Trösklada i Hagen, Floda sn (efter 1537)
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2010

Den 5 augusti råkade jag få syn på en bod, som senast verkar ha fungerat som ”donlir” men som från början uppenbarligen varit en trösklada, av rundtimmer med kraftfulla sexkantskallar. Den ligger tillsammans med två 1800-talsbyggnader på östra sidan om vägen till Olsängsholen, 60.490861, 14.835611. Byggnaden är numer försedd med en skenburen port, som dock lämnats så mycket öppen att det gick bra att gå in. Jag tog - i vad som skulle visa sig vara alltför stor brådska - prov ur sex välbevarade stockar i B-väggen (västra gaveln, B4-B91). Analysen visade till min häpnad 1834 för 5 av stockarna. Det var verkligen inte vad jag väntat mig av en sexkantknutad trösklada! Provet ur B5 hade dock vårring 1635 ytterst (om det är vankant eller inte är något osäkert). Jag beslöt mig därför att återvända för att ta ytterligare några prov, vilket jag också gjorde två dagar senare. Då upptäckte jag på den andra gaveln (stock D7) ett antal välskurna initialer och årtalet 1668. Jag beslöt då att ta en serie prov ur ur stockarna i denna vägg också, nämligen: D4-D8. Jag försökte även ta ett prov ur D11, men där var virket helt uppluckrat, ganska frodvuxet (möjligen gran) och smulades sönder i borren så att det inte gick att pussla ihop. Virket i denna vägg är slitet, och yttersta ringarna saknas. Stockarna i hela ladan verkar ofta ha barkats ganska slarvigt att döma av insektsspåren. Spår av skavjärn kunde inte upptäckas. Av dessa fem prov kunde bara proven ur D7 och D8 säkert dateras, men tyvärr saknar båda proven vankant. Nu visade sig emellertid yttersta årsring vara från 1535 respektive 1531. Plötsligt kandiderar byggnaden att vara den äldsta kända i hela socknen! Detta överraskande resultat fick mig att göra ännu en tur till ladan, vilket skedde dagen därpå, alltså 8 augusti. Jag tog nu en serie prov i den bortre långväggen, C. Här finns en lucka, vars gåtspår är borrade, vilket gör att man kan anta att den är tillkommen i efterhand. Prov tas i stockarna C5a, C6a, C7a, C8b, C9, C10, C12 och C13. Av dessa åtta prov visade sig fem ha yttersta ring från 1537 (vankant), nämligen de ur C5a, C7a, C8, C10, C13 (de övriga kunde inte säkert dateras). Först nu upptäckte jag också att prover tidigare tagits i flera stockar i denna vägg.2

Vad som framkommer av dessa dateringar är att tröskladans ursprungliga timmer fälldes vintern 1537/38, och att dess mått var den samma som nu. Att mycket av timret på västgaveln (B) bytts ut ca 1835 (stocken från 1635 kan vara återanvänd och eventuellt insatt vid samma tillfälle). Timret har inte skavts. Knutarna är rännknutar med sexkantskalle. Luckan på norrsidan har sannolikt tagits upp i efterhand, och den ursprungliga dörren har sågats upp, så att de ursprungliga gåtspåren försvunnit. Ladan tycks också ha höjts ett antal varv, då det övre timret ser ut att vara av annan karaktär. Detta har dock inte undersökts dendrokronologiskt.

Väggtimret, översiktA22	
A21	
A20	
A19
A18
A17
A16
A15
A14
A13
A12
A11
A10
A9 
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
(A1)

B27
B26
B25
B24
B23 
B22 	
B21 Röstmoder	planbilad
B20	planbilat
B19
B18
B17
B16
B15
B14
B13 loftbjälkar
B12
B11
B10
B9 	1834 (gran)
B8	1834
B7	1834
B6	1834 (gran)	
B5 	1635
B4	1834 (gran)
B3
B2
B1 (i torven)


C22	
C21	
C20	
C19
C18	annat timmer från detta varv?
C17
C16
C15	Urtag för tidigare tak?
C14	Urtag för tidigare tak?
C13	1537
C12	?
C11
C10	1537
C9 	?	Stock över lucköppning
C8a		C8b	1537	
C7a	1537	C7b
C6a	?	C6b
C5a	1537	C5b
C4a		C4b
C3
C2
(C1)

D27
D26
D25
D24
D23
D22	
D21 Röstmoder	
D20	
D19
D18
D17
D16
D15
D14
D13
D12
D11	(annat virke?)
D10
D9a			D9b 
D8a	1534+ (inskrift)	D8b
D7	1535+
D6	?
D5	1536+
D4	?
D3
D2
(D1 nertorvad?)

Noter

1. Jag följer uppmärkningen som gjorts i byggnaden (medsols med dörrsidan som A), trots att nedersta varvet (nästan?) inte syns över torven.
2. Jag antar att denna trösklada därmed är identisk med den som finns förtecknad i Dalarna 2005 under rubriken: ”Borrade men ej dendrokronologiskt analyserade timmerhus i Dalarna” som ”1500-tal, trösklada, Hagen, Floda”. 1500-talsförmodan är härmed bekräftad.

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

1500-talsstockarna: 
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T
Correlations between each of 11 checked members of the collection HgnB-PISY.fil
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem).
Minimum overlap used when finding best match: 50
         Member offset to ref---------------------
         Off Over *P2Yrs------ BaPi------- BesIE
    Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC
HgnB10a  101  470 100  0,33  3,5  0,36  3,8  0,51   
HgnB11a  174  474 172  0,42  6,1  0,44  6,4  0,46   Contains 1 zero value.
HgnB11b  82  564  81  0,58  6,4  0,59  6,5  0,59   
HgnB12a  110  468 108  0,52  6,2  0,52  6,3  0,55   Contains 1 zero value.
HgnB14a  108  468 107  0,37  4,0  0,35  3,8  0,38   
HgnB16a  138  468 133  0,39  4,8  0,33  4,0  0,34   Contains 4 zero values.
HgnB17a  102  468 101  0,42  4,5  0,42  4,6  0,45   
HgnB19a  100  468  99  0,40  4,3  0,43  4,6  0,47   
HgnB8a  164  469 159  0,50  7,3  0,53  7,8  0,50   Contains 4 zero values.
HgnB8b  118  514 114  0,50  6,1  0,43  5,0  0,45   Contains 3 zero values.
ippi*   306  464 179  0,60 10,0  0,61 10,2  0,60   
Mean corr. of first column when overlap >= 50 (11 samples): 0,46 Standard deviation intervall 0,37 - 0,54
All member offsets are at points of best match!

De yngre tallstockarna: 
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T
Correlations between available references in HgnB-PISY.fil and
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,44 and with overlap >= 102
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over
     Corr  Test  lap
all...  0,56 11,14  276  based on 3 members
HgnB4a  0,56  8,67  170  1663-1834 B7
HgnB2a  0,52  6,16  105  1529-1634 B5, +1 omätt (vår)
HgnB5a  0,44  4,92  102  1732-1834 B8

Granstockarna: 
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T
Correlations between available references in HgnB-PCAB.fil and
swed312 dated to 2005 with corr >= 0,45 and with overlap >= 121
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over
     Corr  Test  lap
all...  0,59  9,44  168  based on 3 members
HgnB6a  0,59  7,88  121  1713-1834 B9, PCAB
HgnB1a  0,55  8,22  155  1679-1834 B4, PCAB
HgnB3a  0,45  6,54  168  1666-1834 B6, PCAB

*ippi is a mean of the samples from another building in same area, see report T. Axelson: Loftbod i Sälbuo, tidigare på Ippis gård (Israels) i Forsgärdet, Dendrokronologisk undersökning, 2010

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830

Location=Trösklada, Hagen, Floda sn, W COUNTRY=Sweden Elev=200m Name=T. Axelson SPECIESCODE=PCAB SPECIESNAME=Picea abies

———— HgnB3a, 1665–1834, B6, PCAB (Se bild 7.6 MB)
———— HgnB1a, 1678–1834, B4, PCAB (Se bild 7.6 MB)
———— HgnB6a, 1712–1834, B9, PCAB (Se bild 7.6 MB)
2 1 0.2 0.1 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530

Location=Trösklada, Hagen, Floda sn, W COUNTRY=Sweden Elev=200m EarthCoord=6029N1450E Name=T. Axelson SPECIESCODE=PISY SPECIESNAME=Pinus sylvestris

———— HgnB11b, 1359–1441, no sap wood (Se bild 6.2 MB)
———— HgnB8b, 1373–1491, (Se bild 6.2 MB)
———— HgnB11a, 1357–1531, D8 (med inskr 1668), +2.5 (Se bild 6.2 MB)
———— HgnB10a, 1434–1535, D7, ej vk (Se bild 6.2 MB)
———— HgnB8a, 1372–1536, D5, brand ca 1452 (Se bild 6.2 MB)
———— HgnB16a, 1399–1537, C13 (Se bild 6.9 MB)
———— HgnB12a, 1427–1537, C8b, sp58 (Se bild 6.9 MB)
———— HgnB14a, 1429–1537, C10, sp64 (Se bild 6.9 MB)
———— HgnB17a, 1435–1537, C6a sp68 (Se bild 6.9 MB)
———— HgnB19a, 1437–1537, C7a (Se bild 2.7 MB)
2 1 0.2 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630———— HgnB2a, 1528–1634, B5, +1 omätt (vår) (Se bild 7.6 MB)
2 1 0.2 0.1 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830———— HgnB4a, 1662–1834, B7 (Se bild 7.6 MB)
———— HgnB5a, 1731–1834, B8 (Se bild 7.6 MB)
2 1 0.2 9860 9870 9880 9890 9900 9910 9920 9930 9940 9950 9960 9970 9980 9990

Location=Trösklada, Hagen, Floda sn, W COUNTRY=Sweden Elev=200m EarthCoord=6029N1450E Name=T. Axelson SPECIESCODE=PISY SPECIESNAME=Pinus sylvestris COMMENT=Undated, unsynchronized

———— HgnB15a, 9857–9999, C12 sp57 (Se bild 6.9 MB)
———— HgnB18a, 9897–9999, C6a, +ofullst, (Se bild 2.7 MB)
———— HgnB9a, 9908–9999, D6 (Se bild 6.2 MB)
———— HgnB7a, 9909–9999, D4 (yta skadad?) (Se bild 6.2 MB)
———— HgnB13a, 9924–9999, C9 (första hela över luckan) (Se bild 6.9 MB)
———— HgnB7b, 9930–9999, (Se bild 6.2 MB)