Bod, troligen f.d rökstuga. Vallborgshöjden/Dymossen, Säfsnäs sn., Dalarna
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2013

Boden/logen/f.d rökstugan troligen byggd 1843.
Den 5 juli 2013 tog jag med tillväxtborr prover ur sex väggstockar i en bod i Dymossen, 60.19583, 14.45472. Boden verkar vara av enhetligt, gott talltimmer. Prov togs ur ett antal stockar i östgaveln (vägg D, prov 0-4) samt i två stockar runt dörren (A, prov 5-6). Timret i vägg A visar sig vara dåligt, och proven därifrån är inte kompletta. Flera av proven har varit tynande de sista åren innan fällning, men så vitt kan bedömas är alla träden fällda vintern 1842-43, och byggnaden kan antas vara uppförd ca 1843. Korrelationsvärdena mot lokala kronologier är goda.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between each of 7 checked members (=all members) of the collection SfDymA.fil 
and the reference Sfsn-PIS(P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)) dated to 2004 
First column group is based on dating of the collection to 1842. (Offsets are relative to reference.) 
Minimum overlap used when finding best match: 50
         Member offset to ref-   Best match for Prop2Yrs-----   Next best Prop2Yrs--------
         Off Over P2Yrs-----**   Off Over P2Yrs-----** Sets-   Off Over P2Yrs-----**     --Diff----
     Years  set lap CorrC TTest   set lap CorrC TTest Ref to   set lap CorrC TTest     Corr TTest
all...   150  162 149  0,69 11,5   162 149  0,69 11,5 2004   154 149  0,26  3,3 1996  0,43  8,2
SfDymA0a  144  166 143  0,51  7,1   166 143  0,51  7,1 2004   443  54  0,41  3,3 2281  0,10  3,8
SfDymA1a  150  162 134  0,51  6,8   162 134  0,51  6,8 2004   232 134  0,32  3,9 2074  0,19  2,9 Contains 15 zero values.
SfDymA2a  121  162 120  0,55  7,2   162 120  0,55  7,2 2004   394 103  0,29  3,1 2236  0,26  4,2
SfDymA3a  129  163 127  0,55  7,3   163 127  0,55  7,3 2004   180 127  0,31  3,7 2021  0,24  3,7 Contains 1 zero value.
SfDymA4a  136  162 135  0,44  5,7   162 135  0,44  5,7 2004   347 135  0,25  2,9 2189  0,20  2,8
SfDymA5a  34  162  33  0,39  2,4    97* 33  0,50  3,2 1939*   111  33  0,50  3,2 1953  0,01  0,1  -- !! --
SfDymA6a  132  162 111  0,61  8,1   162 111  0,61  8,1 2004   414  63  0,38  3,2 2256  0,23  4,8 Contains 20 zero values.

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840

SfDym 1 Fd rökstuga?, Vallborgshöjden/Dymossen, Säfsnäs sn PISY SfDym 2 Sweden Pinus sylvestris 400m 6012N1427E 1693 1842 SfDym 3 T.Axelson SfDym #### 60.195945,14.454831
———— SfDymA0a, 1695–1838, DISTANCETOPITH=10 (Se bild 8.8 MB)
———— SfDymA3a, 1713–1841, tynande DISTANCETOPITH=12 (Se bild 8.8 MB)
———— SfDymA1a, 1693–1842, DISTANCETOPITH=10 (Se bild 8.8 MB)
———— SfDymA4a, 1707–1842, osäker yttersta DISTANCETOPITH=7 (Se bild 8.8 MB)
———— SfDymA6a, 1711–1842, del av provet saknas p.g.a röta DISTANCETOPITH=4 (Se bild 8.8 MB)
———— SfDymA2a, 1722–1842, (Se bild 8.8 MB)
———— SfDymA5a, 1809–1842, (Se bild 8.8 MB)