Nedtimrad stuga från Sandbacken, Handbacken, Björbo
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2011


En del av timret, ungefär i mitten av traven.
Den 9 juli 2011 tog jag med tillväxtborr prov ur sex stockar för dendrokronologisk datering i en nedtimrad stuga hos Gunnar Andersson (Gammellustigs) På handbacken, som tidigare stått på Sandbacken (Handbackvägen 24), 60.45778, 14.68944.
De flesta stockar är numrerade för att möjliggöra återupptimring, men det är för mig inte uppenbart hur numren relaterar till deras placering i byggnaden. Fem av proven gick att säkert datera, medan det sjätte visserligen går att datera mot de övriga, men med så dålig korrelation för den yttersta delen, att det är omöjligt att veta om det fattas ringar. Timret är hugget vid minst tre olika tillfällen nämligen vintern 1877/78, sommaren 1879 och vintern 1881/82. De yngsta stockarna har återfunnits på vinden och i röstet. Stugan kan tidigast ha färdigställts hösten 1881, men mer troligt 1882.

provstock fälldövrigt
1 490 1879, hög/sensommar 
2 4391877/78 
3 (i röste)1881/82ljud, troligen brand, ca juni 1803
4 5251879, sommar 
5 (åsstötta)1881/82 
6 4341879/80?  


Det kan vara värt att notera att den referens som generellt ger bäst korrelation mot dessa prov är "Petmyra",1 vilket kan indikera att träden hämtats på myrlänt mark.
Stugan till höger om lyktstolpen, vars tak avtecknar sig mot himlen. Bilden tagen 1999


Noter

1. T. Axelson: Petmyra (PISY-ref) 1690-2002, Cybis Wiki.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880

Sndb0 1 Sandbacken cottage, Handbacken, Björbo PISY Sndb0 2 Sweden Pinus sylvestris 220m 6027N1441E 1768 1881 Sndb0 3 T. Axelson Sndb0 #### 60º27'28"N, 14º41'22"E, now removed.
———— Sndb03b, 1773–1836, ej vk, brandljud försommar 1803 (Se bild 4.2 MB)
———— Sndb02a, 1775–1877, (439) vk (Se bild 4.2 MB)
———— Sndb04a, 1771–1878, (525) +ew (Se bild 3.8 MB)
———— Sndb01a, 1784–1878, (490) +ew (Se bild 4.2 MB)
———— Sndb06a, 1768–1879, (434) vk (youngest part very bad corr - possibly absent rings) (Se bild 3.8 MB)
———— Sndb03a, 1773–1881, (i röste) vk (Se bild 4.2 MB)
———— Sndb05a, 1815–1881, (åsstötta) Vk (Se bild 3.8 MB)
———— Sndb05b, 1816–1881, vk (Se bild 3.8 MB)