Trösklada, Länsmansgården Björbo

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, december 2009

Länsmansgårdens trösklada ursprungligen byggd ca 1751. Bilden tagen från nordväst. Proven togs i den bortre, inbyggda gaveln mot söder.
"Länsmansgården" på 1806 års karta med en modern karta (från FMIS) skuggad över, visar att det inte fanns någon byggnad på platsen då.
På Länsmansgården i Björbo 60.45789, 14.71975 finns en trösklada med sneda knutshak och rännknutar. Stockarna är försedda med långdrag och på utsidan något bilade (kanske i efterhand), och runda på insidan (barkade men inte skavda). Prov togs den 8 december 2009 med tillväxtborr ur fem stockar, inifrån i den södra gaveln (inifrån synliga stockar 2-6 nerifrån). Den dendrokronologiska undersökningen visade att dessa stockar, som alla är av tall, är fällda vintern 1750-51. Byggnaden torde därför vara uppförd ca 1751. Troligen uppfördes tröskladan ursprungligen av rundtimmer, som bilades något på utsidan vid någon senare omtimring, antagligen under 1800-talet.1 Att döma av storskifteskartan, har byggnaden fått sin nuvarande placering efter kartans uppritande 1806.

Noter

1. Som jämförelse kan nämnas den före detta tröskladan på Domargården (Handbacken) taxelson.se/handbacken/Domarg.php, som är byggd med samma slags knutar men med på insidan bilade stockar (1720), men har, senare (troligen 1835) fått även stockarnas utsidor något avbilade, dock endast på de väggar som är synliga från utsidan.

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T
Correlations between samples in Lnsm0.fil and
swed305 dated to 2002 with corr >= 0,46 and with overlap >= 46
          T- Over
     Corr  Test  lap
all...  0,74 11,20  107  based on 5 members
Lnsm01a  0,63  8,21  102  1646-1749 ytan skadad +>0 (en bredare ring invid spricka          
                     lossnade dessutom vid slipningen)
Lnsm02a  0,66  5,85  46  1704-1750 
Lnsm03a  0,46  5,33  106  1643-1749 skadad yta
Lnsm04a  0,52  5,74  89  1661-1750 brandljud noterades (1703?)
Lnsm05a  0,69  7,16  57  1693-1750 

Korrelationsanalysen visar att den yttersta årsringen i de prov där ytan är hel, växte sommaren 1750. Korrelationsvärdena mot den lokala björbokronologin ITRDB:swed305 (Axelson) är starka.

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750

Lnsm 1 Länsmansgårdens loge, Björbo PISY Lnsm 2 Sweden Pinus sylvestris 220m 6027N1443E 1643 1750 Lnsm 3 T. Axelson Lnsm #### Trösklada, Länsmansgården, Björbo. Rundtimmer, barkat (ej skavt), Lnsm #### sneda enkelhaksknutar i vissa fall tendens till dubbelhak.
———— Lnsm03a, 1643–1749, skadad yta (Se bild 4 MB)
———— Lnsm01a, 1646–1749, ytan skadad +>0 (en bredare ring invid spricka lossnade desutom vid slipningen) (Se bild 4 MB)
———— Lnsm04a, 1661–1750, brandljud noterades (1703?) (Se bild 4 MB)
———— Lnsm05a, 1693–1750, (Se bild 4 MB)
———— Lnsm02a, 1704–1750, (Se bild 4 MB)