Stockbåt från Bredflaten, Mockfjärd
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, november 2015

Den 23 november tog jag med tillväxtborr 2 prover i en stockbåt (kabbeka) i ett uthus i Backen i Mockfjärd, . Båten kommer ursprungligen från sjön Bredflaten, , där den enligt uppgift ska ha kastats upp i en storm omkring 1940-tal?, och sedan förvarats under tak. Den finns beskriven i Fornminnesregistret.1 Båten är mycket sliten, men prover kunde tas i aktern, där ingen nämvärd avfasning verkar ha gjorts, utan avståndet till bark verkar där vara ungefär detsamma som längre fram. Det ena provet, som togs snett bakåt med en lutning upp emot 30° blev 23 cm och motsvarar en radie på omkring 20 cm, med 160 ringar. Det andra misslyckades och endast 61 yttersta ringar (4 cm) kunde tas tillvara. Proverna kan dateras med yttersta bevarade ring för det längre provet från 1566 och det kortare från 1568. På det längre finns en otydlig färgskiftning som kan tolkas som splintgräns vid ring 23 eller 27. Om man räknar med 40-80 splintringar, vilket är det sannolika intervallet för tall, skulle det ge fällningsintervallet: 1579-1623 (1566-27+40=1579 , 1566-23+80=1623), men då det kan bedömmas att mer än maximalt 20 mm ved knappast kan vara bortskavt, kan det dock, med den täthet som proven uppvisar, antas att högst 30 ringar saknas. Detta ger ett senaste möjligt fällningsdatum omkring 1595. Bedömningen måste därför bli att trädet fälldes, och båten sannolikt tillverkades, någon gång under 1580- eller första hälften av 1590-talet.

Noter

1. FMIS:Gagnef 352:1


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references MfBckSB (average of 2)
dated to 1568 with corr >= 0,35 and with overlap >= 161 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,46  6,60  161  based on 5 members
GagnefSo  0,46  6,61  161  1831 Gagnef-Djura                      PISY
SödraDal  0,46  6,46  161  2005 Södra Dalarna                      PISY
se007   0,42  5,80  161  1888 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
Bingsjo_  0,37  4,99  161  1859 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga        PISY
BjörboGr  0,35  4,72  161  2004 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560

MfBckS 1 Stockbåt fr Bredflaten, Mockfjärd PISY MfBckS 2 Sweden Pinus sylvestris 200M 6029N1459E 1407 1568 MfBckS 3 T.Axelson
———— MfBckSBa, 1407–1566, (Se bild 3.2 MB)
———— MfBckSBb, 1508–1568, (Se bild 3.2 MB)