Rester av rundtimmerlada i Sälbuo
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2009 och november 2018

Ladresterna med A-B-knuten i rimfrost från sydöst.

Det högra gåtspåret syns i några stockar.
Prov togs ur en ladruin vid Sälbuo, Floda sn, 60.44015, 14.77746 den 22 juni 2009. Efter att jag i november 2018 återupptäckte dessa prover i min samling1 begav jag mig den 24 november ut för att leta reda på den inte helt lättfunna ladan. Ladan, av vilka endast omkring fyra varv återstår, är av rundtimmer med rännknutar och mäter omkring 3,0 m × 3,6 m. Dörren satt på södra gaveln. Stockarna till höger om dörren är 1,5 meter och har ordentliga, nästan kvadratiska gåtspår omkring 3 tum djupa och breda. Hur konstruktionen vänster om dörren mot A-B knuten såg ut kunde jag inte avgöra. De fyra undersökta stockarna är alla av omkring 100 årig gran, med sista ring från 1841 i två prov och 1838 i ett. Det fjärde provet är något skadat med fragment av åtminstone 1839 och kanske 1840 års ringar bevarade, vilket gör det sannolikt att det är fällt samtidigt med de båda första vintern 1841/42. Kanske är det sista provet en torrgran? Tyvärr saknas noteringar om i vilka stockar proven togs. Ladan bör ha stått nära västra gränsen av vad som före omaronderingen var Forsgärdet 11:4, och 1960 ännu var öppen mark.2

Noter

1. Prov: SbLR01-04
2. Ekonomiska kartan, Källbäcken: J133-13e0i72 (1970/72)


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in SbLR.fil and
DalarPC dated to 2005 with corr >= 0,40 and with overlap >= 86 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
     Corr  Test  lap
all...  0,60  7,31  99  based on 4 members
SbLR01a  0,51  5,50  86  1755-1841 yttersta något ofullst. skadad yta.
SbLR03a  0,49  5,37  95  1742-1837 +minst två omätta
SbLR04a  0,41  4,28  92  1746-1838 vk
SbLR02a  0,40  4,05  89  1752-1841 Vk

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840

SbLR0 1 Sälbuo, Björbo, Dalarna PCAB SbLR0 2 Sweden Picea abies 250 6026N1447E 1742 1841 SbLR0 3 T. Axelson SbLR0 #### Ladruin av granrundtimmer på koordinaterna 60º26'24"N, 14º46'37.2"E
———— SbLR02b, 1753–1803, (Se bild 4 MB)
———— SbLR03b, 1742–1819, ej vk (Se bild 4 MB)
———— SbLR03a, 1742–1837, +minst två omätta (Se bild 4 MB)
———— SbLR04a, 1746–1838, vk (Se bild 4 MB)
———— SbLR02a, 1752–1841, Vk (Se bild 4 MB)
———— SbLR01a, 1755–1841, yttersta något ofullst. skadad yta. (Se bild 4 MB)