Nyuppbyggd lada vid vägen norr om Käringsjön

Vid vägen vid Käringsjöns norra strand, har en lada byggts upp (60.45305, 14.64559), som stått taklös och illa medfaren nära Prästbuo. Tak och golv liksom dörr är nytt. Av det äldre timret kan man se dels gammalt timmer, som bara är bilat på insidan och har mossränna, dels nyare timmer, både rundtimmer och dubbelsidigt bilat utan mossränna. På det äldre timret finns bl.a årtalen 1671, 1799 och siffrorna "1444 4", det senare med oklar innebörd. Ett antal borrprov, samt en skiva (GAksj11), sammanlagt 10 prov, har tagits för dendrokronologisk analys. Tyvärr visade sig tre av proven inte möjliga att alls datera, och för flera andra var yttersta ringen osäker. Analysresultatet visade dock att de enkelsidigt bilade stockarna höggs vintern 1669-70, varför det inskurna årtalet 1671 mycket väl kan vara autentiskt och även avse byggnadsåret för den byggnad i vilken timret ursprungligen ingått. De rundtimmerstockar och den dubbelbilade stocken som kunnat dateras höggs alla på 1850-talets senare hälft. Den dubbelsidigt bilade möjligen1855-56, men skulle kunna vara huggen något eller några år senare, då de yttersta årsringarna är mycket smala och otydliga. En av rundtimmerstockarna kan i ett fall fastställas till 1858. I det andra fallet har någon (sannolikt en) ring dessvärre flagnat av vid provtagningen och saknas. Sista kvarvarande ring i det provet växte 1857. Det är därför troligt att också den stocken höggs 1858-59.

Prov Plats och ev märken Beskrivning   Sista ring Uppmätta
GAksjL2 Långsida höger om dörr ensidigt bilat tall ? 78 år
GAksjL3 Långsida höger om dörr ensidigt bilat tall 1668? 1506-1668
GAksj11 avsågad f.d tröskelstock dubbelbilad tall 1855? 1749-1855
GAksj21 stocken över GAksj22 rundtimmer gran ? 51 år
GAksj22 översta bilade på bortre gavel ensidigt bilad tall 1669 1568-1669
GAksj23 stock under GAksj24 rundtimmer tall 1858 1759-1858
GAksj24 stock under GAksj25 rundtimmer gran 1858? 1784-1857
GAksj25 Långsida höger, märkt bl.a "1444 4" ensidigt bilad tall 1669 (ca) 1520-1660
GAksj31 Stock över dörr, märkt 1671 o 1799 ensidigt bilad tall 1669 1560-1669
GAksj33 Stock över föreg. ensidigt bilad tall ? 88 år


Torbjörn Axelson (mars 2003)


Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 2 1 0.2 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860

GAksj 1 Timber barn at Käringsjön, Björbo, Dalarna PISY . GAksj 2 SWEDEN Scotch pine 200-350M 6028 1443 1506 1858 . GAksj 3 Torbjörn Axelson, Handbacken, Björbo, Sweden .
———— GAksj25, 1520–1660, (Se bild 1.5 MB)
———— GAksjL3, 1506–1668, (Se bild 0.7 MB)
———— GAksjL2, 1591–1668, (Se bild 0.7 MB)
———— GAksj31, 1561–1669, (Se bild 0.7 MB)
———— GAksj22, 1568–1669, (Se bild 1.5 MB)
———— GAksj11, 1749–1855, GAksj11a+GAksj11b;
———— GAksj23, 1759–1858, (Se bild 1.5 MB)
2 1 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850

GAksj 1 Timber barn at Käringsjön, Björbo, Dalarna PCAB . GAksj 2 SWEDEN Norway spruce 200-350M 6027 1443 1784 1857 . GAksj 3 Torbjörn Axelson, Handbacken, Björbo, Sweden .
———— GAksj24b, 1784–1857, (Se bild 1.5 MB)