Rökbastu, Hille hembygdsgård, Gästrikland
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2012

Rökbastun sedd från baksidan med knutkedjan C-D.

Tidigt på morgonen den 9 juni 2012 tog jag med tillväxtborr (5 mm) prov ur ett antal stockar i den rökbastu som finns på Hille hembygdsgård, 60.74019, 17.18586. Den är flyttad från Trödje (60.819, 17.206) 1953.1 Det primära syftet med provtagningen var att under den begränsade tid som stod till buds samla material till en användbar och fritt tillgänglig referenskronologi för södra Gästriklands kustland, där en stor del av proverna nu också ingår2. Boden var öppen och jag dristade mig att ta ett antal prover i den. Som "biprodukt" fås en dendrokronologisk studie av byggnaden.

Bastun är timrad med haklaxknutar, och många stockar är skarvade. Endast en del av stockarna är sotiga, varför man måste anta att de övriga satts in vid en omtimring efter vilken bastun inte använts - kanske då den flyttades till hembygdsgården 1953. Prov togs ur följande stockar:

Stockprovnr.StatusIntervallfällningsdatum
D1X000a,bEj sotig1772-1887Sommar 1888
A4aX001aSotig, blånad splint1695-1797vinter 1797/98
A6aX002aSotig1739-1798vinter 1798/99
A7aX003aSotig1746-1870vinter 1870/713
C6X004aSotig1703-1798vinter 1798/99
C7X006aSotig, något blånad splint1715-1797vinter 1797/98

Byggnaden har en komplex tillkomsthistoria. Många av de lägre stockvarven är inte sotiga, och i flera fall uppenbart återanvända (i vissa fall rödfärgade på insidan!). Dessa kan eventuellt ha tillkommit i samband med flytten 1953. Endast en av dessa stockar är daterade (C1: sommar 1888), men dateringen av den stocken ger förmodligen ingen som helst information om rökbastun, då den från början förmodligen suttit i en helt annan byggnad. Av de sotiga stockarna är den större gruppen fällda vintrarna 1797/98 och 1798/99, och där de äldre visar blånad slintved, vilket kan tolkas som att de legat ute i väntan på användning. Dessa stockar bör ha timrats samman 1799. Vad de då utgjorde för slags byggnad kan inte avgöras. Stocken A7a med datering troligen vintern 1870/71 eller möjligen något år senare, ger en tidigaste möjlig datering (terminus post quem) av rökbastun till 1871, men vi vet ju inte om också denna stock hade hunnit återanvändas innan den blev en del av rökbastun - kanske är det t.o.m sannolikt.

Den typ av knutning som används i boden, haklaxknutar, anses härröra från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal4, men jag har funnit liknande knutar från mitten av 1800-talet där knutning utan skallar kan antas ha varit särskilt önskvärt (två belägg)5. Denna studie ger dessvärre intet säkert besked om rökbastuns och därmed knutarnas ålder, då det daterade timret i det flesta fall uppenbarligen är återbrukat, och i det återstående fallet (A7a - 1870/71) mycket väl också kan vara det.


Noter

1. Hille hembygdsförening: http://www.hillehembygd.se/?page_id=44
2. Cybis Wiki: GvleC (referenskronologi, Gävlekusten, tall)
3. Då ytveden är mycket tät, kan dateringen vara något senare om det exempelvis är fråga om en nyligen död tall eller osynliga ringar i det yttersta segmentet hos ett döende träd.
4. Arnstberg: Datering av knuttimrade hus i Sverige, Nordiska museet 1976, ISBN 91-7108-128-3, s.132
5. Utbyggnad över källarnedgång ca 1847, Klockarbacken, Ljungdalen, Härjedalen, http://taxelson.se/dendro/obj/hrjdA.php, Jons Olars källarstuga, Björbo, Dalarna, troligen ca 1860, http://taxelson.se/handbacken/Jons-Olars.php


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880

X00 1 Rökbastu fr Trödje, Hille hembygdsgård, Gästrikland PISY X00 2 Sweden Pinus sylvestris 30m 6044N1711E 1695 1887 X00 3 T. Axelson X00 #### 60.740203,17.185866 (building location)
———— X001a, 1695–1797, vk (blånad splint). A4a, Rökbastu, Hille (Se bild 5 MB)
———— X006a, 1715–1797, vk, ngt blånad. C7 (Se bild 4 MB)
———— X004a, 1703–1798, vk. C6, Rökbastu, Hille (Se bild 5 MB)
———— X002a, 1739–1798, vk. A6a, Rökbastu, Hille (Se bild 5 MB)
———— X003a, 1746–1870, vk (ytved mkt tät). A7a, Rökbastu, Hille (Se bild 5 MB)
———— X000b, 1772–1887, + ofullst. D1, Rökbastu, Hille (Se bild 5 MB)
———— X000a, 1772–1887, + ofullst. D1, Rökbastu, Hille (Se bild 5 MB)