Larsstua, stuga, från Tørberget, Trysil
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2017

Larsstua från Tørberget nu daterad till efter 1746.
Som en del av förberedelsen inför kursdagen i praktisk dendrokronologi i Søre Trysil med historielag på norska Finnskogen den 26 augusti 2017 besökte jag tillsammans med Birger Nesholen och Bo Hansson ett stabbur från Törberget på Trysil Finnskog

Som en del av förberedelsen inför kursdagen i praktisk dendrokronologi i Søre Trysil med historielag på norska Finnskogen den 26 augusti 2017 besökte jag tillsammans med Birger Nesholen och Bo Hansson den s.k Larsstua från Tørberget på Trysil Finnskog (ursprunglig plats mindre än 50 meter från ), nu i Innbygda, Trysil, . Stugan har i senare tid brunnit och sedan timmrats om efter att kollagret på stockarnas insida avlägsnats, medan utsidorna som vanligt på äldre byggnader, är starkt vittrade. Detta gjorde det svårt att hitta lämpliga stockar för dendrokronologisk datering, som kräver ytved, helst med vankant/barkkant för att ge något meningsfullt resultat. Efter en del sökande upptäckte vi ett antal sådana stockar på det lilla vindsutrymme som finns innanför stugans östra gavel. Prov togs i de sju stockar vi fann och bedömde vara ursprungliga och ha barkkant eller yta mycket nära denna. Samtliga undersökta stockar är av tätvuxen fur med över 200 årsringar.
StockProvUppmätt periodDateringKommentar
Östra gaveln
D9NTryA01549-17461746/47
D10NTryA1ca 1530-1746? möjligen 1746/47Provet är odaterbart, men om det antas vara samtida med övriga kan sista ring vara 1746
D11NTryA21535-1730efter 1730Provets yta bär spår av upphettning liknande det på intilliggande stockar. Svårförklarat!
D12NTryA31540-17461746/47Ett missöde vid borrningen gör att det inte helt kan uteslutas att de tre yttersta ringarna är duplicerade. Splinten blånad.
Mellanvägg
E9NTryA61538-1743efter 1743?Den yttersta ringen ser lite konstig ut och består möjligen av ytterligare någon eller några extremt tunna (tynande) ringar
E10NTryA41548-17451745/46
E12NTryA51528-17451745/46

Bland de provtagna stockarna kan vi säkert säga att vi har stockar fällda vintrarna 1745/46 och 1746/47. Det verkar alltså som om timret huggits under minst två vintrar men det lilla urval stockar som kunnat undersökas, alla från husets översta östra del, medger inte uteslutandet av att timmer samlats under ytterligare år. Huset timrades alltså tidigast (1746/)1747 men ett fåtal år senare kan inte uteslutas.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between available references in C:\Users\Torbjorn\Documents\DendroNya\trysilkurs\NTryA.fil and
JAEMTUA__of_C:\Users\Torbjorn\Documents\DendroNya\trysilkurs\PISY-Skandinavien121221.rwl
dated to 1827 with corr >= 0,27 and with overlap >= 195 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,61 11,36  218  35  based on 7 members
NTryA2  0,49  7,91  195  25  1535-1730 D11, vk, jämnare tillväxt än övriga
NTryA0  0,49  7,78  197   9  1549-1746 D9, vk
NTryA3  0,44  7,00  206  13  1540-1746 D12, blånad splint.Vk, 3 ringar i löst fragment, dessa hör sannolikt, 
NTryA4  0,43  6,56  197   4  1548-1745 E10, vk (kvarsittande bark)
NTryA5  0,39  6,24  217   8  1528-1745 E12, vk
NTryA6  0,36  5,47  204  19  1538-1743 E9, vk? Ytterligare tynande ringar ytterst är möjliga
NTryA1  0,27  4,06  211  12  1530-1746 D10, vk. Odaterbar, möjligen 1746 med flera osynliga ringar
Och utomordentliga värden mot resten av kollektionen! (NTryA1 utesluten. Den ger bara corr=0.25, Ttest=3.7 mot de andra)
Cybis CDendro (Dec 23 2014), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between each of 6 checked members of the collection NTryA.fil 
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem). 
Minimum overlap used when finding best match: 50
    Years  set lap CorrC TTest 
NTryA0  198   0 197  0,59 10,1  
NTryA2  196   16 195  0,62 10,9  
NTryA3  207   0 206  0,58 10,1  
NTryA4  198   1 197  0,54  9,0  
NTryA5  218   1 210  0,51  8,6  
NTryA6  206   3 204  0,44  7,0  Contains 1 zero value.
Mean corr. of first column when overlap >= 50 (6 samples): 0,56 Standard deviation interval 0,51 - 0,61
All member offsets are at points of best match!


Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 2 1 0.2 0.1 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740

NTryA 1 Larsstua fr Tørberget, Trysil PISY NTryA 2 Norway Pinus sylvestris 550 6108N1206E 1528 1746 NTryA 3 T. Axelson NTryA #### Larsstua, nu i Innbygda, Trysil, koord: 61.31430, 12.26689
———— NTryA2, 1535–1730, D11, vk, jämnare tillväxt än övriga (Se bild 6.1 MB)
———— NTryA6, 1538–1743, E9, vk? Ytterligare tynande ringar ytterst är möjliga (Se bild 4.7 MB)
———— NTryA5, 1528–1745, E12, vk (Se bild 6.1 MB)
———— NTryA4, 1548–1745, E10, vk (kvarsittande bark) (Se bild 6.1 MB)
———— NTryA1, 1530–1746, D10, vk.odaterbar, möjligen 1746 med flera osynliga ringar (Se bild 6.1 MB)
———— NTryA3, 1540–1746, D12, blånad splint.Vk, 3 ringar i löst fragment, dessa hör sannolikt, men inte med full visshet, till provet. (Se bild 6.1 MB)
———— NTryA0, 1549–1746, D9, vk (Se bild 6.1 MB)