Härbre från Thiisgården i Gräf (1663) på Minnesstugan Gagnef. Komplettering.
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2012

Härbret från 1663

Detta härbre, , är tidigare dendrokronologiskt undersökt av Bertil Israels 20071 som bekräftade årtalet 1663 som är inskuret ovanför dörren. Den 22 maj tittade jag på boden tillsammans med Alvar Trogen, som visade hur dess underrede är underdimensionerat och därför rimligen inte ursprungligt. Vid tillfället tog jag prov ur tre av de tolv golvtiljorna (3:e, 4:e och 6:e räknat från vägg B/väster), för att se om i alla fall dessa är ursprungliga. Resultatet är entydigt och visar att golvet med stor sannolikhet är samtida med resten av byggnaden. Ytan på alla golvtiljorna är något vittrad men två av proven har en stor del av 1662 års ring kvar. På det tätvuxna tredje provet är yttersta helt bevarade ring från 1660, och rester av åtminstone 1661 års ring syns.

Noter

1. Israels, Bertil: Gagnefs Minnesstuga: Dendrokronologisk datering av några byggnader ss.6f., www.bisysslor.se/rapporter/minnesstugan.pdfDenna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 2 1 0.2 0.1 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670

GmsT0 1 Härbre från Gräv, Minnesstugan, Gagnef PISY GmsT0 2 Sweden Pinus sylvestris 1336 1661 GmsT0 3 T. Axelson GmsT0 #### Avsikten med denna undersökning var att avgöra hurvuvida golvet är ursprungligt, och detta kan GmsT0 #### bekräftas mycket snnolikt då det är jämngammalt med väggtimmret, med yttersta något vittrde ring från 1662.
———— GmsT02, 1336–1660, +>0, 0-ringar p.g.a tillväxtkollaps med extremt tunna ringar "gröt" efter (ca 0.74mm/15 ringar). (Se bild 3.1 MB)
———— GmsT00, 1526–1661, +ofullst (lw saknas, kanske vittrad) (Se bild 3.1 MB)
———— GmsT01, 1531–1661, +>0 (Se bild 3.1 MB)