Fagerberget, Björbo

Den 16 juni 2003 togs borrprov för dendrokronologisk åldersbestämning ur några byggnader hos Kent Olsson i Fagerberget, Floda sn. Den 11 augusti 2019 återvände jag för kompletteringar av koordinater och bilder. Ur ladan i Bingsjö togs fler prov, och denna byggnad har fått en egen rapport, FBbing.

Olssons stuga eller Lissel Olars, 60.38198, 14.83719. Prov togs ur timmerbitar som tidigare tagits ur för ny dörröppning i en vägg i stugan. Fyra prov togs av relativt frodvuxen tall, som dock alla gav ett tydligt och samstämmigt resultat. Alla fyra stockarna är fällda 1863-64.

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1810 1820 1830 1840 1850 1860

FB 1 Olssons stuga i Fagerberget, Floda sn, Dalarna PISY . FB 2 SWEDEN Scotch pine 200-400M 6025 1450 1802 1863 . FB 3 Torbjörn Axelson .
———— FBOS14, 1802–1863,
———— FBOS13, 1803–1863,
———— FBOS12, 1806–1863,
———— FBOS11, 1806–1863,

Berglunds stuga, 60.38383, 14.83506. Fyra prov togs på vinden, under besvärliga ljusförhållanden. Ett skadades tyvärr under prepareringen. Av de återstående tre - alla av tall - kunde ett säkert dateras till 1801 (sista växtår), medan ett har så tunna yttersta årsringar att den exakta dateringen blir något osäker, men sannolikt 1801 eller något av intillliggande år. Det tredje provet har yttersta årsring från 1795, men det möjligt att vankant saknas på detta prov. Stugan torde vara byggd 1802 eller åren närmast därefter. Timret förefaller inte vara återanvänt.
2 1 0.2 0.1 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800

FB 1 Berglunds stuga i Fagerberget, Floda sn, Dalarna PISY . FB 2 SWEDEN Scotch pine 200-400M 6025 1450 1701 1801 . FB 3 Torbjörn Axelson .
———— FBBS13, 1704–1795,
———— FBBS11, 1701–1801,
———— FBBS12, 1703–1801,

Nåslau, rundtimmerlada med "OOS 1835" inskuret på dörrgåten, 60.38289, 14.83623, Täpp Lars lada som stått vid Nåsrået strax norr om nuvarande riksvägen, 60.4711, 14.61248 . Tre borrprov togs ur tre stockar, alla av tall. Ett tycks sakna vankant och dess yttersta kvarvarande ring kan dateras till 1827. De båda där vankanten är intakt tycks vara från 1832 (sista växtår). Dessvärre är den yttersta delen på båda dessa prov bitvis mycket tätvuxen, varför det inte helt kan uteslutas att dateringen skulle kunna vara något fåtal år fel, varför ladan timrats tidigast hösten 1832, eller något eller några år senare.
2 1 0.2 0.1 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830

FB 1 Olssons lada i Fagerberget, Floda sn, Dalarna PISY . FB 2 SWEDEN Scotch pine 200-400M 6025 1450 1705 1832 . FB 3 Torbjörn Axelson .
———— FBOL11, 1724–1827,
———— FBOL13, 1705–1832,
———— FBOL12, 1720–1832,

Torbjörn Axelson, juni 2003 och augusti 2019