Datering av stuga i Drafsen, Säfsnäs socken

av Torbjörn Axelson (nov 2009)

Datering av stuga i Drafsen (Drafsen 12, 60.06914, 14.46292) utfördes i november 2009. I samband med ombyggnation var delar av timmerstommen på östra sidan om huset frilagd. Prov togs 24 november 2009 med tillväxtborr i tre av stockarna, sådana som bedömdes vara ursprungliga (nära nordöstra knuten). Borrningen försvårades av att stockarna tidigare varit exponerade, och virket därför mjukt och ganska svårborrat. Efter ett antal försök erhölls tre användbara prov ur olika stockar. Den dendrokronologiska dateringen av de tre stockarnas yttersta ring visade sig vara 1862 i två fall, och 1861+fragment av 1862 års ring för den tredje. Alla stockarna är av tall. Korrelationsvärdena mot tillgängliga referenser är inte så bra att datering av någon av proven tagna för sig skulle innebära en säker datering, men när man beaktar att de alla pekar på ett och samma år, så innebär det att dateringen sammantaget är säker. Timret till stugan fälldes alltså under vintern 1862-63.

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Medelvärdeskurva för de tre proven jämförda med de bästa referenserna:
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T Correlations between each of 
3 checked members (references)and the mean sample ofSfDrfs01-3 (Proportion of last two years growth (2,0,T) 
dated to 1862
First column group is based on dating of the collection to 2006. (Offsets are relative to reference.)
Minimum overlap used when finding best match: 50
         Member offset to ref--------------   Best match for Prop2Yrs------------------
         Off Over *P2Yrs------ BaPi-------   Off Over *P2Yrs------ BaPi------- Sets-
     Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest   set lap CorrC TTest CorrC TTest Ref to
all...   602  -144  80  0,53  5,6  0,53  5,5   -144  80  0,53  5,6  0,53  5,5 1862 
FlodaSn0  601  -143  80  0,47  4,6  0,43  4,1   -143  80  0,47  4,6  0,43  4,1 1862 
Sfsn-PIS  484  -142  80  0,46  4,6  0,50  5,0   -142  80  0,46  4,6  0,50  5,0 1862 
SolorNor  385  -78  80  0,49  5,0  0,49  4,9   -78  80  0,49  5,0  0,49  4,9 1862
De tre proven mot medelkurva av de tre ovanstående referenserna:
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T) 
Correlations between available samples in SfDrfs01-3.rwl and best references dated to 2006 with corr >= 0,35 
and with overlap >= 71. Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,53  5,57  80  based on 3 members
SfDrfs02  0,53  5,28  75  1786-1861 +skadad ring
SfDrfs03  0,41  3,77  71  1791-1862 
SfDrfs01  0,35  3,32  80  1782-1862 

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860

SfDrfs 1 Stauga, Drafsen. Säfsnäs sn, Dalarna PISY SfDrfs 2 Sweden Pinus sylvestris 350m 6004N1428E 1782 1862 SfDrfs 3 T. Axelson
———— SfDrfs02, 1786–1861, +skadad ring (Se bild 2 MB)
———— SfDrfs01, 1782–1862, (Se bild 2 MB)
———— SfDrfs03, 1791–1862, (Se bild 2 MB)