Andra objekt

Ängslada på golfbanan i Rista, Gagnefs sn. Dalarna

Lada, ursprungligen byggd på slutet av 1590-talet
Dubbelkattknutar med sexkant-
skallar på ladans framsida.
 
Knutarna på baksidan. De flesta
är rännknutar, där övre delen
av knutskallarna ofta fallit bort.
Ladan står ett par hundra meter nedanför serveringen, .
Prov för dendrokronologisk datering togs med tillväxtborr ur åtta stockar den 10 mars 2008. (Ingen uppdragsgivare)

Ladan har uppenbarligen stått taklös en tid, men reparerades enligt skylt av golfklubben 2002. Ladan saknar golv och takåsar. Det nya taket vilar på reglar som spikats på timmerstommen. Dörren mitt på södra gaveln verkar vara 1900-tal. Från och med fjärde varvet är timret runt på insidan och åtminstone delvis plant på utsidan. Insidan är bearbetad med skavjärn. Knutskallarna på dessa stockar är av sexkanttyp och knutshaken är sneda. Mossränna finns. Det finns både rännknutar och dubbelkattsknutar representerade, mer rännknutar på baksidan och mer (uteslutande?) dubbelkattsknutar på dörrsidan. De tre understa varven är bilade på båda sidorna, och åtminstone någon av knutarna är av enkelkattstyp.

Främst på grund av att ladan stått taklös, är timret delvis mycket sprött, och det var svårt att borra i det. Sex av de åtta proven kunde emellertid dateras, även om kärnornas dåliga kvalité troligen bidrar till de relativt svaga korrelationsvärdena som uppnåddes. På grund av bearbetningen med skavjärn, kan vankanten vara förlorad. De sex stockar som kunde dateras har yttersta ring från 1592-1596. Timret är därför fällt tidigast 1596-97, men möjligheten att det skett något fåtal år senare kan inte uteslutas. Något försök att datera de tre understa, sannolikt yngre, varven har inte gjorts.
En förhållandevis välbevarad stock,
som bearbetats med skavjärn.
Prov    Stock* Yttersta ring
Rsta01a  A4   1592
Rsta02a  A6   1593
Rsta03a  A8   1596
Rsta04a  D4   1594
Rsta05a  D5   -
Rsta06a  D7   -
Rsta07a  D8   1593
Rsta08a  C4   1596
*Littera A-D avser respektive vägg,
där A är den med dörren, B nästa
vägg medsols räknat från A osv.
Siffrorna avser stockvarven som
räknas nerifrån.
Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between each of 6 checked members (=all members) of the 
collection Rsta0.fil and the rest of the checked members of that 
collection (excluding samples of the same stem).
Minimum overlap used when finding best match: 50
         Member offset------   Best match--------- Sets
         Off    T-  Over   Off Best T-  Over Ref
     Years  set Corr Test lap   set corr Test lap  to    
Rsta01a_  79   4 0,48 4,8  77    4 0,48 4,8  77 1596
Rsta02a   89   3 0,34 3,3  88    3 0,34 3,3  88 1596
Rsta03a  120   0 0,49 6,1 119    0 0,49 6,1 119 1596
Rsta04a  121   2 0,27 3,0 117    2 0,27 3,0 117 1596
Rsta07a  112   3 0,42 4,8 111    3 0,42 4,8 111 1596
Rsta08a   98   0 0,32 3,3  97    0 0,32 3,3  97 1596
Mean corr. of first column when overlap >= 50 (6 samples): 0,39 Standard 
deviation intervall 0,30 - 0,47
All member offsets are at points of best match!
-End of report-
Ovanstående tabell från programmet CDendro visar att de sex proven
någorlunda passar ihop med varandra

Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between each of 6 checked members (=all members) of the 
collection Rsta0.fil and the reference [SE007, Lund univ. + 
Södra dalarna, Axelson & Israels] dated to 2006.
First column group is based on dating.
Minimum overlap used when finding best match: 50
         Member offset------   Best match--------- Sets
         Off    T-  Over   Off Best T-  Over Ref
     Years  set Corr Test lap   set corr Test lap  to
all...   123  410 0,64 9,2 122   410 0,64 9,2 122 2006
Rsta01a_  79  414 0,50 5,1  77   414 0,50 5,1  77 2006
Rsta02a   89  413 0,36 3,5  88   413 0,36 3,5  88 2006
Rsta03a  120  410 0,47 5,7 119   410 0,47 5,7 119 2006
Rsta04a  121  412 0,36 4,3 120   412 0,36 4,3 120 2006
Rsta07a  112  413 0,48 5,7 111   413 0,48 5,7 111 2006
Rsta08a   98  410 0,34 3,6  97   [622 0,39 4,2  97 2218]
Mean corr. of first column when overlap >= 50 (6 samples): 0,42 
Standard deviation intervall 0,35 - 0,48
-End of report-
Tabellen visar att de sex proven sammantagna ger ett mycket bra
korrelationsvvärde mot referensen, som består av en kombination av
Lunds dalarna SE007 och vår "Södra Dalarna". Korrelation 0,64,
TTest 9,2 (TTest>=6 är en säker datering), medan proven tagna var för
sig inte skulle kunna anses säkert daterade.


Torbjörn Axelson, mars 2008Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590

Rsta0 1 Lada på Rista Golfbana, Gagnef PISY Rsta0 2 Sweden Scotch Pine 200m 6032N1503E 1474 1596 Rsta0 3 T. Axelson
———— Rsta01a_, 1514–1592, A4, Block 0-79 of Rsta01a
———— Rsta07a, 1482–1593, D8
———— Rsta02a, 1505–1593, A6
———— Rsta04a, 1474–1594, D4
———— Rsta03a, 1477–1596, A8
———— Rsta08a, 1499–1596, C4