F.d. kyrkportar till Tåby kyrka, Östergötland
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2013

©Foto: Stefan Karlsson

Portarna monterade på sockenmagasinet. Varje port är 110 cm bred och ca 3 meter hög. De ruttna nederkanterna är avsågade.
I juli 2013 fick jag en förfrågan från Stefan Karlsson i Tåby angående datering av vad han ansåg vara gamla kyrkportar från Tåby kyrka utanför Söderköping, , och som nu är monterade på tiondemagasinet(?) . På den ena av portarna är färgen avlägsnad och årsringarna på de fyra brädorna, alla av tall, kunde mätas på högupplösta fotografier jag fick. Brädorna har 64 till 104 mätbara ringar var. De båda kantbrädorna (01 och 04) är troligen från samma träd, medan de andra båda sannolikt kommer från två andra träd. Alla kan dateras och ringar har kunnat mätas för åren 1650-1773. Virket kan vara lokalt. Vankant saknas så vitt man kan se, men genom att ta hänsyn till splintvedsgränserna1, och utgå från att antalet splintvedsringar brukar vara 40-80 i normala timmertallar, som det här är fråga om, kan man sluta sig till att träden med stor sannolikhet är fällda i perioden mellan 1780 och 1795 (se diagram). Tåby nuvarande kyrka byggdes 1788-1789,2 vilket gör det sannolikt att dessa portar gjordes i samband med kyrkans uppförande.

©Foto: Stefan Karlsson

Portarnas insidor. Alla dateringar är baserade på den högra.

Splintvedsdiagram

Splintvedsdiagrammet visar att träden som brädorna tillverkats av sannolikt är fällda 1780-95. (Röd markering lagd på 1787).

Noter

1. Splintvedsgränserna är, som så ofta, svåra att urskilja på de högupplösta bilder, på vilka mätningarna görs, men framträder ganska tydligt på översiktsbilden av dörren. Med ledning av denna har splintvedsgränsen kunnat fastställas med några få ringars marginal
2. Wikipedia: Tåby kyrka


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between most relevant references and OgTby0 (mean)
dated to 1773 with corr >= 0,39 and with overlap >= 85 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,59  8,00  123  based on 12 members
se005-go  0,53  6,80  123  1987 Gotland (Lunds Universitet, "extraterastrial")     PISY
Klmrsnd  0,52  6,77  123  1873 Kalmarsund and Öland area                PISY
swed022w  0,51  6,59  123  1987 Gotland (Schweingruber)                 PISY
SE003-Hö  0,51  5,34  85  1998 Högelycke, Nybro (Extraterastrial SE003)        PISY
BratPISY  0,47  5,87  123  1904 Mälardalen area, publ. Bråthen             PISY
Estonia  0,41  4,95  123  1998 Estland, (proj. Extraterastrial)            PISY
Kungsber  0,40  4,81  123  2005 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY
swed302  0,39  4,67  123  1995 NAMDO 1 Naemdoe Stockholm archipelago (Updated 2/2003) PISY
Sissh041  0,37  4,00  105  1883 Sisshammar (T. Andreasson)               PISY
SE001   0,36  3,05  66  1998 Sandö, Luleå                      PISY
HallandP  0,36  4,18  123  2006 Halland                         PISY
Prostpar  0,35  4,09  119  2005 Prostparken in Svärdsjö, Dalarna            PISY

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770

OgTby0 1 Former Church-door fr Tåby Church PISY OgTby0 2 Sweden Pinus sylvestris 5831N1622E 1650 1773 OgTby0 3 T. Axelson OgTby0 #### calibrated from photos by Stefan Karlsson OgTby0 #### Notera att ringbredderna är mätta på bräda, där planet ej går genom märg, OgTby0 #### varför de innersta ringarna är mycket bredare än i verkligheten.
———— OgTby03b, 1650–1753, (Se bild 4 MB)
———— OgTby02a, 1712–1760, (Se bild 5.5 MB)
———— OgTby04a, 1692–1761, (Se bild 8 MB)
———— OgTby02b, 1708–1771, (Se bild 5.5 MB)
———— OgTby01b, 1698–1772, (Se bild 3.1 MB)
———— OgTby04b, 1692–1773, (Se bild 8 MB)