Dendrokronologisk undersökning av två byggnader i Villbäck, Säfsnäs socken
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, sept 2009

En gammal finngård, sedermera torp, i Villbäck besöktes tillsammans med P.G Jansson och torpets nuvarande ägare den 16 september 2009 för dendrokronologisk provtagning med tillväxtborr. Ett äldre, grått uthus av timmer och en stuga beklädd med panel finns på tunet.

Uthuset

Stugan från ca 1793
Södra rummet i stugan från ca 1793. Lägg märke till det sotiga taket och konturen av eldstaden på den bortre väggen.
Uthuset har två rum, med separata ingångar. Det större, norra rummet är beklätt med sågade brädor, varför inte timret är åtkomligt. I det mindre, södra, rummet är däremot timret åtkomligt. Det är vid närmare betraktande uppenbart att byggnaden från början fungerat som bostadshus. Väggarna har varit vita, täckta med, förmodligen slammad kalk, som tagits bort. Taket är av kraftigt sotade välhyvlade brädor, som ligger på mycket fint hyvlade bjälkar, även de kraftigt sotade. Taket har varit bestruket med en ljus slamfärg, som mestadels rasat ner. Likadant tak finns i det större, norra rummet. Längst in i båda rummen består dock taket av återanvända panelbrädor, vilket bör tokas som att där tidigare stått en eldstad. Mellanväggen är i denna del helt igenspikad från båda hållen, och oåtkomlig. Från utsidan syns dock att en stor del av knuthålen satts igen, vilket kan tolkas som att stockarna vid eldstaden avlägsnats, antagligen p.g.a röta. Prov togs ur mellanväggen i stockarna M5, M6, M7, M8, M9, alla av tall. Dessa har samtliga en yttersta komplett årsring från 1792, vilket betyder att virket fälldes vintern 1792-93. Prov togs också i en takbjälke. Där saknas dock helt åtkomlig vankant, men ett försök gjordes att borra diagonalt igenom bjälken med förhoppningen att träffa den vankant som syns mot taket. Försöket misslyckades dock och borret kom ut ca 20 mm nedanför vankanthörnet. Den yttersta årsringen i detta prov, SfVbU6c, är från 1759. Att döma av vedens täthet och de ca 14 mm som, i enlighet med Pythagoras sats, bör saknas ut till vankant är det rimligt att anta att det saknas 30-50 årsringar i provet. Fällningsåret bör då ligga i intervallet 1789-1809. Mest troligt är därför bjälken ungefär samtida med väggen, och i varje fall inte nämnvärt äldre än denna. Virket i bjälken är dock troligen från annat bestånd än väggtimret.

Stugan är inte byggd som en traditionell rökstuga, men den mycket kraftiga sotningen av taket kan kanske tyda på att den tidvis ändå eldats som en sådan!?

Den nuvarande stugan från 1870-talet

Den nuvarande stugan

På vinden framgår att även stugan är byggd av liggtimmer av tall. Prov togs ur två åsar och tre bärlinor på vinden, men tyvärr inte ur något av väggtimret. Yttersta årsring i de undersökta virkena är från 1869, 1870 och (troligen) 1871. Timret verkar därför ha fällts under mer än en vinter i början av 1870-talet.


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Provförteckning och resultat
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between samples in SfVb.fil and swed305 (BjörboPISY) dated to 2002
          T- Over
     Corr  Test  lap
all...  0,70 14,12  213  based on 15 members
SfVbS1a  0,46  4,84  87  1784-1871 3. ås fr nock, södra sidan
SfVbS1b  0,50  4,97  77  1785-1862 (ejVK)
SfVbS2a  0,45  4,55  85  1784-1869 5. ås fr nock, södra sidan
SfVbS2b  0,57  6,22  81  1784-1865 (ej VK)
SfVbS3a  0,40  4,60  116  1754-1870 3. bärlina fr väster
SfVbS4a  0,46  5,96  137  1728-1865 2. bärlina fr väster, Tynande ytved
SfVbS5a  0,38  4,34  112  1758-1870 1. bärlina fr väster, brand?skada 1812-13
SfVbU1a  0,55  5,46  72  1720-1792 M5
SfVbU2a  0,37  3,59  84  1708-1792 M6
SfVbU3a  0,49  5,50  96  1696-1792 M7
SfVbU4a  0,50  3,96  49  1743-1792 M8
SfVbU5a  0,59  6,99  96  1696-1792 M9
SfVbU6a  0,47  4,11  60  1671-1731 InnertakbjälkeD2, ejVK
SfVbU6b  0,48  4,92  84  1670-1754 
SfVbU6c  0,49  5,57  101  1658-1759 + ca 14 mm till VK

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790

SfVb 1 Villbäck, Säfsnäs sn, Dalarna PISY SfVb 2 Sweden Pinus sylvestris 300m 6004N1435E 1658 1871 SfVb 3 T.Axelson SfVb #### Uthus: 60º4'1.7"N, 14º35'21.7"E
———— SfVbU6m, 1658–1759, InnertakbjälkeD2, ejVK, + ca 14 mm till VK [SfVbU6a][SfVbU6b][SfVbU6c]
———— SfVbU3a, 1696–1792, M7 (Se bild 3.4 MB)
———— SfVbU5a, 1696–1792, M9 (Se bild 3.4 MB)
———— SfVbU2a, 1708–1792, M6 (Se bild 3.4 MB)
———— SfVbU1a, 1720–1792, M5 (Se bild 3.4 MB)
———— SfVbU4a, 1743–1792, M8 (Se bild 3.4 MB)
2 1 0.2 0.1 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870

SfVb 1 Villbäck, Säfsnäs sn, Dalarna PISY SfVb 2 Sweden Pinus sylvestris 300m 6004N1435E 1728 1871 SfVb 3 T.Axelson SfVb #### Stuga: 60º4'2.2"N, 14º35'19.6"E
———— SfVbS4a, 1728–1865, 2. bärlina fr väster, Tynande ytved (Se bild 4.2 MB)
———— SfVbS2a, 1784–1869, 5. ås fr nock, södra sidan (Se bild 4.2 MB)
———— SfVbS3a, 1754–1870, 3. bärlina fr väster (Se bild 4.2 MB)
———— SfVbS5a, 1758–1870, 1. bärlina fr väster, brand?skada 1812-13 (Se bild 3.4 MB)
———— SfVbS1a, 1784–1871, 3. ås fr nock, södra sidan (Se bild 4.2 MB)