Ria, Skäfthöjden, Gåsborns sn.
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2016

Rian 4 juni 2016

Den 4 juni 2016 tog jag med tillväxtborr 6 prover ur rian 60.05333, 14.31222 i Skäfthöjden i Gåsborns socken, nära gränsen till Säfsnäs socken. Fyra prov togs i vägg B (den östra långsidan) i stockarna B2-B5 (syll oräknad), ett i östra lavbjälken, samt i ytterligare ett i ett väggtimmer, som dessvärre inte noterades. Samtliga undersökta stockar är av omkring 150-åriga tallar. Korrelationsvärdena är mycket goda mot regionala kurvor och sista årsring finns för 1805 på alla proven utom ett, där dateringen är "efter 1803", men då vankant sannolikt saknas på provet, ger det inte utrymme för någon vidlyftig tolkning. Virket till rian fälldes vintersäsången 1805-06, och rian bör därför vara byggd omkring 1806.

Virket är troligen vinterbarkat (ej savbarkat), insidorna har inte bilats, och inga flyttmärken iakttogs, varför det finns fog för antagandet att rian ursprungligen timrats upp på sin nuvarande plats. På den yttersta västra takåsen finns med rödkrita skrivet en text jag bara delvis kan tyda: "[????] år 1875 Wälacktad På toback en kaffenäck(?)" Skriften gör intryck av att vara skriven i någorlunda bekväm arbetshöjd, och är så lång att någon slags ställning måste ha funnits, alternativt att det gamla innertaket fanns kvar och gick att gå på om yttertaket vid tillfället var rivet för att pärt skulle läggas? Eller var den helt enkelt fylld med hö?
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best available references and mean of SGSkh1-6 dated to 1805 with corr >= 0,52 and with overlap >= 139 Results sorted according to decreasing correlation coefficient values. The Overhang shows the implied extension of the year range from that match. T- Over Off- Over Corr Test lap set hang all... 0,72 12,12 139 -206 +-941 based on 10 members SödraDal 0,72 11,97 139 -200 +-505 Södra Dalarna PISY swed305 0,68 10,97 139 -197 +-413 Björbo, Dalarna PISY se007 0,68 10,83 139 -83 +-819 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial") PISY Bingsjo_ 0,65 10,07 139 -54 +-321 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga PISY Kungsber 0,64 9,66 139 -200 +-409 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland PISY Sfsn-PIS 0,63 9,62 139 -199 +-359 Säfsnäs socken, Dalarna PISY FlodaSn0 0,62 9,26 139 -200 +-462 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305) PISY SolorNor 0,60 8,87 139 -135 +-246 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY Grangard 0,59 8,49 139 -199 +-468 Grangärde, Dalarna PISY GagnefSo 0,52 7,08 139 -26 +-331 Gagnef-Djura PISY Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between samples in SGSkh1-6.fil and reference SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,47 and with overlap >= 93
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values. T- Over Corr Test lap all... 0,72 11,97 139 based on 6 members SGSkh4 0,67 9,86 119 1805 B5 SGSkh1 0,63 8,71 118 1805 B2. missad ring i fulskarv SGSkh5 0,56 7,52 125 1805 mellanbjälke, parr B SGSkh2 0,55 6,35 93 1803 B3 (prov ej sotigt, ej vk?) SGSkh3 0,52 6,42 113 1805 B4 fragment förlorat SGSkh6 0,47 6,27 139 1805 annan vägg, notering missad

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800

SGSkh 1 Ria, Skäfthöjden, Gåsborn sn, Värmland PISY SGSkh 2 Sweden Pinus sylvestris 275m 6003N1419E 1666 1805 SGSkh 3 T. Axelson SGSkh #### coord: 60.05332, 14.31232
———— SGSkh2, 1710–1803, B3 (prov ej sotigt, ej vk?)
———— SGSkh6, 1666–1805, annan vägg, notering missad
———— SGSkh3, 1670–1805, B4 fragment förlorat
———— SGSkh5, 1680–1805, mellanbjälke, parr B
———— SGSkh1, 1686–1805, B2. missad ring i fulskarv
———— SGSkh4, 1686–1805, B5