Dendrokronologiska dateringar i Håen, Säfsnäs sn, Dalarna

av Torbjörn Axelson (2006-09-06, 2006-10-04, 2007-08-17)

Vedbod

Vedbod i Håen daterad till sommaren 1848
Prov togs ur fyra stockar (SfHnV11-14) i vedboden, 60.18384, 14.4348. Frodvuxen tall. Dateringen till 1847 (yttersta fullständiga ring - en sommarvedsring för 1848 finns på SfHnV12a och b) är sannolik. De innersta ringarna drar ner korrelationen för kollektionen markant. Proven dateras endast säkert sedan de sammanförts till en kollektion. Som referens används bäst en kombination av lokalt material och referensmedelkurvor från Floda/Björbo, Grangärde och Solør på norska sidan. För hela kurvan erhålls då korrelationsvärde på 0,55 (63 år, TTest=5,1). För de yngsta 52 årsringarna blir dock korr=0,65 och TTest=6,1, vilket bör kunna anses vara en säker datering i synnerhet som den stärks av att knutarna bär 1800-talets tydliga stildrag.

Stuga

Stugan, 60.18358, 14.43492. Två prov togs ur synliga stockar i inre röste på inredd vind (SfHnS11-12) (tall). Det ena provet (SfHnS11) avslutas med tillväxtkollaps, med äldsta mätbara ring från 1846, men ca 20-30 ytterligare ringar är fullt tänkbara. SfHnS12 blev dessvärre illa monterat, vilket gör de yttersta ringarna något osäkra. Yttersta ring torde vara från 1872, men någon ytterligare ring skulle kunna finnas (eller saknas). Fällningsår bör dock ligga 1872-1875. Korrelationen mot referensmaterialet är mycket stark. TTest 11,0 för kollektionen.

Bod (med 1721 skuret på dörrgåt):

Bod i Håen daterad till ca 1715
Bod, 60.18406, 14.44097
Prov togs 2006-05-20 ur fyra stockar (SfHnB11-14) (Tall, delvis extremt tätvuxen). P.g.a tätheten går det ej att fastställa vankanten på mer än ett av proven, och de yttre partierna i de flesta proven blir så osäkra att de ej går att korrelera. Tre av proven ger dock rimliga korrelationer för vissa delar. Den yngsta årsringen i det tydligaste provet, där vankant förefaller vara intakt, är från 1714 (SfHn12a). Boden kan därför vara ca 5 år äldre än vad årtalet på gåten anger.

Bod (högra delen vid Gustav Karlssons):

Bod i Håen. Högra delens timmer daterat till 1850-51
60.18358, 14.43492
Prov togs ur tre stockar invid dörren. Två av gran (SfHnG11a, b, SfHnG12a, b) och det tredje av tall (SfHnG13a). Yttersta årsringen i samtliga prov växte 1850. Korrelationsvärdena mot referenskurvan för gran (ITRDB:swed312) är mycket övertygande, medan det för tallprovet är mindre starkt, men fortfarande mycket sannolikt, i synnerhet som det pekar på samma år (1850). Boden byggdes således ursprungligen ca 1851, men har senare byggts på med brädor.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710

SfHn 1 Håen, Säfsnäs sn, W-län PISY SfHn 2 Sweden 1524 1714 SfHn 3 T.Axelson
———— SfHnB11a, 1524–1597, >100 yttersta ringar omätta (Se bild 1.4 MB)
———— SfHnB14a, 1553–1636, Block 50-132 of SfHnB14a (Se bild 1.4 MB)
———— SfHnB12a, 1546–1714, (Se bild 1.4 MB)
2 1 0.2 0.1 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870

SfHn 1 Håen, Säfsnäs sn, W-län PISY SfHn 2 Sweden 1707 1872 SfHn 3 T.Axelson
———— SfHnS11a, 1707–1846, + ca 5 synliga ringar, sedan en tillväxtkollaps ytterst, där det kan dölja sig åtskilliga helt osynliga ringar. (Se bild 0.9 MB)
———— SfHnS12a, 1742–1872, Någon ring i det yttersta partiet kan vara feltolkad pga dålig kontrast (Se bild 0.9 MB)
2 1 1790 1800 1810 1820 1830 1840

SfHn 1 Håen, Säfsnäs sn, W-län PISY SfHn 2 Sweden 1784 1848 SfHn 3 T.Axelson SfHn #### Ombilat på insidan, men rakt inhugget för knuten på "1800-talsvis" SfHn #### Prov tagna 20/5-06 hos Tobias och Maud Karlsson SfHn #### dateringen är svag. TTest: 5.1 mot kombination av lokalt material och kronologier från angränsande områden: Floda, Grangärde, Solör (Norge)
———— SfHnV12b, 1784–1847, skada 1811/1812 (Se bild 2.1 MB)
———— SfHnV12a, 1786–1847, (Se bild 2.1 MB)
———— SfHnV14a, 1789–1847, (Se bild 2.1 MB)
———— SfHnV11a, 1791–1847, (Se bild 2.1 MB)
———— SfHnV13a, 1795–1847, (Se bild 2.1 MB)
2 1 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850

SfHn 1 Håen, Säfsnäs sn, W-län PISY SfHn 2 Sweden 1756 1850 SfHn 3 T.Axelson
———— SfHnG13a, 1756–1850, (Se bild 1.1 MB)
2 1 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850

SfHn 1 Håen, Säfsnäs sn, W-län PCAB SfHn 2 Sweden Norwegian Spruce 1768 1850 SfHn 3 T.Axelson
———— SfHnG12a, 1768–1849, (Se bild 1.1 MB)
———— SfHnG11b, 1785–1849, (Se bild 1.1 MB)
———— SfHnG11a, 1785–1850, (Se bild 1.1 MB)
———— SfHnG12b, 1804–1850, (Se bild 1.1 MB)