Roséns lada,1 Saxdalen, Grangärde sn, Dalarna
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, mars 2012

Den 5 mars 2012 tog jag prov ur en större timmerlada i Saxdalen (omedelbart norr om korsningen mellan Lövens väg och Facktorpsvägen), 60.14319, 14.99921. Ladan som är ganska stor, och indelad i rum, vars användning kan ha växlat, ger intryck av att ha blivit uppförd ganska hastigt och utan överdriven omsorg om detaljerna.

Prov togs ur fem stockar (D4, D1, D5, D6, D10) i den sydöstra väggen. Proven, som alla är av tall med 48-61 mätta ringar vardera, har i tre fall en yttersta ofullständig ring som indikerar fällning under högsommaren 1883, medan två andra har yttersta bevarade ring från 1880 (fullständig). Stockytorna är delvis nötta, och det kan nog inte säkert avgöras om de båda proven med yttersta ring från 1880 (stockarna D4 och D5) verkligen är fällda tidigare än de andra, eller bara förlorat ringar genom nötning. Provytan är på dessa båda prov betydligt ljusare och friskare än på de andra, vilket talar för skavning. Också granskaning av foton tagna vid provtillfället antyder samma möjlighet. Proven har god passning mot varandra och mot lokala tallkronologier

Åtminstone en del av stockarna har alltså fällts sommaren 1883 och timringen har därför troligen skett ungefär samtidigt, alltså sensommaren 1883.

Cybis CDendro, Algorithm: Mean of sliding frame algorithms (2,0,T
Correlations between available samples in SxHgL.fil and
Grangard2 dated to 2004 with corr >= 0,49 and with overlap >= 45
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
     Corr  Test  lap
all...  0,74  8,36  61  based on 5 members
SxHgL3a  0,64  5,78  50  1883 D6. vk. yttersta ofulst?
SxHgL0a  0,61  5,17  48  1880 D4. vk?
SxHgL2a  0,60  5,59  58  1880 D5. vk? yttersta ev skadat.
SxHgL1a  0,56  4,39  45  1882 D1 +ofullst (ca juli?)
SxHgL4a  0,49  4,20  57  1882 D10, + ofulst (ca början juli?)

Noter

1. Roséns lada är den lämpliga beteckningen. Vid provtagningstillfället rådde dock tyvärr oklarhet om till vilken gård ladan hör, vilket föranledde det något missvisande valet av filnamn.
2. Axelson, T.: GrangardePISY, Referensserie för tall, Grangärde

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1830 1840 1850 1860 1870 1880

SxHgL 1 Roséns lada, Saxdalen, Grangärde sn, Dalarna PISY SxHgL 2 Sweden Pinus sylvestris 160m 6009N1458E 1820 1883 SxHgL 3 T. Axelson SxHgL #### location=60.15979 14.97014;
———— SxHgL2a, 1820–1880, D5. vk? yttersta ev skadat. (Se bild 2.6 MB)
———— SxHgL0a, 1830–1880, D4. vk? (Se bild 2.6 MB)
———— SxHgL4a, 1823–1882, D10, + ofulst (ca början juli?) (Se bild 2.6 MB)
———— SxHgL1a, 1835–1882, D1 +ofullst (ca juli?) (Se bild 2.6 MB)
———— SxHgL3a, 1831–1883, D6. vk. yttersta ofulst? (Se bild 2.6 MB)