Säfsnäs kyrka

Hyvlad och lackad bit av mycket kraftig planka är upphängd i kyrkans vapenhus. Troligen är den tillvaratagen vid någon reparation. Dendrokronologisk datering baserad på digitalfoton tagna den 3 juni 2007 visar att tallen, som virket är sågat ur, fälldes okänt antal år efter 1842, och att den troligen växte i närområdet.

Dateringen utförd av Torbjörn Axelson.
2007-06-05 12:08:19  Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between SfsK011m.wid (mean of 2 measurement series from opposite 
traverses) dated to 1842 and available PISY-referenses giving corr >0.40 and 
100 years overlap.

        T-  Over
     Corr Test lap  
all...  0,61 8,5 120  
se007   0,59 7,9 120  Dalarna, Sweden (region) (Lund Univ, "Extraterastrial")
sotab2  0,54 7,1 120  Solør, Norge, 60°30'N 12°0'E
Grangard 0,50 6,2 120  Grangärde, 60°15'N 14°52'N (T. Axelson)
swed305  0,50 6,3 120  Björbo, 60°27'N 14°44'N (T. Axelson, ITRDB): 
FlodaSn0 0,49 6,1 120  Floda sn, främst Björbo, 60°27'N 14°44'N (T. Axelson) 
Bingsjo  0,45 5,5 120  Bingsjö, Dalarna, (B. Israels)
swed008  0,43 5,1 120  Östersund, 62°49'N 14°48'E (Harlan, ITRDB) 
Prostpar 0,41 4,9 120  Prostparken, Svärdsjö, 60°45'N 15°55'E, 150m (B. Israels) 

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840

SfsK01 1 Säfsnäs kyrka. Hyvlad Plankbit uppsatt i vapenhuset PISY SfsK01 2 Sweden Pinus Sylvestris 350m 6008N1425E 1722 1842 SfsK01 3 T Axelson SfsK01 #### Hyvlad och lackad plankbit upphängd i Säfsnäs kyrkas vapenhus.
Trädet fällt okänt antal år efter 1842. Ca 48 mätta splintringar.
SfsK01 #### OBS! relativa ringbredder mätta på okalibrerade digitalfoton av
hyvlad och lackad yta. Då planet skär inte obetydligt utanför märgen, är de
inre ringarna dessutom kraftigt förbredade.
SfsK01 #### Säfsnäs kyrka: N 60º 8' 26", E 14º 25' 33"
———— SfsK011a, 1723–1841,
———— SfsK011b, 1722–1842,
———— SfsK011m, 1722–1842,