Udda kvarndelar, Öland
Dendrokronologiska dateringar

av Torbjörn Axelson, maj 2012 (v.1)

Avsikten med denna lista är främst att samla material som kan användas för att förstärka ölands-referenseen för ek för 1800-talet, men givetvis även dokumentera de dateringar av mer tillfällig art som efterhand blir gjorda.

Gk145: Gångås, utbytt från kvarn Gk14, Störlinge kvarnrad nr 2 från söder

Två prov borrades den 11 april 2012 i på marken intill den näst sydligaste kvarnen i Störlinge1 kvarnrad liggande gångås, som nyligen ersatts med ny, . Ett av proven togs i vankant (barkrester satt kvar). Proven innehöll tillsammans 141 ringar, och dateras till 1879, men när man jämför med referensen visar det sig saknas en ring omkring 1816! (detta segmentet i referensen har visat sig problematiskt ockå vid tidigare tillfällen). Stubben är daterad till omkring 1770, och gångåsen har blivit utbytt ca 1880 och ca 2011. d.v.s efter 110 år respektive 130 år om det var originalet som ersattes 1880 och den gjordes samtidigt med stubben.

BrKx1: Gångås liggande vid Övra Sandby-kvarnarna,2 Bredsättra sn. (april 2012)

Ett prov borrades den 11 april 2012 i en lös gångås. Det är emellertid oklart från vilken kvarn denna ås kommer. Provet innehåller 70 ringar och kan dateras till 1877.


Noter:

Noter

1. Se Väderkvarnarna i Gärdslösa: Gk14
2. Se Fyra Väderkvarnar i Övra Sandby, Bredsättra


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870

xxx 1 Öland QUSP xxx 2 Sweden Quercus 1739 1879 xxx 3 T. Axelson
———— BrKx1b, 1808–1836,
———— GK145d, 1740–1853,
———— GK145b, 1740–1858,
———— GK145a, 1740–1871, +ofullst + 2 sp?
———— BrKx1, 1811–1877, +ofullst (ej vk?)
———— GK145c2, 1739–1879,
———— GK145c, 1744–1879, vk