Rik-Mats bod vid Säfsnäs Hembygdsgård, flyttad från Drafsen
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson (2008-08-23)

Rik-Mats bod vid Säfsnäs hembygdsgård, flyttad från Drafsen 1944.

Med tillväxtborr togs fem prov den 20 juli 2008, fyra ur golvtiljor (klovor) från undersidan av boden, 60.13499, 14.3888, och ett i en väggtimmerstock (vägg till höger om övre dörren i den andra delade stocken, som också kan benämnas A14a. Golvtiljorna är starkt vittrade i ytan, och täckta med ett bomullsliknande skikt, vilket göra att yttersta bevarade årsring måste antas ligga ett fåtal årsringar innanför vankant. Ett av proven skadades tyvärr i ytan (SfHRM02a), medan tre har den bomullsliknande ytan intakt. Den 21 augusti togs en kompletterande serie prov från byggnadens insida och fördelade på följande sätt:

 1. Väggstock A10, översta på nedre våningen, dörrsidan, märkt IX (SfHRM06).
 2. VäggstockA6b, till vänster om dörren utifrån sett, märkt V (SfHRM07).
 3. Mellantak/golvtilja nummer 10, räknat från höger sett från dörren (SfHRM08).
 4. Mellantak/golvtilja nummer 8 (SfHRM09)
 5. Den undre, fria åsen mot bortre väggen på övervåningen, som är försedd med många djupa V-formade inhugg, antagligen avsedda som fästen för någon slags stänger (SfHRM10ab).
 6. VäggstockA17, fösta över övre dörr, märkt XVI (SfHRM11).

Resultat

Proven ur de nedre golvtiljorna har delvis bevarade yttersta ringar för åren 1697, 1697 respektive 1699, men saknar alltså vankant. Alla de övriga proverna har vankant och kan samtliga dateras med yttersta ring till 1700. Denna ring ser ut att i samtliga fall vara färdigbildad. Det betyder att allt undersökt timmer i byggnaden där vankanten är bevarad har fällts vinterhalvåret 1700-1701. Det finns ingen anledning att inte tro att också de vittrade golvtiljorna är från samma tid. Enligt uppgift finns årtalet 1673 inristat i boden.1Någon sådan märkning kunde dock inte konstateras vid besöken, förutom en med blyerts gjord i senare tid innanför dörren. Denna undersökning visar i vilket fall som helst att detta årtal inte avser bodens byggnadsår. Boden kallas ”Rik-Mats bod”, och syftar på dess ägare, Mats Sakrisson i Drafsen, vilken enligt notering i (förmodligen) likboken för 21 november 1752, som finns anslagen på boden, föddes 1679 i Skifsen, och gifte sig 1697 med Karin Mattsdotter från Gällingen. Av detta får förmodas att de byggde upp gården i Drafsen med början omkring 1697, och att denna bod således tillkom ett fåtal år därefter. Dateringen av denna bod till ca 1701 gör kopplingen till ”Rik-Mats” mer sannolik.

Knutningen

Boden har två våningar och består av 24 stockvarv inklusive syll och röste. Väggtimret är bilat på båda sidor och knutarna är mestadels av enkelkattstyp. Timringstekniken skiljer sig därmed påtagligt från den som användes vid angränsande delar av Västerdalsbyggden (åtminstone Floda, och antagligen även Nås) vid samma tid, där främst ränn- eller dubbelkatsknutar med sexkantskalle dominerade under större delen av 1700-talet. Samtliga elva undersökta stockar är av tall, och i de flesta fallen ”mogen” sådan, med liten andel splintved. Byggnaden är på insidan uppmärkt med prydliga inskurna rommerska siffror, varvid syllstockarna inte är medräknade. Den torde alltså vid något tillfälle ha blivit nertimrad och flyttad, då dessa märken knappast torde härröra från flyttningen 1944. Man kan också notera att den nedre dörren blivit vidgad uppåt och att gåtarna nu är spikade mot stockändarna.

Dateringen, tekniska detaljer

Proven från de elva stockarna ger tillsammans en kontinuerlig kronologi som täcker 185 år (1515-1700). Denna ger starka eller mycket starka korrelations- och t-värden mot flera tillgängliga referenser, bäst mot ”Södra Dalarna” (Axelson och Israels) med t-värde=10,65 (korr=0,62). Om ”Södra Dalarna” läggs med kollektionen, som om det vore ett prov bland de andra, och man sedan jämför varje prov med medelkurvan av de övriga, ger detta att proven SfHRM04, 06, 07, 10, 11 har t-värden under 6, och därför, om de vore tagna ur sitt sammanhang, inte hade gått att säkert datera, de har dock sin bästa placering i enlighet med dateringen. I proven SfHRM04, 05 och 08 har nollringar måst sättas in i samband med en ”tillväxtkollaps” som uppträder runt 1639-41. Nästa alla dessa ringar kan dock upptäckas i hög förstoring. I SfHRM08 saknas dock uppenbarligen ytterligare en ring någonstans i den täta ytveden omkring 1694.

Noter

1. Enligt informationsskylt på boden och enligt hembygdsföreningens hemsida, https://www.hembygd.se/safsnas/hembygdsgarden (2008-06-30, 2022-01-10)


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between each of 13 members and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem).
Minimum overlap used when finding best match: 50
         Member offset to ref   Best match for TTest-------   Next best TTest----------
         Off Over Corr TTest   Off Over Corr TTest Sets-   Off Over Corr TTest     --Diff----
     Years  set lap coeff      set lap coeff    Ref to   set lap coeff        Corr TTest
SfHRM01a  166  307 165 0,49  7,2   307 165 0,49  7,2 2005   535 108 0,35  3,8 2233  0,14  3,3
SfHRM02a  156  329 155 0,53  7,8   329 155 0,53  7,8 2005   132 155 0,26  3,4 1808  0,27  4,4
SfHRM03a  175  309 174 0,62 10,3   309 174 0,62 10,3 2005   112 174 0,28  3,8 1808  0,34  6,5
SfHRM04a  144  309 140 0,42  5,4   309 140 0,42  5,4 2005   547  93 0,26  2,6 2243  0,16  2,8 3 zero values.
SfHRM05a  180  305 172 0,45  6,6   305 172 0,45  6,6 2005    90 172 0,24  3,2 1790  0,22  3,4 7 zero values.
SfHRM06a  116  305 115 0,35  4,0   305 115 0,35  4,0 2005    5 115 0,31  3,4 1705  0,05  0,6
SfHRM07a  156  305 155 0,39  5,2   305 155 0,39  5,2 2005   465 155 0,26  3,4 2165  0,12  1,8
SfHRM08a  186  305 180 0,52  8,2   305 180 0,52  8,2 2005   227 180 0,21  2,9 1927  0,31  5,3 5 zero values.
SfHRM09a  150  305 149 0,58  8,7   305 149 0,58  8,7 2005   443 149 0,24  3,1 2143  0,34  5,6
SfHRM10a  99  305  98 0,39  4,1   305  98 0,39  4,1 2005    34  98 0,33  3,4 1734  0,06  0,7
SfHRM10b  97  307  96 0,50  5,5   307  96 0,50  5,5 2005   299  96 0,32  3,2 1997  0,18  2,3
SfHRM11a  115  305 114 0,43  5,1   305 114 0,43  5,1 2005   100 114 0,30  3,3 1800  0,13  1,7
SödraDal  644   0 185 0,62 10,7    0 185 0,62 10,7 2005   252 185 0,23  3,2 2257  0,39  7,5


Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available samples in SfHRM01-5-PISY.fil and
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,30 and with overlap >= 96
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,62 10,65  185  based on 12 members
SfHRM10b  0,51  5,71  96  
SfHRM03a  0,44  6,41  174  + minst en omätt (men inte många)
SfHRM07a  0,40  5,41  155  
SfHRM10a  0,39  4,14  98  
SfHRM04a  0,37  4,69  140  minst en omätt (men inte många)
SfHRM05a  0,37  5,15  172  
SfHRM02a  0,36  4,76  155  ytan saknas
SfHRM09a  0,35  4,52  149  
SfHRM01a  0,35  4,69  165  + minst en omätt (men inte många)
SfHRM08a  0,34  4,78  180  minst ytterligare 4 synliga vid ring 55
SfHRM11a  0,33  3,65  114  
SfHRM06a  0,30  3,40  115  

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700

Sfsn 1 RikMats bod, Säfsnäs Hembyggdsgård, Dalarna PISY Sfsn 2 Sweden Scotch pine 300 m 6009N1425E 1515 1700 Sfsn 3 T Axelson
———— SfHRM02a, 1521–1676, ytan saknas (Se bild 1.6 MB)
———— SfHRM03a, 1522–1696, + minst en omätt (men inte många) (Se bild 1.6 MB)
———— SfHRM04a, 1553–1696, minst en omätt (men inte många) (Se bild 1.6 MB)
———— SfHRM01a, 1533–1698, + minst en omätt (men inte många) (Se bild 1.6 MB)
———— SfHRM08a, 1515–1700, Mellantak/golvtilja nummer 10, räknat från höger sett från dörren. (Se bild 2.1 MB)
———— SfHRM05a, 1521–1700, (Se bild 0.7 MB)
———— SfHRM07a, 1545–1700, Väggstock A6b, till vänster om dörren utifrån sett, märkt V (Se bild 2.1 MB)
———— SfHRM09a, 1551–1700, Mellantak/golvtilja nummer 8 (Se bild 2.9 MB)
———— SfHRM06a, 1585–1700, Väggstock A10, översta på nedre våningen, dörrsidan, märkt IX (Se bild 2.1 MB)
———— SfHRM11a, 1586–1700, VäggstockA17, fösta över övre dörr, märkt XVI (Se bild 2.9 MB)
———— SfHRM10a, 1602–1700, Den undre, fria åsen mot bortre väggen på övervåningen (Se bild 2.9 MB)