Rökbastun på Handbacken

Rökbastun är belägen straxt sydväst om järnvägsövergången till Handbacken, 60.45865, 14.69208.
I november 2002 tog jag borrprov ur 6 av vänstra (södra) långsidans stockar utanför själva rökrummet. I april 2006 tog jag ytterligare prov från motsatt vägg, främst för att få tillgång till ett större referensmaterial. Stockarna är bilade på utsidan, men på insidan, där proven togs, är de runda. Samtliga prov är av gran. Sista hela ring är på alla prov med bevarad vankant är från 1894, men en påbörjad ring för 1895 syns tydligt på de flesta prov (RKBHB13, 15?, 16?, 24, 25, 26, 27, 28, 29). Dessa ofullständiga yttersta ringar ser dock ut att vara olika mycket bildade och på RKBHB11 saknars möjligen helt ring för 1895. Bastun bör därför kunna antas vara byggd sensommaren eller hösten 1895 av virke som antagligen fällts vid olika tillfällen under sommaren.

Rökbastun är gemensam för flera gårdar. En rimlig tolkning av det faktum att stockarna ser ut att vara fällda vid olika tillfällen under 1895, kan vara att de olika delägarna bidragit med timmer. Varför man byggde (ny) rökbastu 1895 är okänt. Att man högg timmret under sommaren, och att man inte brydde sig om att bila stockarna på insidan, som var brukligt vid denna tid, kan tolkas som att byggnaden uppfördes med brådska. Kanske hade en tidigare bastu blivit förstörd eller dömts ut, så att man kommit i skyndsamt behov av en ny inför höstslakten?

Torbjörn Axelson, maj 2006

Handbacken och Forsens historia

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890

000 1 Handbacken, Bjorbo, Dalarna PCAB 000 2 Sweden Norway Spruce 250 6027N1444E 1747 1894 000 3 Torbjörn Axelson 000 #### Rökbastun på Handbacken. 11-16 södra sidan 24-29 norra sidan
———— RKBHB25a, 1828–1876,
———— RKBHB12a, 1779–1878, yttersta ca 15 ringarna uteslutna, mycket tätvuxna med dålig korr
———— RKBHB14a, 1790–1889, 6 yttersta överhoppade pga dålig korr och besvärliga sprickor
———— RKBHB29a, 1826–1890,
———— RKBHB28a, 1747–1894,
———— RKBHB16a, 1765–1894,
———— RKBHB11a, 1776–1894,
———— RKBHB13a, 1783–1894,
———— RKBHB27a, 1807–1894,
———— RKBHB15a, 1824–1894,
———— RKBHB26a, 1827–1894,
———— RKBHB24a, 1835–1894, 1895 års ring finns, men saknar LW