Andra dateringar

Tätvuxen 2"4 regel hos P & AC Resare, Fredriksberg
Tillvaratagen träkloss från Polacksbacken 2 i Fredriksberg, 60° 8' 28.7" N, 14° 23' 9.1" E, lånades av Peter Resare 8 september 2010, och slipades, scannades (2400 dpi) och mättes med CooRecorder. Virket är tätvuxet och både märg och vankant finns på det 114 mm × 62 mm stora tvärsnittet. Antalet ringar är 182 från perioden 1748-1930 och radien 80 mm. Yttersta ring är fullständig och tallen är alltså fälld vinterhalvåret 1930/31. Tendens till blånad finns i splintveden på ena sidan, men har möjligen uppkommit senare, då den verkar vara kopplad till befintliga spikhål. Årsringsmönstret passar bra mot en rad kronologier från främst Björbo med omnejd, och virket kan därför antas vara från någonstans i centrala Dalarna, men ett ursprung i angränsande landskap kan antagligen inte helt uteslutas. Den starka korrelationen mot Petmyrareferensen antyder att trädet kan ha vuxit i anslutning till någon myrmark.

Torbjörn Axelson


Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T
Correlations between best references and
SfRsr01 (mean of two radii)
dated to 1930 with corr >= 0,34 and with overlap >= 110 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,53  8,31  181  based on 11 members
FlodaSn0  0,50  7,81  181 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY
SödraDal  0,50  7,78  181 Södra Dalarna                      PISY
Petmyra  0,50  7,63  181 Petmyra (bogg), Björbo, Dalarna             PISY
swed305  0,45  6,68  181 Björbo, Dalarna                     PISY
SolorNor  0,43  6,38  181 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
se007   0,38  4,77  139 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
Bingsjo_  0,37  4,10  110 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga        PISY
Grangard  0,36  5,21  181 Grangärde, Dalarna                   PISY
swed016  0,35  4,55  146 Glaskogen, Värmland (Schweingruber)           PISY
Sfsn-PIS  0,35  4,99  181 Säfsnäs socken, Dalarna                 PISY
BratPISY  0,34  4,47  155 Mälardalen area, publ. Bråthen             PISY

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930

SfRsr0 1 2"4 hos P&A Resare, Fredriksberg PISY SfRsr0 2 Sweden Pinus sylvestris 1749 1930 SfRsr0 3 T. Axelson
———— SfRsr01b, 1749–1920, ej vk
———— SfRsr01a, 1749–1930, vk