Ladugård och lillstuga i Rosahöjden, Säfsnäs sn

Dendrokronologisk datering

av Torbjörn Axelson, februari 2005

Resultat av dendrokronologisk undersökning av prov tagna i ladugård och lillstuga på Rosahöjden (Forsberg) februari 2005

Ladugården

60.16444, 14.35858
I ladugårdens timmer togs fem borrprov, ur fem stockar, fyra på norrsidan och ett på västsidan (gaveln). Samtliga gran, tre av dem relativt tätvuxna. Alla fem proven kunde matchas mot min referenskurva för gran från Björbo.
Årsringar för följande år kunde uppmättas:
RosL23a: 1843-1889 (+ troligen lite sommarved från 1890)
RosL24a: 1774-1888
RosL25a: 1783-1889
RosL26a: 1765-1889 (+ sommarved från 1890)
RosL27a: 1847-1889
Av detta kan slutsatsen dras, att ladugården har uppförts tidigast sommaren 1890.

Lillstugan

60.16468, 14.3587
Ur den brädklädda lillstugan var vid detta provtillfälle endast två stockar åtkomliga genom en skada i panelen på norra gaveln strax under vindsluckan. Dessa två stockar var båda av gran, och kunde dateras till 1889-90. I en annan, mindre panelskada, längre ned på samma vägg försökte jag också borra, men den åtkomliga stocken var på det åtkomliga stället så murken, att något användbart prov inte kunde erhållas. Dock kunde jag konstatera att det var fråga om en tallstock. I de två proven kunde årsringar för följande år uppmätas:
RosLS21a: 1797-1889
RosLS22a: 1789-1888 (+sommarved från 1889)
Om detta betyder att stugan byggdes omkring 1890 eller om den då endast reparerades, kan inte avgöras slutgiltigt utan att fler stockvarv undersöks.

/Torbjörn Axelson (2005-02-17)


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdataMätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880

RosL 1 Ladugård Rosahöjden Säfsnäs sn PISY RosL 2 Sweden Picea abies 1765 1889 RosL 3 T.Axelson
———— RosL24a, 1774–1888, (Se bild 2.7 MB)
———— RosL26a, 1765–1889, (Se bild 2.7 MB)
———— RosL25a, 1783–1889, (Se bild 2.7 MB)
———— RosL23a, 1843–1889, (Se bild 2.7 MB)
———— RosL27a, 1847–1889, (Se bild 2.7 MB)
2 1 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880

RosLS 1 Lillstugan, Rosahöjden Säfsnäs sn PISY RosLS 2 Sweden Picea abies 1765 1889 RosLS 3 T.Axelson
———— RosLS22a, 1789–1888, (Se bild 2.7 MB)
———— RosLS21a, 1797–1889, (Se bild 2.7 MB)