Smedja, Hamrånge hembygdsgård, Gästrikland
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2012

Smedjan.

Tidigt på morgonen den 9 juni 2012 tog jag med tillväxtborr (5 mm) prov ur några stockar i den smedja som finns på Hamrånge hembygdsgård, . Proven togs i sockarna A2b-A5b (vänster om dörren). Smedjan är flyttad från Totra.1 Det primära syftet med provtagningen var att under den begränsade tid som stod till buds samla material till en användbar och fritt tillgänglig referenskronologi (tall) för södra Gästriklands kustland. Det visade sig att endast en av de fyra provtagna stockarna var av tall (A3b). De övriga tre av gran. Tallprovet ingår i referenskronologin,2 men dateras främst med hjälp av andra referenser än denna.

Stockprovnr.StatusIntervallfällningsdatum
A2bX023aTorrgran med tjurved111 årodaterat
A3bX020aTall 1690-1816vinter 1816/17
A4bX021aGran, tynande1713-1813efter 1814
A5bX022aGran, provet skadat, ytveden saknas1698-1799efter 1800

På grundval av det sparsamma materialet torde det vara sannolikt att smedjan är byggd av timmer fällt vintern 1816/17, och kan då vara byggd omkring 1817.

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between references and X020a.pos dated to 1816 with corr >= 0,35 and with overlap >= 126 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,50  6,43  126  based on 10 members
FlodaSn0  0,45  5,60  126 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY
Kungsber  0,43  5,36  126 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY
BratPISY  0,43  5,24  126 Mälardalen area, publ. Bråthen             PISY
SödraDal  0,41  5,07  126 Södra Dalarna                      PISY
se007   0,40  4,87  126 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
Sissh041  0,39  4,76  126 Sisshammar (T. Andreasson)               PISY
GagnefSo  0,38  4,51  126 Gagnef-Djura                      PISY
Slsfl-PI  0,37  4,39  126 Sälsfloten Björbo, Dalarna, bog-pines        PISY
SolorNor  0,36  4,30  126 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
swed305  0,35  4,21  126 Björbo, Dalarna                     PISY
Mot den lokala kronologin, GvleC, med detta prov uteslutet erhålles endast Corr=0.34 TTest=4.0, vilket är oväntat lågt!

Granproven passar bra mot varandra och ger en övrtygande datering mot vår grankurva för Dalarna: 3

X02-PCAB compared to the reference DalarPC of length 505 Dated to 2005

--Rel Over *P2Yrs------ BaPi------- C84F- BesIE MeanS (year)      
-year lap  CorrC TTest CorrC TTest CorrC CorrC CorrC          
 192 115  0,49  6,0  0,51  6,3  0,50  0,52  0,50 (1813) (as dated)


Noter

1. "Smedja från Lindströms i Totra" enligt anslag uppsatt vid entrén till hembygdsgården
2. Cybis Wiki: GvleC (referenskronologi, Gävlekusten, tall)
3. Cybis Wiki: DalarPC (referenskronologi för Dalarna, gran)


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810

X02 1 Smedja från Totra, nu Hamrånge hembygdsgård PISY X02 2 Sweden Pinus sylvestris 6056N1704E 1690 1816 X02 3 T. Axelson
———— X020a, 1690–1816, Vk. (Se bild 4 MB)
2 1 0.2 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810

X02 1 Smedja från Totra, nu Hamrånge hembygdsgård PCAB X02 2 Sweden Picea abies 6056N1704E 1698 1813 X02 3 T. Axelson
———— X022a, 1698–1799, A5 (ej vk, +>0). PCAB (Se bild 4 MB)
———— X021a, 1713–1813, A4. PCAB, +>0 (Se bild 4 MB)