Ria, Dymossen, Säfsnäs sn.
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, november 2015

Nylogen och f.d rian oktober 2015
Den 19 oktober 2015 tog jag med tillväxtborr 5 prover ur vägg D (den inre till höger) i den före detta rian, kallad nylogen, i Dymossen i Säfsnäs socken, 60.19586, 14.45481. Proven togs ur D5 (#0), D6 (#1), D8 (#2), D9 (#3) och D10 (#4). Två av stockarna (#2 och #3) har yttersta ring från 1844, två (#0, #4) från 1845 och den femte (#1) har så tät ytved att fällningsår inte kan anges då de yttersta ca 80 ringarna inte kunnat mätas på ett tillfredsställande sätt, och fällningsåret kan anges till efter ca 1843, och således är ungefär jämngammalt med de andra. Timret verkar alltså vara fällt under två olika vintrar, 1844/45 och 1845/46. Det går att se en viss blånad i splinten på #2. På #3 verkar delar av ringen för 1844 skurits bort, så det kan nog inte uteslutas att hela ringen för 1845 fattas på provet på grund av barkspadens framfart. Rian timrades således sannolikt våren 1846, varvid åtminstone en stock legat sedan året före (om inte ett självdött eller nerblåst träd användes). Bortsett från #3 och #4 är korrelationsvärden och andra karaktäristika för de provtagna stockarna så olika att det inte kan fastslås att träden är hämtade ur samma bestånd.

Byggnaden står inte på ursprunglig plats. Timmermärken för Fredriksbergs Bruk är slagna i stockändarna tillhörande vägg D i knuten D/A, vilka att döma av slagvinklarna bör ha gjorts när byggnaden varit nertimmrad.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between samples in SfDymB.fil and reference SödraDal
dated to 2005 with corr >= 0,26 and with overlap >= 101 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,47  9,04  296  based on 5 members
SfDymB2  0,45  5,17  105  1844 
SfDymB1a  0,39  6,23  214  1763 + >80
SfDymB4a  0,38  4,25  106  1845 
SfDymB0a  0,37  4,37  123  1845 
SfDymB3a  0,26  2,64  101  1844 


Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between samples in SfDymB.fil and reference Sfsn-PISY dated to 2004 with corr >= 0,21 and with overlap >= 101 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,53 10,68  296  based on 5 members
SfDymB1a  0,46  7,63  214  1763 + >80
SfDymB4a  0,46  5,27  106  1845 
SfDymB0a  0,44  5,33  123  1845 
SfDymB2  0,32  3,43  105  1844 
SfDymB3a  0,21  2,18  101  1844 


Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references and SfDymB3a.pos
dated to 1844 with corr >= 0,34 and with overlap >= 84 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,50  5,79  101  based on 5 members
JAEMTUA_  0,49  5,15  84  1827 JAEMTUA1 Jämtland, historisch;             PISY
GagnefSo  0,48  5,02  88  1831 Gagnef-Djura                      PISY
swed008  0,39  4,21  101  1971 ÖSTERSUND (Harlan)                   PISY
idre    0,36  3,85  101  2004 Idre, Dalarna                      PISY
Bingsjo_  0,34  3,54  101  1859 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga        PISY

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 2 1 0.2 0.1 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840

SfDymB 1 Ria, Dymossen, Säfsnäs socken, Dalarna PISY SfDymB 2 Sweden Pinus sylvestris 390 m 6012N1427E 1548 1845 SfDymB 3 T. Axelson
———— SfDymB1a, 1548–1763, + >80 (Se bild 4.7 MB)
———— SfDymB2, 1739–1844, (Se bild 4.7 MB)
———— SfDymB3a, 1743–1844, (Se bild 4.7 MB)
———— SfDymB0a, 1722–1845, (Se bild 4.7 MB)
———— SfDymB4a, 1739–1845, (Se bild 4.7 MB)