Stolphärbre från Kuntberget nu på Säfsnäs hembygdsgård
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson (2008-08-29)

Stolpboden,60.13552, 14.3874, är brun/ofärgad, av dubbelsidigt bilat timmer med mestadels enkelkattknutar. Prov har tagits med tillväxtborr inifrån ur tre väggtimmerstockar, A8, B8, B9 (Syllstock/mushylla på sidan B d.v.s vänstra långsidan, räknas som B1) och underifrån ur C1 (syllstocken på bortsidan), samt ur de fyra golvtiljor (klovor) som är längst bort från ingången. Proven ur golvtiljorna (SfHKun4-7) är starkt vittrade med bommulsliknande yta och saknar vankant.

Proven fördelar sig i två tydliga grupper utifrån datering. Golvtiljorna har sina yttersta bevarade ringar från 1739, 1740, 1741, 1743 med delar av ytterligare en ring synlig på samtliga. Tidigaste möjliga datering för dessa är därför sommaren 1744, men något eller några år senare är mer troligt. Den andra gruppen är betydligt yngre. Den består av syllstocken (C1, SfHKun8) med yttersta ring från 1879, och väggtimmerstocken A8 (SfHKun3) med yttersta ring från 1878 samt B8 (SfHKun3) vars yta tyvärr är skadad, men med dateringen ”efter 1873”. Inget motsäger att också denna stock är från 1878 eller -79. Provet ur väggstocken B9 kunde inte dateras.

Väggarna ger intryck av att vara enhetliga, förutom möjligen de understa varven. Tolkningen är därför att åtminstone golvet är från mitten eller andra hälften av 1740-talet, medan största delen av väggarna inklusive bakre gavelsyllen blivit ersatta omkring 1880.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Proven i den äldre gruppen ger sammantaget ett övertygande TTestvärde mot referensen, 7,2), medan flera av proven var för sig inte hade gått att säkert datera.
Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available samples in SfHKun.fil and
references ”SödraDalarna”
dated to 2005 with corr >= 0,39 and with overlap >= 71
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,62  7,19  86  based on 4 members
SfHKun5a  0,54  5,40  73  Tilja 2 räknad från C1. ytan vittrad, ej vk  (1739)
SfHKun4a  0,52  5,51  83  Tilja 1 räknad från C1. ytan vittrad, ej vk  (1740)
SfHKun7a  0,46  4,31  71  Tilja 4 räknad från C1. ytan vittrad, ej vk  (1741)
SfHKun6a  0,39  3,78  83  Tilja 3 räknad från C1. ytan vittrad, ej vk  (1743)
Av proven i den yngre gruppen har endast SfHKun3a ett nästan övertygande Ttest-värde (5,8). Medelkuvan ger dock ett värde på 6,4 och 129 år, vilket är övertygande.
Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available samples in SfHKun.fil and
”SödraDalarna” dated to 2005 with corr >= 0,29 and with overlap >= 108
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,49  6,40  129  based on 3 members
SfHKun3a  0,46  5,83  128  A8 (vk)           (1878)
SfHKun8a  0,40  4,57  115  C1 möjlig vk         (1879)
SfHKun2a  0,29  3,18  108  B8 (ytan skadad - ej vk)   (1873)
Om man testar varje prov mot kombinationen av de övriga och de två mest relevanta kronologierna (”Södra Dalarna” och ”Sfsn-PISY”) som om dessa vore prov bland de andra, så blir dateringen av SfHKun2a (B8) och SfHKun6a betydligt mer övertygande.
Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between each of 9 checked members (=all members) of the collection SfHKun.fil
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem).
Minimum overlap used when finding best match: 50
         Member offset to ref  
         Off Over Corr TTest  
     Years  set lap coeff     
SfHKun2a  110  132 108 0,52  6,2  (1873)
SfHKun3a  129  127 128 0,43  5,4  (1878)
SfHKun4a  84  265  83 0,54  5,8  (1740)
SfHKun5a  74  266  73 0,53  5,3  (1739)
SfHKun6a  84  262  83 0,49  5,1  (1743)
SfHKun7a  72  264  71 0,45  4,2  (1741)
SfHKun8a  116  126 115 0,44  5,3  (1879)
Sfsn-PIS  484   1 483 0,61 16,8  (2004)
SödraDal  644   0 483 0,65 18,8  (2005)

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740———— SfHKun5a, 1665–1739, Tilja 2 räknad från C1. ytan vittrad, ej vk (Se bild 1.8 MB)
———— SfHKun4a, 1656–1740, Tilja 1 räknad från C1. ytan vittrad, ej vk (Se bild 1.8 MB)
———— SfHKun7a, 1669–1741, Tilja 4 räknad från C1. ytan vittrad, ej vk (Se bild 1.8 MB)
———— SfHKun6a, 1659–1743, Tilja 3 räknad från C1. ytan vittrad, ej vk (Se bild 1.8 MB)
2 1 0.2 0.1 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870———— SfHKun2a, 1763–1873, B8 (ytan skadad - ej vk) (Se bild 2.7 MB)
———— SfHKun3a, 1749–1878, A8 (Se bild 2.7 MB)
———— SfHKun8a, 1763–1879, C1 möjlig vk (Se bild 1.8 MB)