Denna och andra dendrokronologiska studier finns på taxelson.se/dendro/obj/


Dendrokronologisk undersökning av en mindre stuga i Laxtjärn, Nås finnmark.
av Torbjörn Axelson


Med hjälp av tillväxtborr 250 mm, togs prov dels i en lös stockbit (NsLxt01), som uppgavs ha kommit från stugan, dels underifrån genom syllstocken, så att två radier erhölls ur den undrersta stocken (NsLxt02a,b), samt en del av den understa radien ur den andra stocken (NsLxt03). Det övre provet är dock taget i långdraget varför många yttre ringar saknas. Proven togs på östra långsidan (baksidan). Byggnaden är försedd med modern, brunmålad liggande panel, knutskallarna borttagna, och byggnadens ursprungliga karaktär och funktion är därför svårbedömd. På grund av inkädningen på såväl in som utsida kunde fler prov ej heller tagas. Den lösa stockbiten var svärtad på insidan. Byggnaden sägs vara flyttad tre gånger. Dess nuvarande position är 60° 15' 50" N, 14° 10' 29" E

Samtliga prov är av gran. NsLxt01 (lös stockbit) kunde inte dateras. NsLxt02 har en övertygande datering av yttersta delvis vittrade ring till 1793, vilken torde utgöra vankant. Tidpunkt för trädfällning är tidigast och mest mest troligt 1793-94. Byggnden bör därför ha uppförts 1794, eller få år därefter.Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between samples in NsLxt02-3.fil and the reference swed312
dated to 2005 with corr >= 0,47 and with overlap >= 46
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,57  6,20  80  based on 3 members
NsLxt02a  0,52  4,92  68  1792 +1 omätt, ytan något vittrad.
NsLxt02b  0,65  7,11  72  1787 +>=2 (besvärlig spricka, gör att två yttersta ringarna är svårmätta). Ej VK.
NsLxt03a  0,47  3,49  46  1758 Prov taget underifrån i långdrag. Många ringar kan saknas

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790

NsLxt 1 Laxtjärn 1, Nås finnmark PCAB NsLxt 2 Sweden Picea abies 375m 6016N1410E 1712 1792 NsLxt 3 T. Axelson
———— NsLxt03a, 1712–1758, Prov taget underifrån i långdrag. Många ringar kan saknas (Se bild 2.9 MB)
———— NsLxt02b, 1715–1787, +>=2 (besvärlig spricka, gör att två yttersta ringarna är svårmätta). Ej VK. (Se bild 2.9 MB)
———— NsLxt02a, 1724–1792, +1 omätt, ytan något uppluckrad. (Se bild 2.9 MB)