Bod öster om Gagnefs kyrka, Dalarna
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2012

Boden byggd ca 1652

Den 1 maj 2012 tog jag prov ur gamla bår/likboden som står straxt öster om vid Gagnefs kyrka, . Boden är av kraftigt timmer och har sexkantskallar. Boden är kortfattat beskriven i en bok om Gagnefs kyrka.1 Prov togs ur 5 stockar i vägg A (A4a, A5a, A6a, A7a, A8), Alla stockarna är av mycket tätvuxna minst 300-åriga tallar, och fällningsdatum kan i tre av fallen (A5, A6, A8) fastställas till vintern 1651/52. Inget tyder på att de övriga stockarna skulle ha något avvikande datum. Boden är alltså byggd tidigast våren 1652. Röstet förefaller vara gjort av återanvänt timmer, och takkonstruktionen är ganska ny. Golvet är av klovor.

Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between samples in GaBvKy.fil and SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,35 and with overlap >= 143 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,56 11,31  289  based on 5 members
GaBvKy0a  0,49  8,15  209  1385-1594 A4a; +>35 omätta
GaBvKy1a  0,40  7,41  288  1360-1651 A5a; vk
GaBvKy2a  0,35  6,38  286  1354-1651 A6a; vk
GaBvKy3a  0,40  5,20  143  1490-1634 A7a; +>15 (tillväxtkollaps utanför). Innanför grötigt område lämnat omätt
GaBvKy4  0,48  8,71  256  1394-1651 A8; vk

Noter

1. Bohman, Eklund, Nisser: Gagnefs kyrka och kyrkogård, Stiftelsen Gagnefs minnesstuga 2005, ISBN 91-970379-5-8, ss. 16 & 84Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 2 1 0.2 0.1 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650

GaBvKy 1 Bod öster om Gagnefs kyrka PISY GaBvKy 2 Sweden Pinus sylvestris 6035N1503E 1354 1651 GaBvKy 3 T. Axelson GaBvKy #### 60.589949,15.061063
———— GaBvKy0a, 1385–1594, A4a; +>35 omätta (Se bild 5.4 MB)
———— GaBvKy3a, 1490–1634, A7a; +>15 (tillväxtkollaps utanför). Innanför grötigt område lämnat omätt (Se bild 5.4 MB)
———— GaBvKy2a, 1354–1651, A6a; vk (Se bild 5.4 MB)
———— GaBvKy1a, 1360–1651, A5a; vk (Se bild 5.4 MB)
———— GaBvKy4, 1394–1651, A8; vk (Se bild 5.4 MB)