Stockbåt i Färmsnäs, Mockfjärd
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, april 2010

Stockbåten på sidan med aktern närmast och den trasiga fören delvis skymd
Provtagning med tillväxtborr snett genom fören. (Foto Sören Mård)
Stockbåten. 370cm lång, 56-61 cm bred och 25 cm djup (yttre mått)
Den 13 april 2010 begav jag mig tillsammans med Sören Mård till en plats i Färmsnäs by i Mockfjärd 60.5224, 14.9875, för att ta prov för dendrokronologisk datering av en stockbåt, som numer låg utanför ett uthus, men som enligt uppgift, liksom av skicket på virket att döma, tills nyligen förvarats inomhus. Tre prov togs med tillväxtborr. Ett ca 200 mm långt prov togs något snett genom fören för att få de äldre ringarna. I detta prov saknades åtskilliga centimeter ved ut till vankant och även ett okännt antal ringar in till märg. De två andra proven togs på ställen där vedytan/vankanten föreföll intakt, och endast barken skalats bort. Dessa prov var 67 respektive 40 mm. Alla prov kunde självständigt dateras mot lokala referenskurvor för tall. Yttersta ring, vid vad som torde vara vankant, är troligen ej fullt färdigbildad, och från 1833 (prov 2 taget i den bortspräckta delen av fören), medan det andra vankantsprovet har yttersta tydliga ring för 1830, och där utanför ett fåtal otydliga/omätbara ringar. Det torde kunna förmodas att det över 370 år gamla trädet var grönt när det fälldes, eftersom en torraka brukar innehålla sprickor, som torde göra virket otjänligt för detta ändamål. Det bör därför kunna antas att båten (börjat) tillverkats sensommaren 1833 eller möjligen 1834.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650
2 1 0.2 0.1 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840

Location=Stockbåt på gård i Färmsnäs, Mockfjärd, Dalarna COUNTRY=Sweden Elev=200m EarthCoord=6031N1459E Name=T. Axelson SPECIESCODE=PISY SPECIESNAME=Pinus sylvestris COMMENT=60º31'21"N, 14º59'15"E

———— MfFrSB1a, 1469–1660, provet taget ca 20 grader snett, varför de uppmätta ringbredderna är något större än de verkliga. Korrelationsvärdet för de äldsta 20 ringarna är så lågt att fel kan misstänkas. (Se bild 2.7 MB)
———— MfFrSB1c, 1709–1830, + fåtal osäkra yttersta, omätta ringar. (Se bild 2.7 MB)
———— MfFrSB1b, 1649–1833, yttersta ring (y mätta) ev ofullständig (Se bild 2.7 MB)