Stuga i Sandviken, Floda sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, september 2011

En inskrift som bör uttydas Lars Jans (eller Johans?) Son (1)831. Tecknen är omkring 3 cm höga

Den 16 september tog jag tillsammans med Mats Lagestad i Floda prover från en mindre stuga i Sandvikens fäbod, 60.54524, 14.82217, som han höll på att rusta. Stugan som nu åter är helt inklädd, var en enkelstuga, med ingång till en farstu på vänstra sidan av långsidan. På mellanväggen (som nu är borttagen), ovanför dörren i rummet återfanns och tillvaratogs en inskrift som jag tolkar som Lars Jans (eller Johans?)1 Son 1831. Prov (sågsnitt) togs ur den stocken, samt ur två andra stockar från den borttagna väggen. Det noterades att gåtspåret i innerväggen var av stjärttyp. Borrprov togs dessutom ur den översta stocken över dörren, samt ur två borttagna kraftiga golvtiljor. Virket ger överlag dåliga korrelationer mot alla referenser, men endast ett av proven (ett av sågsnitten, Lgst12) visade sig omöjligt att datera. De båda daterade proven ur mellanväggen har sista fullständiga ring från 1787, men med en mycket tunn rand av påbörjad ved för 1788. De bör därför vara fällda i slutet av maj (+/- 2 veckor?) det året. Golvtiljorna har yttersta ring från 1792 (vinterfällt) och ca 1791 (tynande ytved). Det är kanske troligt att båda träden fälldes vintern 1792/93. Stocken ovanför dörren har troligen sista ring från 1868 (eftersom provet är ensamt om denna datering, och korrelationsvärdet är för lågt för en säker datering, kvarstår ett visst frågetecken omkring denna).

Stugan timrades förmodligen försommaren 1788 och fick golv cirka fem år senare. Stugan byggdes antagligen om (höjdes?) 1868. Eftersom timret är dolt går det inte att dra några slutsatser om huruvida förstugan kan vara påbyggd. Att döma av det sågprov jag har kan det nog inte uteslutas att den borttagna mellanväggen har utgjort yttervägg en tid (t.ex 1788-1869). Någon byggnadsverksamhet som kan förknippas med 1831 hittades inte, men kan ändå givetvis finnas då antalet stockar som kunde undersökas var så begränsat.

Noter

1. Gummerus: Det gamla Floda 1970 s.235 föreslår "Jan" som uttolkning av ett snarlikt tecken


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden för de enskilda proven mot referenskurvor som daterar dem

Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references and Lgstd11.pos
dated to 1787 with corr >= 0.33 and with overlap >= 109
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0.37  4.08  109  based on 4 members
Grangard  0.38  4.27  109 Grangärde, Dalarna                   PISY
se007   0.35  3.82  109 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
swed305  0.34  3.73  109 Björbo, Dalarna                     PISY
SödraDal  0.33  3.60  109 Södra Dalarna                      PISY
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references and Lgstd13a.pos
dated to 1787 with corr >= 0.40 and with overlap >= 64
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0.55  5.26  66  based on 7 members
swed008  0.45  4.04  66 ÖSTERSUND (Harlan)                   PISY
Savolinn  0.45  4.00  66 Savonlinna-området. Sammanslagna från ITRDB      PISY
SE002   0.43  3.73  64 Långrumpskogen, Nordmaling               PISY
Prostpar  0.41  3.62  66 Prostparken in Svärdsjö, Dalarna            PISY
se007   0.40  3.54  66 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
SödraDal  0.40  3.53  66 Södra Dalarna                      PISY
BjörboGr  0.40  3.46  66 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references and Lgstd14m.wid
dated to 1868 with corr >= 0.39 and with overlap >= 72
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0.47  4.51  72  based on 5 members
se007   0.45  4.22  72 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
BratPISY  0.44  4.07  72 Mälardalen area, publ. Bråthen             PISY
Grangard  0.40  3.63  72 Grangärde, Dalarna                   PISY
SödraDal  0.39  3.59  72 Södra Dalarna                      PISY
swed305  0.39  3.51  72 Björbo, Dalarna                     PISY
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY, 2023-03) and
Lgstd15.pos dated to 1792 with corr >= 0,37 and with overlap >= 161 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,46  6,53  161  22  based on 4 members
JAEMTUA_  0,46  6,50  161  20  1827 JAEMTUA1 Jämtland, historisch (Schweingruber) PISY only/PISY/JAEMTUA2 
norw018  0,38  5,23  161  13  1913 Southern Trysil, 500m PISY
swed336  0,37  5,07  161   8  2011 Safsnas, Dalarna
norw016  0,37  5,01  161   8  2004 Gutuli, 6200 01211, 800m, Gutiérrez, PISY               
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references and
Lgstd16.pos dated to 1791 with corr >= 0.38 and with overlap >= 101
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0.47  5.79  119  based on 10 members
Sfsn-PIS  0.47  5.79  119 Säfsnäs socken, Dalarna                 PISY
SolorNor  0.42  5.06  119 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
SödraDal  0.42  5.05  119 Södra Dalarna                      PISY
Kungsber  0.41  4.83  119 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY
Grangard  0.40  4.74  119 Grangärde, Dalarna                   PISY
se007   0.40  4.73  119 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
GagnefSo  0.40  4.69  119 Gagnef-Djura                      PISY
FlodaSn0  0.39  4.59  119 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY
Petmyra  0.39  4.16  101 Petmyra (bogg), Björbo, Dalarna             PISY
swed305  0.38  4.49  119 Björbo, Dalarna                     PISY

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860

LGSTD1 1 Stuga.MLagestad,Sandvika,Floda sn PISY LGSTD1 2 Sweden Pinus sylvestris 200 6032N1449E 1630 1868 LGSTD1 3 T. Axelson
———— Lgstd11, 1678–1787, Märke: Lars(Jans?)Son 831
———— Lgstd13a, 1721–1787, +lite EW, ca maj/juni
———— Lgstd16, 1672–1791, tynande (Se bild 4.6 MB)
———— Lgstd15, 1630–1792, borttagen tilja (Se bild 4.6 MB)
———— Lgstd14m, 1796–1868, Övesta stocken på långsidan över dörr Lgstd14a+Lgstd14a2;