42  6,99  224  34  1433-1657 Taktilja, vk. tynande, sp=65, Utv barkborre (skarptandad?)
GSalB0  0,34  5,46  227  12  1377-1604 C3 (vk?) sp=84, +3-5 t märg
GSalB1  0,31  4,69  206  15  1377-1588 C4, +>15,( utanför ljud) (53 sp, mätta)(+2 t märg), brandljud 1449
GSalB2  0,28  3,87  180   4  1350-1531 C5, +>10, tynande yta. 6 mätta sp?! +c4 t m
GSalB3  0,22  3,25  202   8  1382-1584 C8, (bara 39-44 i splint!) +6-12 t märg

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 2 1 0.2 0.1 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660

GSalB 1 Härbre fr Venjan nu Säl Gagnef sn PISY GSalB 2 Sweden Pinus sylvestris 300m 6057N1354E 1350 1657 GSalB 3 T Axelson
———— GSalB2, 1350–1531, C5, +>10, tynande yta. 6 mätta sp?! +c4 t m (Se bild 6.2 MB)
———— GSalB3, 1382–1584, C8, (bara 39-44 i splint!) +6-12 t märg (Se bild 6.2 MB)
———— GSalB1, 1377–1588, C4, +>15,( utanför ljud) (53 sp, mätta)(+2 t märg), brandljud 1449
———— GSalB0, 1377–1604, C3 (vk?) sp=84, +3-5 t märg (Se bild 6.2 MB)
———— GSalB4, 1433–1657, Taktilja, vk. tynande, sp=65, Utv barkborre (skarptandad?) (Se bild 6.2 MB)