Uthus, Kulltorpet, Säfsnäs sn

Dendrokronologisk datering

av Torbjörn Axelson, febr 2007, jan 2022

Sydvästra gaveln på södra uthuset, timrades omkring 1858.
Vid genomgång av gamla prover i januari 2022 hittade jag några från resterna av ett av uthusen vid Kulltorpet i Säfsnäs. Proverna var bearbetade i februari 2007, och jag hittade dessutom en serie foton från Kulltorpet tagna i blek decembersol luciadagens eftermiddag 2006. Där finns förutom stugan bilder av två olika taklösa timmeruthus. Genom att den låga decembersolen vid 14:45 lyser på gavlarna från sydväst, kan man avgöra gavlarnas ungefärliga vinkel mot solen och därigenom räkna ut vilket som är vilket genom jämförelse med Lantmäteriets gamla ortofoton. I det östra uthuset finns några inskurna årtal, bl.a 1895(?), 1855 och kanske 1834(?), men virket förefaller så dåligt att jag tvivlar på att det kan ha varit möjligt att provta några av dess stockar. Röstet var fortfarande delvis bevarat, och på norra gaveln syns resterna av en slipstensannordning som också syns på ortofotot. Jag vågar därför antagandet att proverna bör vara tagna i det södra uthusets västra del, 60.12957, 14.44985. På ortofotot ser det ut att eventuellt ha varit tre hopbyggda bodar. Vilka stockar som provtogs noterade jag tyvärr inte. Virket är gran och yttersta ring är fullbildad för 1857. Träden de kommer ifrån är därför fällda vinterhalvåret 1857-58, och uthuset därmed timrat ca 1858.

Kulltorpet med tre byggnader enligt Lantmäteriets orto­foto omkring 1975. Solens riktning kl 15 markerad.
Den förfallna stugan sedd från öster luciadagen 2006.
Östra uthusets nordvästgavel med resterna av slipsten.
Över dörren till östra uthuset står nog 1895.
På den svårt murkna väggen i samma uthus synns nog bl.a årtalet 1834.

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in SfKul1-PCAB.fil and
DalarPC dated to 2005 with corr >= 0,39 and with overlap >= 45 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,57  6,76  98   5  based on 4 members
SfKul11a  0,53  4,05  45   2  1812-1857 
SfKul14  0,52  5,74  93   7  1764-1857 
SfKul12  0,40  4,22  97  12  1759-1856 +>0
SfKul13  0,39  4,05  94   9  1763-1857 


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in SfKul1-PCAB.fil and
norw017 dated to 1882 with corr >= 0,34 and with overlap >= 45 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,58  7,02  98  15  based on 4 members
SfKul14  0,56  6,43  93  14  1764-1857 
SfKul12  0,50  5,65  97  10  1759-1856 +>0
SfKul13  0,43  4,59  94   2  1763-1857 
SfKul11a  0,34  2,34  45   2  1812-1857 

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850

SfKul 1 Uthus Kulltorpet, Säfsnäs sn PCAB SfKul 2 Sweden Picea abies 1759 1857 SfKul 3 T. Axelson
———— SfKul12, 1759–1856, +>0 (Se bild 1.2 MB)
———— SfKul13, 1763–1857, (Se bild 1.2 MB)
———— SfKul14, 1764–1857, (Se bild 1.2 MB)
———— SfKul11a, 1812–1857, (Se bild 1.2 MB)