Loftbod, Hultsfreds hembygdspark
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, nov 2012

Loftboden som hämtades från Hamra by i Vimmerby socken 1947 dateras till efter ca 1756.

Den 29 juli 2012 tog jag med tillväxtborr (5 mm) prov ur tre stockar i svalgången i Loftboden i Hultsfreds hembygdspark (). Enligt anslag på platsen köpets boden 1946 och flyttades till hembygdsparken 1947 från Hamra by i Vimmerby socken (ca ). De provtagna stockarna är alla av tall. De går att datera, men åtminstone ett av roven passar inte särskilt väl mot varandra, och träden har dessutom fällts vid olika tidpunkter inom ett tidsspann på minst ett halvt år.

provnr.StatusIntervallfällningsdatum
HltHbA0Tall1686-1756sensommar/vinter 1756/57
HltHbA1Tall 1689-1755vinter 1755/56
HltHbA2Tall, brott med saknade ringar (insektsgång)1708-1755(?)+ewSommar 1756 (datering osäker)1

Den tidigaste möjliga tidpunkten för byggnadens uppförande är utifrån dessa tre prov sensommar/höst 1756 eller 1757, men något år senare kan knappast uteslutas. Det faktum att träden fällts vid olika tidpunkt och antagligen dessutom kommer från olika bestånd, gör att det kan finnas anledning att tro att byggnaden uppförts kollektivt. Kan det vara fråga om t.ex kyrklig eller militär bakgrund? Fler prover kan tydliggöra virkesspridningen i byggnaden och kan även, särskilt om tätvuxna stockar väljs, ge referensmaterial av visst värde.

Korrelationsvärden

Proven passar inte särskilt bra ihop, och beståndsspridning kan misstänkas

Correlations at their offsets between each checked member and all other checked members of the collection Untitled1.fil
Correlation calculus based on P2Yrs: Proportion of last two years growth
An '*' indicates a very low correlation value though the overlap is not too low (corrCoeff < 0.2 and overlap > 40)
Only overlaps > 20 shown. Sum by stem is ON
"Rest" on a row or a column refers to the rest of the collection (comp. Test towards rest of collection).
Groups are: <CorrCoeff at current offset, T-test value at current offset, Overlap>

  RestHltHbA0aHltHbA1aHltHbA2a
 Years  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap  CorrTTest Olap
Rest      0,52  4,9   66   0,46  4,2   66   0,56  4,3   43
HltHbA0a71   0,52  4,9   66    0,44  3,9   66   0,53  4,0   43
HltHbA1a67   0,46  4,2   66   0,44  3,9   66    0,40  2,8   43
HltHbA2a48   0,56  4,3   43   0,53  4,0   43   0,40  2,8   43 

Men proven tagna var för sig ger rimliga värden mot ett antal tillgängliga referenser:

HltHbA0a

Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references and HltHbA0a.pos
dated to 1756 with corr >= 0,45 and with overlap >= 70 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.

          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,58  5,84  70  based on 4 members
Klmrsnd  0,51  4,86  70  Kalmarsund and Öland area2               PISY
BratPISY  0,47  4,40  70  Mälardalen area, publ. Bråthen             PISY
Estonia  0,46  4,31  70  Estland, (proj. Extraterastrial)            PISY
swed302  0,45  4,12  70  Naemdoe Stockholm archipelago (Updated 2/2003)     PISY

HltHbA1a
Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references and HltHbA1a.pos
datable to 1755 with corr >= 0,51 and with overlap >= 66 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values. 
         T-  Over 
      Corr  Test  lap 
all...   0,66  7,08  66  based on 6 members
SE003-Hö  0,59  5,80  66  Högelycke, Nybro (Extraterastrial SE003)        PISY
swed022w  0,57  5,61  66  Gotland (Schweingruber)                 PISY
Estonia  0,56  5,42  66  Estland, (proj. Extraterastrial)            PISY
BratPISY  0,52  4,92  66  Mälardalen area, publ. Bråthen             PISY
Klmrsnd  0,52  4,90  66  Kalmarsund and Öland area                PISY
Sissh041  0,51  4,79  66  Sisshammar (T. Andreasson)               PISY
HltHbA (mean of 3)
Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references and HltHbA (mean)
dated to 1756 with corr >= 0,50 and with overlap >= 68 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,66  7,16  70  based on 6 members
Klmrsnd  0,60  6,12  70 Kalmarsund and Öland area                PISY
BratPISY  0,54  5,32  70 Mälardalen area, publ. Bråthen             PISY
Estonia  0,54  5,31  70 Estland, (proj. Extraterastrial)            PISY
SE003-Hö  0,53  5,09  68 Högelycke, Nybro (Extraterastrial SE003)        PISY
Sissh041  0,53  5,09  70 Sisshammar (T. Andreasson)               PISY
swed022w  0,50  4,78  70 Gotland (Schweingruber)                 PISY


Noter

1. Yttersta fragmentet har endast 6 fulla (breda) ringar och en påbörjad, som indikerar sommarfällning, men med så få ringar kan positionen bara gissas. Även den inre delen av provet har så få ringar att dess datering, som gjorts främst mot de två andra, förblir osäker
2. T. Axelson: Kalmarsund-PISY Referens byggd på daterade tallprover av okänt ursprung i byggnader på Öland (version 12 August 2009)


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750

HltHbA 1 Loftbod från Hamra, Vimmerby, Nu Hultsfreds hbp PISY HltHbA 2 Sweden Pinus sylvestris 1686 1756 HltHbA 3 T. Axelson
———— HltHbA1a, 1689–1755, DISTANCETOPITH 21 (Se bild 1.8 MB)
———— HltHbA2a, 1708–1755, +ofullst; DISTANCETOPITH 4 (Se bild 1.8 MB)
———— HltHbA0a, 1686–1756, DISTANCETOPITH 24 (Se bild 1.8 MB)