Härbre, Hille hembygdsgård, Gästrikland
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2012

Härbret.

Tidigt på morgonen den 9 juni 2012 tog jag med tillväxtborr (5 mm) prov ur några stockar i det härbre som finns på Hille hembygdsgård, . Proven togs underifrån, dels genom mushyllor, syllstock och i golvplankor. Härbret är flyttad från Råhällan 1950.1 Det primära syftet med provtagningen var att under den begränsade tid som stod till buds samla material till en användbar och fritt tillgänglig referenskronologi för södra Gästriklands kustland. Vid provtagnigstillfället insåg jag inte att härbret kommer innifrån landet, och att träden sannolikt vuxit på kanske 80-100 meter över havet, och att proven därför inte är lämpliga att inkluderas i kustlandskronologin. Då jag inte hade möjlighet att komma in i härbret, togs proven underifrån, vilket medför att de är kraftigt suboptimala för slutsatser rörande bodens byggandshistoria. Jag vill ändå redovisa de iakttagelser jag kunnat göra utifrån det sparsamma materialet. Följande prov togs:

Stockprovnr.StatusIntervallfällningsdatum
Mushyllor (B1,D1)X010a,bVankant kan inte fastställas1528-1773efter 1773
B2X011a  1713-1773vinter 1773/74
C1X012aYttersta ringen delvis bortvittrad110 ringar Kunde ej dateras
GolvplankaX015aStarkt vittrad yta 1619-1759efter 1760
GolvplankaX016aStarkt vittrad yta 1650-1760efter 1766

De fåtaliga proven ger en möjlig datering av boden till mitten av 1770-talet (tidigast 1774), men om den är representativ för hela härbret kan naturligtvis inte avgöras utifrån de fåtaliga proven. Golvplankorna har en starkt vittrad yta, och mycket tätvuxen/tynande yttersta ved, med ringar till åtminstone efter 1760 respektive 1766, och kan mycket väl vara samtida med mushyllor och B2.


Noter

1. Hille hembygdsförening: http://www.hillehembygd.se/?page_id=44


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best available references and X01-HärbreHille
dated to 1773 with corr >= 0,42 and with overlap >= 245 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,58 11,17  245  based on 10 members
Kungsber  0,52  9,48  245 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY
SödraDal  0,51  9,27  245 Södra Dalarna                      PISY
GvleC-pi  0,51  9,17  245 Hamrånge & Hille, Gästrikland (east)          PISY
swed305  0,51  9,13  245 Björbo, Dalarna                     PISY
FlodaSn0  0,49  8,77  245 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY
se007   0,48  8,50  245 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
GagnefSo  0,46  8,06  245 Gagnef-Djura                      PISY
Sfsn-PIS  0,46  8,04  245 Säfsnäs socken, Dalarna                 PISY
Grangard  0,43  7,38  245 Grangärde, Dalarna                   PISY
Bingsjo_  0,42  7,25  245 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga        PISY

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770

X01 1 Härbre fr Råhällan, nu Hille hembygdsg, Gästrikland PISY X01 2 Sweden Pinus sylvestris 80m 6049N1656E 1528 1773 X01 3 T. Axelson X01 #### current location: 60.739469,17.185253
———— X010b, 1528–1669, +>8 (splint saknas?). Mushylla D. samma träd som mushyllaB: X013a->X010b (Se bild 4.1 MB)
———— X015a, 1619–1759, +>1, Härbre, Hille hbgård, golvplanka (Se bild 6.8 MB)
———— X016a, 1650–1760, +>5 (Se bild 6.8 MB)
———— X010a, 1544–1773, Mushylla B, 2 fragment - mellanliggande saknas. om vk kan ej avgöras (Se bild 4.1 MB)
———— X011a, 1713–1773, Vk, B2, Härbre Hille hbgård (Se bild 4.1 MB)