Uthus, f.d gavellofthärbre, Lövberget, Floda sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2019

Gavelhärbret från 1670. Fram till 1800-talets mitt eller slut var gavelloftet inte högre än gavelspetsen.
Vid genomgång av gamla prover under vintern 2018-19 hittade jag tre prover tagna i uthuset till samlingslokalen vid Lövberget, 60.38660, 14.68800, troligen 2002 eller 2003, när jag var nybörjare. Dokumentationen var dålig. På provet stod bara antecknat att det tagits i "bodens nedre, äldre timmer". Jag hade då inte lyckats datera proverna. När jag på nytt analyserade dem, visade sig alla tre ha yttersta ring från 1669, och boden är därmed en av de äldsta byggnaderna jag hittat i Björbo, ursprungligen byggd ca 1670. Den sjunde och elfte juli 2019 återvände jag därför till boden för att titta närmare på den, och ta några kompletterande prover. Av mina tre gamla borrhål återfann jag bara ett i D8, medan de andra troligen var skymda av föremål.

Boden är från början ett gavellofthärbre, där underredet och mushyllorna tagits bort och fem varv lagts till under röstet. Det äldre timret har sneda överhaksknutar med kraftiga sexkantskallar. Det nyare har raka dubbelhaksknutar och fyrkantiga skallar av vanligt 1800-talssnitt. Allt timmer är bilat, och man får förmoda att det gamla timret bilades i samband med ombyggnaden på 1800-talet. Bodens inre är 3.5 meter brett och 3.3 meter långt. Utskotten runt dörren är 0.9 meter men avsågade och har ursprungligen varit något längre. I B9, D9, B10, D10 finns urtag för äldre golv i gavelloftet. B10 och D10 har spår som visar att de tidigare utgjort väggband. I röstena finns X-formade gluggar, som förmodas vara utformade enligt magiska föreställningar.

Prov har tagits i det gamla knuttimret, D8, C5, C4, C7, samt ytterligare två stockar, alla med yttersta ring från 1669, och detta timmer visar att det ursprungliga härbret timrades ca 1670. Prov togs också ur D10 (gamla väggbandet) som visar sig ha yttersta ring från 1791, viket tyder på att härbret reparerades och antagligen fick nytt tak ca 1792. Två prov togs i det nyare timret, C11 och D12, vilka båda har yttersta ring från 1859. Flera av dem är dock märkta 1886 (och Holan) med blyerts, och kanske kan det inte uteslutas att det är återanvänt virke. Möjligen är knutarna sågade, vilket i så fall nog passar bättre med 1886 än med 1860. Två prov togs slutligen i det bakre röstet, C15 (röstmodern) och C16 (gluggens undre stock). Dessa är båda mycket svårdaterade, och har tynande ytved med många osäkra eller saknade ringar. De kan vara samtida med det äldre timret, alltså 1670, men går inte att med visshet fastställa. Också i D9 togs prov, men missyckades tyvärr.

Bodens ursprung är mig obekant. Enligt Gösta Wiberg gjordes den byggnad som är samlingslokal av en trösklada som hämtades från Nås, troligen på 1980-talet, och uthuset kom dit något senare, men obekant varifrån.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in LBSL.fil and
SödraDal as reference dated to 2005 with corr >= 0,26 and with overlap >= 98 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,57 12,82  348  73  based on 11 members
LBSL14  0,61  8,12  114  14  1677-1791 D10, tidigare väggband
LBSL16  0,50  5,98  107   8  1752-1859 D12. i nya varv, märkt 1886.
LBSL19  0,50  6,57  130  28  1538-1669 C4
LBSL15  0,44  5,67  136   9  1503-1643 C15, röstmoder. Tynande - torrtall?
LBSL20  0,43  5,72  148  11  1521-1669 C7
LBSL18  0,40  5,18  143  12  1526-1669 C5
LBSL11  0,40  5,29  152  15  1516-1669 
LBSL12  0,38  4,70  130   9  1539-1669 
LBSL22  0,37  4,14  107   7  1546-1653 C16 i röstet, stock med underdel av glugg, +>11
LBSL21  0,28  2,89  98   2  1761-1859 C11 - ny stock
LBSL13  0,26  3,24  149   4  1518-1669 

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660

LBSL 1 Härbre/bod, Samlingsplats, Lövberget, Floda sn PISY LBSL 2 Sweden Pinus sylvestris 1503 1859 LBSL 3 T. Axelson LBSL #### prov 1-3 tagna ca 2003. Ett av dessa är ur D8, de andra hålen återfanns ej 2019
———— LBSL15, 1503–1643, C15, röstmoder. Tynande - torrtall? (Se bild 3.4 MB)
———— LBSL22, 1546–1653, C16 i röstet, stock med underdel av glugg, +>11 (Se bild 6.2 MB)
———— LBSL11, 1516–1669, (Se bild 2.3 MB)
———— LBSL13, 1518–1669, (Se bild 2.3 MB)
———— LBSL20, 1521–1669, C7 (Se bild 6.2 MB)
———— LBSL18, 1526–1669, C5 (Se bild 6.2 MB)
———— LBSL19, 1538–1669, C4 (Se bild 6.2 MB)
———— LBSL12, 1539–1669, (Se bild 2.3 MB)
2 1 0.2 0.1 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850

———— LBSL14, 1677–1791, D10, tidigare väggband (Se bild 3.4 MB)
———— LBSL16, 1752–1859, D12. i nya varv, märkt 1886. Ytan osäkert p.g.a dålig montering (Se bild 3.4 MB)
———— LBSL21, 1761–1859, C11 - ny stock (Se bild 6.2 MB)