Prover från Grangärde kyrktorn 2004

Dendrokronologisk kommentar

av Torbjörn Axelson, hösten 2022

När jag ännu var nybörjare i dendrokronologin, insåg jag att det antagligen skulle vara möjligt att utvinna värdefullt referensmaterial ut de mycket grova stockarna i Grangärde kyrkas torn, 60.26155, 14.98092, och obetänksamt nog tog jag med tillväxtborr i januari och februari 2004 en serie prover därur. Jag insåg inte, eller möjligen bortsåg jag ifrån att ett sådant projekt hade krävt tillstånd. Åverkan på de grova stockarna var dock ganska obetydlig. Vad värre var är att jag inte dokumenterade från virka stockar respektive prov hämtades, vilket kraftigt förtar deras värde i antikvariskt sammanhang. Flera av proverna ingår i såväl min gamla grangärdekronologi, som i den i mina rapporter ofta återkommande SödraDal. De ingår även i den uppdaterade och publicerade grangärdekronologin ITRDB:swed335.

De 13 undersökta stockarna härrör från tre distinkta perioder. Den första och största gruppen med 8 prover är från träd med fällda efter 1718 respektive 1719. I flera fall saknas nåra yttersta ringar, antingen p.g.a problem vid provhanteringen eller p.g.a mycket tätvuxen/tynande ytved. Den andra gruppen består av tre stockar och har yttersta ring efter 1829 respektive 1831, men det kan fattas något fåtal ringar på respektive prov. Den sista gruppen, som består av två stockar har sista ring (troligen vankant) 1855 och 1856.

Grupp 1 representerar uppenbarligen tornets återuppbyggnad efter den förödande branden i juli 1716, och vi kan på grundval av proverna se att man ännu samlade virke vintern 1819-20. Man kan kanske gissa att kyrkorummet återställdes först och därefter tornet. Den andra gruppen härrör rimligen från ombyggnaden av tornet med lanternin 1834. Den tradje gruppen med de två virkena från 1850-talet passar inte tidsmässigt med någon större reparation. Vid denna tid byggdes första orgeln, men några åtgärder i tornet ser jag inte nämnas. Åtminstone det ena har ett avvikande korrelationsmönster men låter sig dateras mot mera sydöstliga referenser, och kan misstänkas vara hämtat på någon plats nere vid sjöarna.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 2 1 0.2 0.1 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860

Grk 1 Tornet, Grangärde kyrka, W PISY Grk 2 Sweden Pinus sylvestris 1408 1856 Grk 3 T. Axelson
———— GrK15, 1446–1691, Yttre delen av provet saknas. Splintvedsstatistiken förenlig med fällning omkring 1720 (1692-1750) yttre delen saknas, kanske 50 ringar? sp=57, 4-10 innersta. (Se bild 11.6 MB)
———— GrK12a, 1408–1694, +>15 (Se bild 11.6 MB)
———— Grk21, 1515–1712, +flera, tynande ytved (Se bild 16.3 MB)
———— Grk26, 1526–1712, ej vk (fragm saknas) (Se bild 16.3 MB)
———— Grk25, 1591–1715, +ofullst (Se bild 16.3 MB)
———— Grk27, 1504–1718, vk? (Se bild 16.3 MB)
———— GrK11a, 1526–1718, tynande ytved (Se bild 11.6 MB)
———— Grk28, 1508–1719, vk? Fragment saknades vid nyskanning 2020, men kunde återställas från 2004 års avbildning. 13-18 till märg, sp oklar (85?) (Se bild 16.3 MB)
———— Grk23, 1667–1829, +>0 (Se bild 16.3 MB)
———— Grk22, 1678–1829, +>0, blånad (Se bild 16.3 MB)
———— Grk24, 1676–1830, +>1 (Se bild 16.3 MB)
———— GrK14a, 1700–1855, vk? (Se bild 11.6 MB)
———— GrK13a, 1754–1856, vk? (Se bild 11.6 MB)

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in Grk.fil and
combined reference of se007+GagnefSo+swed336
dated to 2012 with corr >= 0,26 and with overlap >= 102 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,69 20,09  448  88  based on 13 members
Grk26  0,52  8,33  186  31  1526-1712 ej vk (fragm saknas)
Grk24  0,52  7,53  154  31  1676-1830 +>1
GrK14a  0,52  7,53  155  35  1700-1855 vk?
GrK15  0,51  9,15  245  18  1446-1691 yttre delen saknas, kanske 50 ringar? sp=57, 4-10 innersta
GrK11a  0,49  7,80  190  26  1526-1718 tynande ytved
Grk25  0,48  6,11  124  17  1591-1715 +ofullst
GrK12a  0,48  9,26  286  21  1408-1694 +>15
Grk23  0,48  6,94  162  29  1667-1829 +>0
Grk22  0,47  6,46  151  19  1678-1829 +>0, blånad
Grk27  0,44  7,11  214  22  1504-1718 vk?
Grk21  0,39  5,90  197  24  1515-1712 +flera, tynande ytved
GrK13a  0,32  3,43  102   5  1754-1856 vk?
Grk28  0,26  3,91  211  11  1508-1719 vk? Fragment saknades vid nyskanning 2020, men kunde återställas från 


Cybis CDendro (March 22 2022), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 13 checked members of the collection Grk.fil 
and the rest of the checked members of that collection. 
Minimum overlap used when finding best match: 40

        Member offset to ref-------------------------------------------------------------------------------- 
.     .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2YrsL ---** 
Member Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC TTest 
GrK11a  193  138 190  0,42  6,4  0,41  6,2  0,39  5,8  0,41  6,2  0,41  6,1  0,63  14,2  0,44  6,6 
GrK12a  287  162 248  0,43  7,6  0,41  7,0  0,44  7,6  0,41  7,0  0,42  7,3  0,68  18,4  0,43  7,5 
GrK13a  103   0 101  0,02  0,2  0,00  0,0  0,01  0,1 -0,07 -0,7 -0,01 -0,1  0,44  0,2  0,00  0,0 
GrK14a  156   1 155  0,34  4,5  0,34  4,4  0,35  4,6  0,32  4,2  0,34  4,4  0,65  13,3  0,35  4,6 
GrK15  246  165 245  0,44  7,6  0,45  7,8  0,43  7,4  0,40  6,7  0,43  7,4  0,70  39,2  0,43  7,4 
Grk21  198  144 197  0,44  6,8  0,50  8,0  0,48  7,7  0,50  7,9  0,48  7,6  0,68  18,2  0,45  7,0 
Grk22  152   27 151  0,52  7,5  0,51  7,2  0,54  7,8  0,52  7,3  0,52  7,4  0,67  22,8  0,55  8,1 
Grk23  163   27 162  0,46  6,5  0,49  7,0  0,49  7,1  0,47  6,7  0,48  6,8  0,68  23,0  0,46  6,6 
Grk24  155   26 154  0,54  7,9  0,54  7,8  0,57  8,5  0,60  9,2  0,56  8,3  0,75  30,8  0,59  9,1 
Grk25  125  141 124  0,38  4,5  0,38  4,5  0,40  4,8  0,33  3,8  0,37  4,4  0,60  6,5  0,34  4,1 
Grk26  187  144 186  0,52  8,2  0,50  7,8  0,49  7,6  0,46  7,0  0,49  7,6  0,67  34,4  0,52  8,3 
Grk27  215  138 214  0,45  7,2  0,50  8,3  0,42  6,7  0,44  7,1  0,45  7,3  0,65  31,0  0,44  7,2 
Grk28  212  137 211  0,25  3,7  0,28  4,2  0,27  4,1  0,28  4,3  0,27  4,0  0,59  12,7  0,26  3,8 
Mean corr. of first column when overlap >= 40 (13 samples): 0,41 Standard deviation interval 0,26 - 0,55
-End of report-Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and GrK13a.pos
dated to 1856 with corr >= 0,51 and with overlap >= 102 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,66  8,80  102  26  based on 5 members
swed328  0,58  7,19  102  12  1731-2000 Tyresta, Tina Molin H.Linderholm, PISY, 60 m, 59.183, 18.267     
BratPISY  0,58  7,06  102   7  1153-1904 Mälardalen area, publ. Bråthen (bearb T Axelson), PISY        
Sissh041  0,55  6,52  102  18  1668-1883 Sisshammar (T. Andreasson), PISY                   
swed302  0,54  6,48  102  27  1583-1995 NAMDO 1 Nämdoe Stockholm archipelago L-Å Larsson PISY, 30 m     
swed323  0,51  5,88  102  36  1738-1997 Norberg, H.Linderholm, PISY 150m, 60.13, 16.08            


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and Grk28.pos
dated to 1719 with corr >= 0,39 and with overlap >= 101 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,62  8,04  106  17  based on 3 members
swed326  0,55  6,58  101  20  1618-1998 Jämtland - Central Scandinavian Mountains, 700 m, 63.12,13.33     
PyhHak  0,46  5,21  105   7  1614-1983 Pyhan Hakin finl010+066, Briffa+Schweingruber, PISY 180m, 62.85,25.48,
idre   0,39  4,36  106   9  1613-2004 Idre, Dalarna, (T. Axelson 2005), PISY/Idr  2 Sweden    Scotch Pi