Parbod inbyggd i större uthus, Östtjärna, Gagnef, Dalarna
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2012

Den 22 maj 2012 besökte jag tillsammans med Alvar Trogen en gård i Östtjärna, Gagnef, , en före detta (par)bod, som byggts in i ett större uthus, och nu användes som vedbod. Boden består av timmer från minst tre tidsperioder. Det som återfinns i bodens nedre del är skavt! Knutarna är av äldre typ, med sneda hak (endast eller främst överhak) och central betta (dubbelkatt). Dessa stockar är av tätvuxen tall. Prov togs ur fem av dessa stockar, varav fyra kunde dateras. P.g.a skavningen kan inte den exakta fällningstidpunkten avgöras, men tre av proven kommer sannolikt mycket nära barkkanten. De har i två fall ringen för 1593 helt eller delvis bevarad, och i ett fall en hel ring från 1596 och troligen fragment av 1597 års ring. Denna del av boden kan därför dateras till ca 1598 med några få års osäkerhet. Ovanför de åtta skavda varven finns stockar som inte skavts utan bara barkats, men som också har sneda hak. Två av dessa provtogs, och visade sig vara gran med en sista, fullständig, ring från 1712. Högre upp i byggnaden finns timmer av 1800-talstyp, som inte undersöktes.

Allt timmer i boden har bilats och knutskallarna har sågats av, vilket gjort att det mesta av bodens ursprungliga karaktär tyvärr gått förlorad. Mellanväggen, som nu är borta, har varit infäst i spår, och inte inknutad. Om den, och den vänstra dörren, är ursprunglig (1590-tal) eller tillkommit senare torde kunna avgöras genom nogrannare syn.

Alla prov togs i vägg A (den med dörrarna). Om den stock som utgör tröskel för den högra dörren betecknas som A3 (den understa stocken, A1, i den ursprungliga byggnaden torde saknas). Prov togs ur:
A5b (2:a i mellanblocket)GaOstl0aodaterad
A6b (3:e i mellanblocket)GaOstl1aefter 1578 (tynande)
A7b (4:e i mellanblocket)GaOstl2aefter 1593
A8b (5:e i mellanblocket)GaOstl3aefter 1593
A9 (Första hela stocken över dörr)GaOstl4aefter våren 1597
A10 GaOstl5a1712/13 (gran)
A11 GaOstl6a1712/13 (gran)

Splintvedsdiagram

Diagrammet visar att det finns ett kort möjligt fällningsintervall för de skavda stockarna omkring 1597/98 eller få år senare.


Noter


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590

GaOstl 1 Bod, Östtjärna(fd Östlund) Gagnef PISY GaOstl 2 Sweden Pinus sylvestris 6034N1506E 1363 1596 GaOstl 3 T. Axelson GaOstl #### Timret är skavt
———— GaOstl1a, 1363–1575, +>2, tynande (Se bild 5.8 MB)
———— GaOstl3a, 1413–1592, +>0, skavd (Se bild 5.8 MB)
———— GaOstl2a, 1424–1593, vk? (Se bild 5.8 MB)
———— GaOstl4a, 1499–1596, +>0?, skavd. fragment felmonterat - vänt med gimp (Se bild 5.8 MB)
2 1 0.2 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710

GaOstl 1 Bod, Östtjärna(fd Östlund) Gagnef PCAB GaOstl 2 Sweden Picea abies 6034N1506E 1606 1712 GaOstl 3 T. Axelson
———— GaOstl5a, 1606–1712, vk. PCAB (Se bild 5.8 MB)
———— GaOstl6a, 1622–1712, vk. PCAB (Se bild 5.8 MB)