Ladan norr om Finnsviken, Grangärde.
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, september 2017

Ladan 2003
Inskrift med årtalet 1869 på den savbarkade stocken C7 skars antagligen 50 år efter att ladan byggdes. (uppdat 2019-04)
Knutkedjan A-B, med "vända rännknutar" och vanliga dubbelhaksknutar på de översta varven

Vid väg 66 söder om Grangärde, omkring en kilometer norr om avtaget till Sunnansjö, 60.24335, 14.98042, finns en större rödfärgad lada av rundtimmer. Jag gjorde ett försök att datera den 2003, men misslyckades av olika anledningar. Det största problemet var att de få prover jag vid det tillfället tog och som visade att ladan var byggd av mestadels ganska frodvuxet grantimmer, passade mycket dåligt mot varandra. Det som väckte mitt intresse för att göra ett nytt dateringsförsök var att jag på bilder jag då tog upptäckt att ladans nedre del är timrad med "upp och nedvända" rännknutar, något som är sällsynt i trakten.1 27 september 2017 tog jag därför tillfället att ta nya borrprover med hjälp av tillväxtborr (5 mm) i följande stockar:

StockMätta ringarProvTräslagDatering
C31749-1818GrFvl01granförsommar 1819
C41766-1818GrFvl02granförsommar 1819
C51770-1818GrFvl03granförsommar 1819
C71775-1818GrFvl04granförsommar 1819
C131820-1898GrFvl05tall1898/99
A14d1837-1898 GrFvl06tall1898/99
A15d1826-1898 GrFvl07tall1898/99
golv 171783-1818 GrFvl08granförsommar 1819
golv 191776-1818 GrFvl09granförsommar 1819

Alla granstockar är savbarkade, och har alla lite påbörjat på 1819 års ring, vilket gör att grantimret, där de specialla knutarna finns, bör vara fällt förra hälften av juni månad 1819 eller närmaste veckorna däromkring. Korrelationsvärdena är dåliga både inbördes mellan stockarna och mot de tillgängliga grankurvorna, men bör kunna antas vara samtida utifrån stockarnas utseende och karaktär. Tillsammans ger de då en relativt svag träff med sista fullständiga ring mot 1818. Om de 10 äldsta ringarna, som bara finns representerade i ett prov tas bort stiger correlationsvärdet från 0.41 (T=4.1) till 0.63 (T=6.3). Den sammantagna bedömningen gör att jag därför anser dateringen säker. Den övre delen av ladan är byggt av delvis dåligt barkat talltimmer som är fällt vinterhalvåret 1898/99. De tre proven ur dessa stockar låter sig trots tillväxtkollaps på ett av proverna dateras med goda korrelationsvärden med full säkerhet.

Undersökningen visar att ladan sannolikt uppfördes under försommaren 1819, av nyhuggna granar, och omkring 1899 gjordes fyra varv högre. På C7 finns en något skadad och inte helt lättläst ristning som kan vara "IPVB1869". Dörren är förstorad i senare tid, och dess ursprungliga konstruktion inte längre möjlig att utröna.

En anekdotisk uppgift om att knuttypen var vanlig i Norge och det något oplanerade intryck som användadndet av savbarkade granar ger, kunde möjligen antyda att den kan ha uppförts av norska arbetsvandrare åren efter unionens upprättande 1814. Bättre belägg för knuttypens utbredning i Norge vid denna tid skulle dock behövas om någon tilltro ska kunna sättas till en sådan hypotes.

Noter

1. Jag har bara kännedom om två andra byggnader med liknande knutar i Dalarna, nämligen en lada i Husby socken från 1818 (rapport) och en kvarn i Idre socken från 1861 (enl. Bertil Israels, opubl.)
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between each member of the collection GrFvl_PCAB.fil 
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem). 
Minimum overlap used when finding best match: 50
         Member offset to ref--
         Off Over P2Yrs------ 
     Years  set lap CorrC TTest 
FnsvL12   52   0  51  0,32  2,3 
FnsvL14a  41   0  40  0,54  4,0 
GrFvl01   70   0  52  0,52  4,3 
GrFvl02   53   0  52  0,37  2,9 
GrFvl03   49   0  48  0,29  2,0 
GrFvl04   44   0  43  0,46  3,3 
GrFvl08a  36   0  35  0,64  4,8 
GrFvl08b  34   2  33  0,37  2,2 
GrFvl09a  43   0  42  0,23  1,5 
GrFvl09b  40   3  39  0,49  3,5 

Mean corr. of first column when overlap >= 50 (3 samples): 0,42 Standard deviation interval 0,32 - 0,52


Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between available references in GrFvl_PCAB.fil and
DalarPC dated to 2005 with corr >= 0,15 and with overlap >= 33 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,45  4,11  69  17  based on 10 members
GrFvl04  0,45  3,26  43   3  1818 C7
GrFvl01  0,45  4,11  69  14  1818 C3
FnsvL14a  0,40  2,71  40   3  1818 
GrFvl08a  0,37  2,32  35   2  1818 golv 17 från A+ sommar
GrFvl02  0,34  2,54  52   2  1818 C4
FnsvL12  0,32  2,36  51   4  1818 
GrFvl08b  0,32  1,86  33   5  1816 
GrFvl03  0,29  2,08  48   1  1818 C5
GrFvl09b  0,21  1,32  39   6  1815 
GrFvl09a  0,15  0,99  42   1  1818 golv 19 från A +lite vårvedAlgorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between available references in GrFvl_PISY.fil and 
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,47 and with overlap >= 61 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,71  8,68  78  18  based on 3 members
GrFvl05  0,69  8,30  78   8  1898 C13
GrFvl06  0,58  5,54  61   5  1898 A14 (mot D)
GrFvl07  0,47  4,26  65  10  1898 A15 (motD), tillväxtkollaps 1874 med omätbara ringar till 1880

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810

GrFvl 1 Ladan vid Finnsviken, Grangärde PCAB GrFvl 2 Sweden Picea abies 160 6015N1459E 1749 1818 GrFvl 3 T.Axelson GrFvl #### 60.24335, 14.98042
———— GrFvl09b, 1776–1815, (Se bild 5.9 MB)
———— GrFvl08b, 1783–1816, (Se bild 5.9 MB)
———— GrFvl01, 1749–1818, C3 (Se bild 5.9 MB)
———— GrFvl02, 1766–1818, C4 (Se bild 5.9 MB)
———— FnsvL12, 1767–1818, (Se bild 2 MB)
———— GrFvl03, 1770–1818, C5 (Se bild 5.9 MB)
———— GrFvl04, 1775–1818, C7 (Se bild 5.9 MB)
———— GrFvl09a, 1776–1818, golv 19 från A +lite vårved (Se bild 5.9 MB)
———— FnsvL14a, 1778–1818, (Se bild 2 MB)
———— GrFvl08a, 1783–1818, golv 17 från A+ sommar (Se bild 5.9 MB)
2 1 0.2 0.1 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890

GrFvl 1 Ladan vid Finnsviken, Grangärde PISY GrFvl 2 Sweden Pinus sylvestris 160 6015N1459E 1820 1898 GrFvl 3 T.Axelson GrFvl #### 60.24335, 14.98042
———— GrFvl05, 1820–1898, C13 (Se bild 5.9 MB)
———— GrFvl07, 1826–1898, A15 (motD), tillväxtkollaps 1874 med omätbara ringar till 1880 (Se bild 5.9 MB)
———— GrFvl06, 1837–1898, A14 (mot D) (Se bild 5.9 MB)