Uppgrävda rester av kavelbro vid Styggenvägen nordost om Frösaråsen
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, nov 2010

Vid ett tillfälle under hösten 2010 upptäckte jag att stockar, av vilka de flesta tycktes ha tillhört en kavelbrokonstruktion, antagligen för att förstärka en vinterväg, hade grävts upp när vägdikena runt Styggenvägen, 60.22972, 14.48944, rensades. Då jag händelsevis hade tillväxtborr med mig, tog jag ett antal prover, som nu är analyserade. Alla av tall. Ytveden i ganska dåligt skick. De passar bra mot lokala kurvor från regionen inklusive myrtallar (Petmyra). Yttersta mätta ring är från 1944, men på det provet finns ytterligare en något ofullständig ring bevarad. Trädet fälldes tidigast sensommaren 1945 eller några få år därefter. Alla prov som kunnat dateras är ungefär samtida. Bron dateras alltså till tiden straxt efter andra världskrigets slut.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T
Correlations between best available regional references and SfKbS (mean)
dated to 1944 with corr >= 0,49 and with overlap >= 73 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,56  5,66  73  based on 3 members
swed305  0,51  4,97  73  2002 Björbo, Dalarna                     PISY
Petmyra  0,51  4,96  73  2002 Petmyra (bogg), Björbo, Dalarna             PISY
Sfsn-PIS  0,49  4,76  73  2004 Säfsnäs socken, Dalarna                 PISY
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T
Correlations between samples in SfKbS.fil and [mean of 3 chronologies listed above]
dated to 2006 with corr >= 0,36 and with overlap >= 39 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
     Corr  Test  lap
all...  0,56  5,66  73  based on 6 members
SfKbS2a  0,61  4,92  43  1901-1944 +1 omätt
SfKbS6a  0,57  4,85  52  1891-1943 +1 omätt
SfKbS5a  0,56  5,24  62  1880-1942 +ofullst
SfKbS2b  0,54  3,85  39  1901-1940 
SfKbS7a  0,44  4,00  70  1871-1941 
SfKbS7b  0,36  3,09  65  1871-1938 +>2

Cybis CDendro (September 26 2010), Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T
Correlations between each of 6 checked members (=all members) of the collection SfKbS.fil 
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem). 
Minimum overlap used when finding best match: 50
         Member offset to ref---------------------
         Off Over *P2Yrs------ BaPi------- BesIE
    Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC
SfKbS2a  44   0  42  0,69  6,0  0,65  5,3  0,65
SfKbS2b  40   4  39  0,64  5,1  0,57  4,2  0,59
SfKbS5a  63   2  62  0,59  5,6  0,64  6,4  0,63
SfKbS6a  53   1  52  0,63  5,8  0,56  4,7  0,49
SfKbS7a  71   3  61  0,52  4,7  0,51  4,5  0,44
SfKbS7b  68   6  56  0,44  3,6  0,52  4,5  0,50 Contains 2 zero values.
Mean corr. of first column when overlap >= 50 (4 samples): 0,55 Standard deviation intervall 0,47 - 0,62

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940

Location=Styggenvägen, Säfsnäs sn, Dalarna COUNTRY=Sweden Elev=260m EarthCoord=6014N1429E Name=T. Axelson SPECIESCODE=PISY SPECIESNAME=Pinus sylvestris COMMENT=Resterna av kavelbro uppgrävd vid rensning av vägdiken hösten 2010. 60º13'47"N, 14º29'22"E

———— SfKbS7b, 1870–1938, +>2 (Se bild 1.4 MB)
———— SfKbS2b, 1900–1940, (Se bild 6.9 MB)
———— SfKbS7a, 1870–1941, (Se bild 1.4 MB)
———— SfKbS5a, 1879–1942, +ofullst (Se bild 6.9 MB)
———— SfKbS6a, 1890–1943, +1 omätt (Se bild 6.9 MB)
———— SfKbS2a, 1900–1944, +1 omätt (Se bild 6.9 MB)