Ängslada, Hultsfreds hembygdspark
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, nov 2012

Ängsladan byggdes ca 1835.

Den 29 juli 2012 tog jag med tillväxtborr (5 mm) prov ur fyra stockar i ängsladan i Hultsfreds hembygdspark. De provtagna stockarna är alla av tall, som fälldes vintern 1834/35. Korrelationsvärdena som överlag är ganska dåliga, antyder att träden kan ha vuxit på en mosse (och/eller höglänt). Höjdläge kan emellertid uteslutas då ladan kommit från Hammarsebo1, någon km väster om Hultsfred, och ca 160 m ö h, men att virket tagits vid någon våtmark där slåtter bedrivits är knappast orimlig.

Korrelationsvärden

Alla
Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references and HltHbB (mean all)
dated to 1834 with corr >= 0,36 and with overlap >= 74 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,52  5,92  96  based on 5 members
swed309A  0,46  4,42  74 Aneby, Småland (Bredesta/Lysing)            PISY
Kungsber  0,39  4,12  96 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY
se005-go  0,39  4,11  96 Gotland (Lunds Universitet, "extraterastrial")     PISY
swed305  0,37  3,87  96 Björbo, Dalarna                     PISY
Swed303  0,36  3,75  96 Kaptensudden, Vastanvik, Namdo (swed303 in ITRDB)   PISY

(Värdena för de mer kustnära/"varma" referenserna Kalmarsund-PISY och Högelycke, är förvånansvärt låga, corr på 0.22 respektive 0.27)
B0+B3 (samma träd?)
Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references in and HltHbB0+...3
dated to 1834 with corr >= 0,34 and with overlap >= 74 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,48  5,27  96  based on 7 members
se005-go  0,38  3,99  96 Gotland (Lunds Universitet, "extraterastrial")     PISY
Slsfl-PI  0,37  3,82  96 Sälsfloten Björbo, Dalarna, bog-pines          PISY
FlodaSn0  0,36  3,70  96 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY
Kungsber  0,35  3,68  96 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY
swed305  0,35  3,59  96 Björbo, Dalarna                     PISY
ESVEALAN  0,34  3,53  96 East Svealand Aneby+Askersu+Bettna+Sissham+Saltsjöba  PISY
swed309A  0,34  3,07  74 Aneby, Småland (Bredesta/Lysing)            PISY

B2+B3
Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references and HltHbB1+...2
dated to 1834 with corr >= 0,33 and with overlap >= 74 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,49  5,21  89  based on 5 members
swed309A  0,45  4,23  74 Aneby, Småland (Bredesta/Lysing)            PISY
ESVEALAN  0,39  3,97  89 East Svealand Aneby+Askersu+Bettna+Sissham+Saltsjöba  PISY
Swed303  0,38  3,78  89 Kaptensudden, Vastanvik, Namdo (swed303 in ITRDB)   PISY
Kungsber  0,34  3,35  89 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY
HallandP  0,33  3,27  89 Halland                         PISY

Noter

1. pub.hultsfred.se/hhembygdsf/parken.htm


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830

HltHbB 1 Ängslada i Hultsfreds hembygdspark PISY HltHbB 2 Sweden Pinus sylvestris 5730N1552E 1738 1834 HltHbB 3 T. Axelson HltHbB #### 57.49300,15.86013
———— HltHbB3b, 1756–1792, DISTANCETOPITH 7 (Se bild 3.2 MB)
———— HltHbB0a, 1738–1834, DISTANCETOPITH 5 (Se bild 3.2 MB)
———— HltHbB1a, 1745–1834, B3; vk=yes; sp=42; DISTANCETOPITH 9 (Se bild 3.2 MB)
———— HltHbB3a, 1756–1834, D6; vk=yes; DISTANCETOPITH 7 (Se bild 3.2 MB)
———— HltHbB2a, 1782–1834, vk=yes; zero=insects; DISTANCETOPITH 17 (Se bild 3.2 MB)