Betjolars, Handbacken, 60.45639, 14.6909

Lillstugan

11 augusti 2003 togs 7 borrprov på följande sätt:

1. Takås - sista ring: 1858 (Btjo11a)
2. Bärlina - sista ring: 1858 (Btjo12)
3. Bärlina - sista ring: troligen 1857 eller 1858, felande ringar kan konstateras
4. Väggtimmer på vind - sista ring: 1858 (Btjo14)
5. Väggtimmer på vind - sista ring: 1858 (Btjo15)
6. Väggtimmer på vind - sista ring: 1858 (Btjo16)
7. Väggtimmer nere - sista ring: troligen 1858, felande ringar kan konstateras

Man kan se att stockar vid byggnationen kapats med såg. Timret ser inte ut att vara återanvänt, men på nedre plan kan något eventuellt vara utbytt. De stockarna har dock inte undersökts. Alla undersökta stockar är av tall, troligen vinterbarkad. Stugan bör därför vara byggd ca 1860, tidigast 1859.

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850

Btjo1 1 Betjolars Lillstuga, Handbacken, Bjorbo, Dalarna PISY . Btjo1 2 SWEDEN Scotch pine 200-350M 6027 1444 1746 1858 . Btjo1 3 Torbjorn Axelson, Bjorbo, Sweden .
———— Btjo16, 1746–1858,
———— Btjo11a, 1752–1858,
———— Btjo12, 1771–1858,
———— Btjo14, 1787–1858,
———— Btjo15, 1791–1858,