F.d tröskloge? i Västtjärna, Gagnef
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2012

Den 22 maj 2012 tog jag med tillväxtborr prov ur fyra stockar i vad som sannolikt har varit en tröskloge på Gamla Backgården i Västtjärna, , och där nedre delen av det gamla timret i den östra byggnaden i uthuslängan har sneda knuthak. Timret är påtagligt jämntjokt. Prov togs ur stockarna 6, 8, 10 och 11 i den västra väggen, och visade sig alla vara fällda vintern 1722/23. Diametern på de undersökta stockarna är vid undersökningsställena ca 16-18 cm och proven innehåller 59-76 ringar som kunde mätas. Korrelationsvärdena är helt övertygande och sammstämmiga, och byggnaden därmed sannolikt timrad 1723.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720

GaVstt 1 fd loge? Västtjärna, Gagnef PISY GaVstt 2 Sweden Pinus sylvestris 6034N1505E 1647 1722 GaVstt 3 T.Axelson
———— GaVstt1a, 1647–1722, (Se bild 2.2 MB)
———— GaVstt0a, 1660–1722, (Se bild 2.2 MB)
———— GaVstt3a, 1660–1722, (Se bild 2.2 MB)
———— GaVstt2a, 1664–1722, (Se bild 2.2 MB)