Härbre i Norrgärde, Grangärde socken
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson (april 2009)

Härbre, Grangärde sn. Timret fälldes försommaren 1729

Härbre vid Hampusgårdarna, 60.22652, 14.95760, Norrgärdet mellan Sunnansjö och Västansjö i Grangärde socken, Dalarna från ca 1729. Boden är nyligen flyttad inom gården, och stod tidigare på stenar.

Den 25 mars 2009 tog jag elva prov med tillväxtborr i ett härbre för dendrokronologisk analys. Proven togs inifrån i den östra långsidan (D4, D5, D6, D7, D8, D9, D11, D12, där D1 avser mushyllan)1, i takåsen och i två golvtiljor (klovor) underifrån. Flertalet prov (9 av 11) kunde dateras, och har med ett undantag (D12), med stor sannolikhet vuxit i samma bestånd. Den yttersta färdigbildade ringen är i dessa prov från 1728 i de fall där vankanten är bevarad. I dessa prov framträder dessutom en tydligt påbörjad ring för 1729, som visar att träden fälldes på försommaren detta år. Den avvikande stocken D12 är av vinterfälld gran, men kunde inte dateras (möjligen 1841-42). Det andra odaterade provet är från D5, men hör förmodligen ihop med de andra. Orsaken till att det inte kunde dateras var dels dålig kvalité på borrkärnan, dels extrem tätvuxenhet, med många osäkra eller obefintliga ringar.

Undersökningen visar därmed att boden uppfördes tidigast sommaren 1729, och att den vid minst ett tillfälle timrats ned, dock osäkert när.

Noter

1. Benämningar enligt gängse system där dörrsidan benämns "A" och de övriga "B", "C" och "D" i ordning medsols. Observera dock att detta härbre har en egen märkning enligt ett från detta avvikande system, där "D2" istället fått beteckningen A1 etc

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available samples in GHp-PISY.fil and the Reference
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,25 and with overlap >= 122
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over
     Corr  Test  lap
all...  0,58 12,94  329  based on 9 members
GHp04a  0,50  7,73  186  1542-1728 D7. + vårved
GHp10a  0,49  9,70  298  1429-1727 Tilja 4 bakifrån. +vårved+vittring
GHp08a  0,49  6,13  122  1606-1728 Åsen. +vårved. Provet skadat, endast yttersta delen uppmätt.
GHp07a  0,47  5,88  126  1600-1726 D11. Ej vk, provet fragmenterat, endast yttersta mätt
GHp05a  0,45  7,19  211  1517-1728 D8. +vårved
GHp11a  0,43  8,56  323  1399-1722 Tilja 5 bakifrån. Vk saknas. vittrad o trasig yta
GHp06a  0,38  5,62  188  1540-1728 D9. +vårved
GHp01a  0,36  5,90  242  1482-1728 D4. +vårved
GHp03a  0,25  4,14  252  1476-1728 D6. mycket tät (störd) i ytan. Äldsta, före kollaps ej mätt

Cybis CDendro (March 19 2009), Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between each of 9 checked members (=all members) of the collection GHp-PISY.fil
and the rest of the checked members of that collection.
        Member offset to ref
        Off Over Corr TTest
    Years  set lap coeff   
GHp01a  247   0 242 0,47  8,3 
GHp03a  253   0 252 0,51  9,3 
GHp04a  187   0 186 0,56  9,3 
GHp05a  212   0 211 0,47  7,6 
GHp06a  189   0 188 0,49  7,6 
GHp07a  127   2 126 0,48  6,0 
GHp08a  123   0 122 0,70 10,8 
GHp10a  299   1 298 0,45  8,7 
GHp11a  324   6 293 0,42  8,0 
Mean corr.: 0,51 Standard deviation intervall 0,43 - 0,58
All member offsets are at points of best match!

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 2 1 0.2 0.1 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730

GHp 1 Härbre, Hampusgårdan, Norrgärde, Grangärdde PISY GHp 2 Sweden Pinus sylvestris 200m 6014N1457E 1399 1728 GHp 3 T. Axelson GHp #### 60º13'35.5"N, 14º57'27.4"E. Timber cut in the early summer of 1729
———— GHp11a, 1399–1722, Tilja 5 bakifrån. Vk saknas. vittrad o trasig yta (Se bild 4.5 MB)
———— GHp07a, 1600–1726, D11. Ej vk, ytan skadad. provet fragmenterat. end yttersta mätt (Se bild 4.5 MB)
———— GHp10a, 1429–1727, Tilja 4 bakifrån. +vårring+vittring (Se bild 4.5 MB)
———— GHp03a, 1476–1728, D6. mycket tät (störd) i ytan. Äldsta, före kollaps ej mätt (Se bild 5.6 MB)
———— GHp01a, 1482–1728, D4. +vårved (Se bild 5.6 MB)
———— GHp05a, 1517–1728, D8. +vårved (Se bild 5.6 MB)
———— GHp06a, 1540–1728, D9. +vårved (Se bild 5.6 MB)
———— GHp04a, 1542–1728, D7. + vårved (Se bild 5.6 MB)
———— GHp08a, 1606–1728, Åsen. +vårved. Provet skadat - endast yttersta delen uppmätt. (Se bild 4.5 MB)
2 1 9780 9790 9800 9810 9820 9830

GHp 1 Härbre, Hampusgårdan, Norrgärde, Grangärdde PCAB GHp 2 Sweden Pinus sylvestris 200m 6014N1457E 9775 9834 GHp 3 T. Axelson GHp #### 60º13'35.5"N, 14º57'27.4"E. Undated
———— GHp09a, 9775–9834, PCAB. vinterfällt. (Se bild 4.5 MB)