Härbre i Norrbo, Grangärde
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson (aug 2004 och dec 2018)

Härbre Norrbo efer 1733, troligen ca 1736
Grovt formade stockar

Den 12 augusti 2004 tog jag sammanlagt nio borrprov ur lika många stockar i ett härbre i Norrbo, 60.27055, 14.94819, men då proven var svåra att väl datera, publicerade jag då aldrig någon rapport. Prov togs ur 5 golvtiljor, som är mycket tätvuxna, och har många brandljud med en del saknade eller svårdetekterade ringar som följd. Virket är dessutom vittrat och vankant torde saknas i de flesta eller alla fall. Att vissa av dem är torrtallar kan inte heller uteslutas. Med tillgång till bättre scanner kunde jag 2018 mäta hela proven, och konstaera att den yngsta årsringen som kan mätas i ett av dessa prov är från 1733, medan de andra har yttersta bevarade ring något tidigare – i två fall från 1729, som skulle kunna vara vankant, och där proven möjligen är från samma träd (torrtall?).1 Övriga är mer vittrade.

Väggtimret är av två typer. De nedre varven är av ursprungligen obarkat timmer, mestadels gran, medan de övre är av barkat men lika frodvuxet. Prov togs i dörrgavelväggen, prov nr 21 i det nedre timret, nr 22-24 i det mellersta. Om golvtiljorna är svårdaterade p.g.a sin höga ringtäthet är problemet med väggtimret det motsatta. Här har man använt mycket frodvuxet virke, som från början delvis inte ens verkar ha barkats! Det väcker frågor varför man valt att använda så lågkvalitativt virke för en så viktig byggnad som ett härbre! Av de fyra prov som togs ur väggtimret, tre av gran och en av tall, ger två mycket korta prov (nr 23 och 24 med endast 40 respektive 44 ringar) ingen indikation alls, medan två pekar mot att sista ring kan vara från 1735, men värdena är alltför dåliga för att ge en säker datering. Om det stämmer skulle boden vara timrad ca 1736 – kan det ha varit så att man färdigställde bygget i hast hösten 1735 för att härbärgera skörden och då tog det virke man kunde forsla hem på barmark? Bilningen tycks ha skett i efterhand.

Noter

1. Inre delarna av två av proven ingår i flera av referenskurvorna, främst Grangard och SödraDal, vilket gör att dessa ger överdrivna värden för dessa prov.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best references and hbrNb21m.wid
dated to 1735 with corr >= 0,34 and with overlap >= 55 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
           T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,51  4,30  55  10  based on 4 members
klgr_PCAB  0,46  3,78  55  19  Klockgropsladan, Grangärde             PCAB
JAEMTUA_  0,39  3,05  55   2  Jämtland, historisch  (>5 prov)          PCAB
SelbuPC   0,37  2,91  55  10  Selbu, Trøndelag, Norway, P. Eidem         PCAB
swed312   0,34  2,67  55   8  Björbo (and Grangarde), Dalarna, Axelson      PCAB/000  2 Swed


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best references and hbrNb22m.wid
dated to 1735 with corr >= 0,30 and with overlap >= 51 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,50  4,02  51   3  based on 13 members
ESVEALAN  0,48  3,88  51   6 East Svealand Aneby+Askersu+Bettna+Sissham+Saltsjöba  PISY/ESVEAL 2 
HallandP  0,45  3,53  51   3 Halland                         PISY/000  2 
SolorNor  0,44  3,44  51   0 Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
Sissh041  0,42  3,24  51   7 Sisshammar (T. Andreasson)               PISY
swed302  0,41  3,16  51   4 NAMDO 1 Naemdoe Stockholm archipelago (Updated 2/2003) PISY/NAMDO 2 
Kungsber  0,40  3,08  51   3 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY/KBPISY 2 
Estonia  0,38  2,87  51   7 Estland, (proj. Extraterastrial)            PISY
Prostpar  0,35  2,60  51   1 Prostparken in Svärdsjö, Dalarna            PISY/PRP  2 
BjörboGr  0,32  2,33  51   0 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
SödraDal  0,31  2,32  51   0 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
FlodaSn0  0,31  2,25  51   0 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2 
swed305  0,30  2,22  51   0 Björbo, Dalarna                     PISY/0000  2 
se007   0,30  2,21  51  12 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY

Ett mycket svagt dateringsförslag 1735, dessutom med en träffbild som inte övertygar. Det om talar för är att granprovet har bästa placering samma år och att det ligger bra i förhållande till golvtiljorna.

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1690 1700 1710 1720 1730

hbrNb 1 Härbre Norrbo, Grangärde sn PCAB hbrNb 2 Sweden Picea abies 6016N1456E 1680 1735 hbrNb 3 T. Axelson hbrNb #### 60.27055, 14.94819
———— hbrNb21m, 1680–1735, [hbrNb21a][hbrNb21b]
2 1 0.2 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 2 1 0.2 0.1 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730

hbrNb 1 Härbre Norrbo, Grangärde sn PISY hbrNb 2 Sweden Pinus sylvestris 6016N1456E 1396 1735 hbrNb 3 T. Axelson hbrNb #### 60.27055, 14.94819
———— hbrNb14, 1396–1709, (Se bild 3.8 MB)
———— hbrNb15, 1545–1718, sp:42 (Se bild 3.8 MB)
———— hbrNb12, 1605–1729, (Se bild 3.8 MB)
———— hbrNb11, 1612–1729, (Se bild 3.8 MB)
———— hbrNb13, 1578–1733, (Se bild 3.8 MB)
———— hbrNb22m, 1684–1735, [hbrNb22a][hbrNb22b]
2 1 4960 4970 4980 4990 5000

hbrNb 1 Härbre Norrbo, Grangärde sn PCAB hbrNb 2 Sweden Picea abies 6016N1456E hbrNb 3 T. Axelson hbrNb #### Odaterade prover
———— hbrNb24b, 4951–4990, (Se bild 3.8 MB)
———— hbrNb24a, 4951–4994, (Se bild 3.8 MB)
———— hbrNb23a, 4961–5000, (Se bild 3.8 MB)