Andra objekt

1700-tals timmer från Nises i Hola

Återanvänt timmer från 1785. Lägg märke till att man använde rundtimmerteknik med "gammaldags" sneda halsningar. Knuten motsvarar den vitmålade knuten i mitten på exteriörbilden.
Gården ägdes vid storskiftet 1806 (Litt P), av Nils Sakrisson (f.1748), som enligt husförhörslängden fram till ca 1785 bodde i Forsen, men då flyttade till Holan, varvid gården i Forsen upphörde. Mest sannolikt låg gården på LjungOskars gårdsplats i Forsen, eftersom den dels tycks ha tidsmässigt överlappat JonsOlars med ett fåtal år, dels att inga nära släktband finns med dem på JonsOlars, varför ett övertagande av tomten före storskiftet är mindre troligt.

Eftersom MatsOlles i Holan stora uthus, 60.46479, 14.70740, i början av 1900-talet ersatte de tidigare byggnaderna, så finns inga av Nils Sakrissons byggnader kvar, men då de nuvarande uppenbarligen till största delen är byggda av återanvänt timmer, som till stor del bär stildrag som ger vid handen att det kommer från byggnader timrade före 1800-talets ingång, valde jag att göra en dendrokronologisk åldersbestämning av ett urval stockar, som såg gamla ut. Dessa visade sig alla vara huggna under perioden 1781-89, vilket visar att gården byggdes upp successivt, och att flyttningen förbereddes några år innan föräldragenerationen i Forsen dog 1783. Den visar också att det är mindre troligt att några byggnader flyttades från Forsen till den nya gården på Holan, utan att allt byggdes upp av nytt virke på den nya platsen. Om något timmer från gården i Forsen ändå skulle kunna finnas bevarat i form av ängslador kan möjligen utrönas genom att inventera de gamla lador som eventuellt kan finnas kvar på den mark som tillföll Nils Sakrisson vid Storskiftet.

Torbjörn Axelson, januari 2007

Holan 1992 och 1806. Storskifteskartans Litt P tillhör Nils Sakrisson, och Litt. Pa hans son Erik Nilsson.

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780

MOHol 1 MattsOlle i Holan, Björbo diverse timmer i uthusen PISY MOHol 2 Sweden Scotch Pine 250 6027N1444E 1636 1788 MOHol 3 T. Axelson
———— MOHol42a, 1636–1778, 4-8 uttermost rings unmeasured (Se bild 1 MB)
———— MOHol11a, 1678–1781, (Se bild 1.2 MB)
———— MOHol14a, 1694–1782, (Se bild 1.2 MB)
———— MOHol12a, 1685–1783, (Se bild 1.2 MB)
———— MOHol21a, 1679–1784, (Se bild 0.7 MB)
———— MOHol23a, 1690–1784, (Se bild 0.7 MB)
———— MOHol22a, 1725–1784, (Se bild 0.7 MB)
———— MOHol13a, 1690–1785, (Se bild 1.2 MB)
———— MOHol43a, 1704–1786, (Se bild 1 MB)
———— MOHol31a, 1709–1787, (Se bild 0.9 MB)
———— MOHol33a, 1660–1788, (Se bild 0.9 MB)
———— MOHol32a, 1709–1788, (Se bild 0.9 MB)