Dubbelbod, Falun

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, december 2021

I september 2019 fick jag från Stefan Östberg tre prov ur en dubbelbod i Falun, 60.60964, 15.62562. De var tagna med tillväxtborr, men tyvärr mycket smuliga. I oktober fick jag därför ytterligare fyra prov ur samma byggnad, tagna med Bartholinborr (7 mm). Av de daterbara proven har de flesta yttersta ring från åren runt 1480 men ett har ytterta ring från 1720 (prov SOb005, C6). Av 1400-talsproven kan två dateras säkert och självständigt, nämligen SOb006 (B7 yttersta ring 1482) och SOb007 (A9, 1479). Prov SOb002 (A7) är sprickigt och skadat, men 99 ringar kan mätas, och yttersta hela ring sannolikt dateras till 1480. Resterna av en skadad 1481 års ring finns. De båda proverna ur B6 har en svag match mot de tre daterade proverna, med yttersta mätta ring 1478, men där ytterligare halvannan trasig ring finns i ena provet (SOb003). Det yttersta fragmentet bör alltså vara från försommaren 1480 om dateringen stämmer, vilket jag håller för sannolikt. Prov SOb001 (E7) går inte att datera. Det är skadat och har otypisk tillväxt. Proven ger inga särskilt goda korrelationsvärden mot varandra. De kan, men behöver inte, vara från samma bestånd. Ålder och tilväxttakt är dock relativt snarlik och har börjat växa runt mitten av 1300-talet.

Byggnades mycket anonyma gaveln syns på GoogleStreetView juli 2017Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/Korrelationer och mätvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 4 checked members of the collection SOb00.fil 
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem). 
Minimum overlap used when finding best match: 40
        Member offset to ref--------------------------------------------------------------------------
.     .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2YrsL
Member Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC
SOb002  99  240  98  0,36  3,8  0,38  4,0  0,37  3,9  0,39  4,1  0,37  3,9  0,61  2,8  0,35
SOb004  115  242 114  0,39  4,5  0,38  4,3  0,32  3,6  0,31  3,4  0,35  3,9  0,64  4,8  0,42
SOb006  127  238 116  0,51  6,4  0,52  6,5  0,45  5,4  0,43  5,0  0,48  5,8  0,69  6,0  0,49
SOb007  109  241 108  0,45  5,2  0,39  4,4  0,45  5,2  0,40  4,5  0,42  4,8  0,67  8,4  0,45
Mean corr. of first column when overlap >= 40 (4 samples): 0,43 Standard deviation interval 0,38 - 0,48
All member offsets are at points of best match!Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
SOb005.pos dated to 1720 with corr >= 0,44 and with overlap >= 106 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,62  8,07  106  23  based on 9 members
swed335  0,60  7,55  106  23  2012 Grangarde, Dalarna, T Axelson
norw016  0,55  6,68  106  21  2004 Gutuli, 6200 01211, 800m, Gutiérrez, PISY               
GagnefSo  0,54  6,59  106   9  1831 Gagnef-Djura (Israels, B. 2007)                    
norw018  0,53  6,32  106   9  1913 Southern Trysil, 500m PISY
swed336  0,49  5,71  106  19  2011 Safsnas, Dalarna
idre    0,47  5,38  106  12  2004 Idre, Dalarna, (T. Axelson 2005), PISY/Idr  2 Sweden    Scotch Pi
FlodaSn0  0,46  5,32  106   9  2005 Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     
SodraDal  0,46  5,28  106  12  2005 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
JAEMTUA_  0,44  4,97  106  19  1827 JAEMTUA1 Jämtland, historisch (Schweingruber) PISY only/PISY/JAEMTUA2 


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
SOb002.pos dated to 1480 with corr >= 0,37 and with overlap >= 81 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,48  5,43  98   9  based on 5 members
swed335  0,46  4,58  81   3  Grangarde, Dalarna, T Axelson
Dal1350  0,44  4,80  98  11  Dalarna - allt tillgängligt dalamaterial före 1350 (Axelson, Israels 2
Älvdalen  0,40  4,33  98   2  Älvdalen, Dalarna, PISY (B. Israels, T. Axelson), 400 m, PISY     
se007   0,39  4,21  98   5  Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
JAEMTUA_  0,37  3,94  98   1  JAEMTUA1 Jämtland, historisch (Schweingruber) PISY only/PISY/JAEMTUA2 


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
SOb006.pos dated to 1482 with corr >= 0,35 and with overlap >= 83 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,46  5,71  126  10  based on 6 members
SodraDal  0,46  5,57  120   8  Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
GagnefSo  0,42  5,10  120   5  Gagnef-Djura (Israels, B. 2007)                    
swed335  0,41  4,04  83   4  Grangarde, Dalarna, T Axelson
JutFr_PI  0,36  4,31  126   1  Härbre från Färnäs, Mora (now Grangärde), PISY            
Dal1350  0,36  4,24  126   7  Dalarna - allt tillgängligt dalamaterial före 1350 (Axelson, Israels 2
Upl21   0,35  4,22  126   1  Norra Uppland


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and 
SOb007.pos dated to 1479 with corr >= 0,43 and with overlap >= 80 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,61  7,87  108  25  based on 7 members
SodraDal  0,58  7,31  108  32  Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
swed335  0,56  5,89  80  21  Grangarde, Dalarna, T Axelson
GagnefSo  0,54  6,55  108  24  Gagnef-Djura (Israels, B. 2007)                    
Älvdalen  0,49  5,79  108  17  Älvdalen, Dalarna, PISY (B. Israels, T. Axelson), 400 m, PISY     
NLPISY03  0,48  5,66  108   5  Zuid-Noorweg, konstruktionsvirke återfunnet i Nederländerna, van Daale
se007   0,45  5,24  108  12  Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
Dal1350  0,43  4,89  108  10  Dalarna - allt tillgängligt dalamaterial före 1350 (Axelson, Israels 2


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and 
mean of SOb00 (1400-tal) dated to 1482 with corr >= 0,43 and with overlap >= 83 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,54  7,18  126  17  based on 4 members
swed335  0,61  7,01  83  11 Grangarde, Dalarna, T Axelson
SodraDal  0,54  7,02  120  14 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
GagnefSo  0,49  6,15  120  16 Gagnef-Djura (Israels, B. 2007)                    
Upl21   0,43  5,27  126   6 Norra Uppland

Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Medelkurvan av de daterade 1400-talsproven. Stark mot Grangärde men lutar sedan åt sydöst (P-signal) (overlap >80)
Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Provet från 1720 har också en stark match mot Grangärde, men lutar sedan kraftigt nordväst (T-signal) (overlap >80)

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480

SOb00 1 Falun PISY SOb00 2 Sweden 1356 1482 SOb00 3 T. Axelson
———— SOb004, 1364–1478, B6, i kvist, (+1,5 ring i andra provet) (Se bild 6.4 MB)
———— SOb007, 1371–1479, A9 (Se bild 6.4 MB)
———— SOb002, 1382–1480, A7 väster om dörren,+>0 (Se bild 3.9 MB)
———— SOb006, 1356–1482, B7 (Se bild 6.4 MB)
2 1 0.2 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720

SOb00 1 Falun PISY SOb00 2 Sweden 1614 1720 SOb00 3 T. Axelson
———— SOb005, 1614–1720, C6 (Se bild 6.4 MB)