Sommarstuga av härbre vid Hån, Säfsnäs socken
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson (augusti 2009)

Den 5 augusti 2009 togs fem prover med tillväxtborr ur sommarstuga, 60.18104, 14.42279, vid sjön Hån i Säfsnäs socken, Dalarna. Proverna togs ur stockar på den norra långsidan, från utsidan. Alla undersökta stockar är av gran. På den bevarade vankanten syntes på vissa ställen spår av barklevande insekter, vilket visar att åtminstone en del av timret inte omedelbart barkades. Stugan har tidigare varit en bod, uppenbarligen ett härbre, som enligt uppgift hämtats från torpet Granberget på andra sidan sjön, 60.1793, 14.3901. Det ursprungliga härbret har haft storleken 4,1 m x 4,1 m (inre mått), med ingång från gaveln och utskjutande vindfång. Ursprungligt golv, mushyllor och eventuella stolpar, liksom framsidans ursprungliga röste saknas. Långsidornas nuvarande syllar är inte ursprungliga. Långsidorna har förlängts genom att ett ca 1,5 meter brett fönster satts in i vardera långsida, och stockar av motsvarande längd i de återstående nedre stockarna satts in. Stugans bredd är bibehållen. Knutarna är ursprungliga. Prov togs ur stockarna B3, B4, B5, B7, B9, varav de två sista inte kunnat säkert dateras. Den sista inte alls, och den näst sista endast osäkert p.g.a få ringar och skadat prov. Resultatet synes i första påseende något förbryllande: Den yngsta ringen (prov SfHnJ02 ur B4) som hittats växte 1845. Detta prov går troligen ut till vankant. Övriga är B3: efter 1830 (något skadad yta), B5: 1820 (möjligen vankant, något angripet, troligen ursprunglig brunröta), B7 efter 1842 (skadat, frodvuxet). Korrelationerna mot refernskurvan för gran (Björbo, ITRDB:swed312) är relativt dålig. Korrelation mot övriga prov har behövts för att säkra dateringarna. Tolkningen av resultaten tillsammans med iaktagelserna av maskgångarna, bör bli att härbret uppfördes tidigast 1846 och att döende och/eller döda granar då användes. En kraftig tillväxtökning syns på vissa av proven i början av 1770-talet, vilken kan vara resultatet av en föregående friställning genom avverkning.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available references in SfHnJ0.fil and
swed312 dated to 2005 with corr >= 0,21 and with overlap >= 25
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,39  5,62  178  based on 5 members
SfHnJ04a 0,44  2,35  25  1805-1830 B7 +>11
SfHnJ02a 0,40  4,99  133  1712-1845 B4, färgad (vankant?) tynande tillväxt
SfHnJ01a 0,32  4,26  162  1667-1830 B3, ej vk (något skadad)
SfHnJ03a 0,26  2,59  97  1723-1820 B5, vk? tynande?
SfHnJ01b 0,21  2,18  106  1673-1779 

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840

SfHnJ 1 Säfsen, Hån, stuga flyttad från Granberget PCAB SfHnJ 2 Sweden Picea abies 6010N1425E 1667 1845 SfHnJ 3 T. Axelson
———— SfHnJ01b, 1673–1779, (Se bild 4.1 MB)
———— SfHnJ03a, 1723–1820, B5, vk? tynande? (Se bild 4.1 MB)
———— SfHnJ01a, 1667–1830, B3, ej vk (något skadad) (Se bild 4.1 MB)
———— SfHnJ04a, 1805–1830, B7 +>11 (Se bild 4.1 MB)
———— SfHnJ02a, 1712–1845, B4, färgad (vankant?) tynande tillväxt (Se bild 4.1 MB)